Aktuelt

Alle bransjenyttBransjestemmerfagartikkeljobb-karriereteknlogitema-artikkel

Segmenteringsutfordringer – del 4

Segmentering må brukes for å ha verdi.

fagartikkel, tema-artikkel

Segmenteringsutfordringer – del 3

Har du en god segmenteringsmodell?

fagartikkel, tema-artikkel

Segmenteringsutfordringer – del 2

Hvilken segmenteringsmodell bør du velge?

fagartikkel, tema-artikkel

Segmenteringsutfordringer

- Det er få ting i markedsanalysefaget som er så lett i teorien og så vanskelig i praksis som segmentering, skriver…

fagartikkel, tema-artikkel

De unges partistemmegivning i valgomatens era

Valgomater er den enkeltfaktoren som er nest mest avgjørende for hvilket parti de yngste velgerne stemte på ved stortingsvalget i 2021.

tema-artikkel

Kjønn har ikke to streker under svaret

Hvordan spør vi om kjønn? Spørsmålet dukker opp stadig oftere i møter med oppdragsgivere, respondenter og kolleger. Tilbakemeldingene, og refleksjonene, varierer…

tema-artikkel

Attribusjon av kommunikasjon fremfor kanal

Stadig flere merkevarer ønsker å lage en samlet strategi på tvers av kontaktpunkt som er digitale, fysiske, betalte, fortjente og eide.

tema-artikkel

Gjør ideene bedre!

- Ingenting dreper ideer som dårlig feedback. Derfor er det lurt å tenke over hvordan du tar imot nye ideer -…

tema-artikkel

Hvordan snakke om bærekraft

"Alle" toppledere snakker om det. Analysebyråene kappes om å komme med nye rapporter om det. Men kanskje burde vi snakke mindre…

tema-artikkel

I de blindes rike er den enøyde konge

Analyser kan spille en stor eller liten rolle i strategiutvikling. Utfordringen til mange analysemiljøer er at de ofte har en begrenset…

tema-artikkel

En god strategi hjelper deg til målet

Strategi er en langsiktig plan hjelper virksomheten til å nå sine mål og ta valg under usikkerhet ved hjelp av en…

fagartikkel, tema-artikkel

Når det grunnleggende svikter

Ved hjelp av store mengder data, prediksjonsmodeller, maskinlæring og kunstig intelligens burde vi kjenne kundene våre bedre enn noen gang før.…

tema-artikkel