Slik lykkes du med MaxDiff og conjoint – Masterclass med Erwan de Montigny

15. oktober

Slik lykkes du med MaxDiff og conjoint – Masterclass med Erwan de Montigny

Begrenset med plasser - bindende påmelding

Pris
medlem

4200,-

Meld på

Pris ikke
medlem

6200,-

Meld på

Bedriftsrabatt: 4 deltakere til prisen for 3 

Om kurset
MaxDiff og Conjoint analyser er essensielle verktøy brukt på tvers av forskjellige områder: Konsulenter bruker dem i strategiprosesser, produktsjefer benytter dem til prissetting og større bedrifter anvender dem til behovskartlegging. MaxDiff og conjoint tilhører Discrete Choice Modelling familien. Det er en måte å stille spørsmål på som består i å velge mellom ulike konkrete alternativer/produkter.

Kurset består av teori, verktøy, modeller og case – relatert til den enkeltes egen arbeidssituasjon. Vi vil i kurset gå gjennom Discrete Choice Modelling metodikken og hva den innebærer, samt se på hvordan du i praksis kan anvende, gjennomføre og selge inn Maxdiff og conjointanalyser.

  • Hva er conjoint analyse og hva kan det brukes til?
  • Hvordan stiller man spørsmål og analyserer svarene?
  • Hva er prissensitivitet til mine produkter og tjenester?
  • Dersom vi lanserer et nytt tilbud, blir det kannibalisering eller økning av volum i kategorien?
  • Hvordan bruker man MaxDiff
  • Hvilke verktøy og programvare kan man bruke?

Det vil være mye fokus på diskusjoner gjennom dagen.

Hvem kurset er for
Dette kurset er designet for de som har en interesse for MaxDiff eller conjointanalyse, enten som bruker, selger, kjøper, eller analytiker som arbeider med respondent- eller brukerdata.

Krav til forkunnskaper
Det er en fordel med ledelses- eller koordineringserfaring fra prosjekter.

Praktisk
Tid: 15. oktober – kl. 9:00 – 15:00.
Sted: Dette er et fysisk kurs som avholdes i Hausmanns Hus – Hausmanns gate 21 i Oslo

Det serveres en deilig lunsj med både kalde og varme retter mellom kl. 11:45 – 12:30 samt frukt/snacks/drikke i alle pauser. Det vil være mye fokus på diskusjoner gjennom dagen.

 

PROGRAM

09:00-10:00: Introduksjon til Discrete Choice Modelling (DCM)
Definisjon: Hva er Discrete Choice Modelling?
Logikk: Hvordan DCM fungerer
Alternativer: Sammenligning med andre metoder for å måle preferanse, likhet eller nytteverdier
Fordeler: En spørreteknikk som er enklere for respondenter og ikke krever alternative variabler
Eksempler: MaxDiff og conjoint-analyser
Ulemper: Behovet for analyser/design før bruk

10:00-10:15: Kaffepause/ frukt og mingling

10:15-11:45 MaxDiff: Driver-, smak-, barriere- og preferanse-analyse
Generell bruk: Hva er MaxDiff?
Eksempler på bruk: Case-study, et praktisk eksempel
Fordeler og alternativer: Sammenligning med andre metoder
Begrensninger: Av og til er ikke MaxDiff riktig metoden
Videre bruk: MaxDiff resultater kan brukes videre i flere analyser: Kartlegging, cluster, TURF,…

11:45-12:30 LUNSJ

12:30-14:00 Conjoint: Egenskap, pris og portefølje optimering
Generell bruk: Hva er conjoint analyse? Hva er attributter og nivåer?
En stor metodefamilie: Fokus på CBC
Eksempler på bruk: Case-study, et praktisk eksempel
Bruk av resultater: Viktighet av alle egenskapene i et marked
Begrensninger: Preferanseandel vs. markedsandel
Bruk av resultater: Preferanser, markedsandeler, simuleringer og prissensitivitet
Videre bruk: Conjoint data kan også brukes videre i en analyseprosess

14.00-14.15 Kaffepause/ frukt og mingling

14:15-15:00 Konklusjon: Salg av DCM
I hvilket tilfelle burde vi bruke conjointanalyser
I hvilket tilfelle burde vi bruke MaxDiff
Når burde vi bruke noe annet
Utfordringer (og løsninger) ved salg av conjoint og MaxDiff
Dele erfaringer, samle læringer og oppsummering

 

Kort om kursholder
Erwan de Montigny utfører i dag alle komplekse statistiske analyser som Perceptor leverer til sine kunder. Han har tidligere jobbet som analysesjef i Synovate/MMI (nå Ipsos Norge) og som Quantitative Specialist i Forrester Research. I 2010 startet han Perceptor sammen med sine kollegaer. Erwan har omfattende erfaring med bruk av statistikk i forretningsrelaterte problemstillinger. Han har bistått både store kommersielle aktører — i Norge og internasjonalt — samt konsulenthus med deres statistiske analyser og conjoint/MaxDiff-analyser.