Seminarer

CX – Kundeopplevelse

24. mai - 2022 Hvordan kan CX bidra til styrket merkevare og lønnsom vekst? Meld på

Digitalt kurs i dataformidling

13. juni - 2022 Lær å presentere data slik at de blir forstått! Meld på

Strategidagen 2022 – hvordan skape vekst i et marked i stadig endring.

8. september - 2022 Meld på

Rådgiverskolen

4. oktober - 2022 Et kurs for å yte maks som rådgiver, med analyse som utgangspunkt. Meld på