Aktuelt

Alle

“Fokusgrupper som metode” av David Jordhus-Lier

Bokanmeldelse

Bransjestemmer, Tema-artikkel

Start det nye året med å utforske “Den profesjonelle samtalen”

Bokanmeldelse!

Bransjestemmer, Tema-artikkel

Hvorfor gidder respondenter å snakke med oss?

- Ofte sier vi at mennesker elsker å snakke om seg selv og eget liv, men det er jo ikke så…

Bransjestemmer

Ett intervju gir mer innsikt enn 1000 respondenter

Anna Kirah har lang erfaring som designantropolog og psykolog, og er opptatt av at innsikt i andre menneskers behov skjer ved…

Fagartikkel