Per Langhoffs minnefond

Per Langhoffs minnefond

  • Per Langhoffs Minnefond ble opprettet for å hedre denne markante personligheten i norsk markedsforskning. Han var en av de beste medieforskere vi har hatt noen gang.
  • Per Langhoff var opprinnelig dansk, men tilbragte mesteparten av sitt yrkesaktive liv i Norge. han var bl.a. i en årrekke mediesjef i store reklamebyråer og virket som rådgiver for mange parter i bransjen.
  • De aller siste årene var han selvstendig konsulent, og hadde bl.a. Norsk Gallup som oppdragsgiver. Han var bl.a. helt sentral i opprettelsen av Forbruker&Media- undersøkelsen.
  • Per Langhoff fikk Mediaforums Hederspris så tidlig som i 1985.
  • Norsk Gallup var aktive i opprettelsen, men Norsk Markedsanalyse Forenings initiativ til å samle inn penger til fondet fikk støtte fra svært mange parter i mediemarkedet. Fondet ble derfor ganske stort.
  • Fondet er skapt i hans ånd. I statuttene står det:

“Søkere må ha gjort en spesiell innsats for utvikling/gjennomføring av mediaundersøkelser. Under ellers like forhold vil søkere knyttet til analyseinstitutter eller media bli foretrukket.
Stipendiebeløpet er på kr. 10.000.”