Seminarer

Kurs i dataformidling (fysisk)

24. august Lær å presentere data slik at de blir forstått! Meld på

Strategidagen 2022

8. september Meld på

Digitalt kurs i dataformidling

19. september Lær å presentere data slik at de blir forstått! Meld på

Rådgiverskolen

13. oktober Et kurs for å yte maks som rådgiver, med analyse som utgangspunkt. Meld på