Om oss

Om oss

Vi tror på markedsanalyse for å forstå og utvikle veien videre

Strategi- og analyseforeningen er en faglig interesseorganisasjon for alle som arbeider med analyse og strategi på byråsiden, kundesiden eller som underviser i fagene.

Foreningen skal være relevant gjennom hele karrieren – skape nytte og verdi, og utvikle seg sammen med medlemmene.

Vi arrangerer en rekke faglig relevante frokostseminarer med høy kvalitet og nytteverdi for våre medlemmer. I tillegg gjennomfører vi tre store arrangementer i løpet av året:

Strategidagen i mai, Folks Medievaner i september og Analysedagen i november.

En produktiv redaksjon publiserer interessante artikler på nettsiden hver uke. Meld deg på vårt nyhetsbrev, så holder vi deg oppdatert om hva som skjer!

Strategi- og analyseforeningen ledes av et styre som alle til daglig jobber med analyse og/eller strategi i ulike deler av bransjen

Foreningens hovedoppgaver:

  • virke for utvikling og anvendelse av modeller, metoder og teknikker i markedsanalyse
  • bidra til profesjonell nettverksbygging mellom personer, bedrifter og akademia   
  • fastsette etiske normer for medlemmenes utøvelse av markedsanalyse                    
  • bidra til markedsanalysens anseelse i næringsliv, det offentlige og blant befolkningen
  • ivareta medlemmenes faglige interesser

Har du spørsmål, send en e-post til admin@analysen.no

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Meld deg på nyhetsbrev