Seminarer

Hvordan ta bedre prisbeslutninger?

13. april Hvordan kan du som markedsanalytiker bidra til at virksomheten tar bedre prisbeslutninger? I dette foredraget kombinerer Ragnhild og Anders innsikt fra forskning med praktisk erfaring med prisarbeid, slik at du får verktøy som hjelper virksomheten til å ta bedre prisbeslutninger. Meld på

Strategidagen 2023

11. mai Meld på