Tallenes tale – Automatisering

Statistikken er hentet fra Statista.com


Jobber som trues av automatisering

statistikk 1 følge McKinsey Global Institute vil automatisering kunne kutte 15% av globale arbeidstimer innen 2030. McKinsey mener at i Japan vil over  v alle arbeidstimer i løpet av en dag ha stort potensiale for å bli automatisert. I sitt «midtpunktsscenario» for arbeidslivets fremtid mener de at dette vil tilsvare 39 millioner jobber på verdensbasis som gradvis vil forsvinne.
   
 

Sjansen for å bli «automatisert bort» varierer mellom landene

Statistikk 2

Automatisering truer i dag hovedsakelig arbeidstakere som jobber i yrker hvor det kreves lite utdanning eller erfaring for å utføre jobben, eller at jobbene er enkle og repetative. 

Arbeidstakere i noen land er helt klart mer utsatte for å miste jobben på grunn av automatisering enn andre. I følge Citigroup er 47% av den amerikanske arbeidsstyrken i risikosonen for å bli erstattet av automatisering. I Kina er hele 77% av arbeidsstyrken i risikosonen for å bli erstattet av automatiserte prosesser.


 

   
  

Usikkerhet rundt hvor mange jobber som forsvinner

statistikk 3

Det debatteres i forskermiljøer rundt hvor mange jobber som vil forsvinne igjennom automatisering. Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD) opererer med de laveste estimatene, på rundt 9% i for eksempel USA, mens de kjente forskerne Carl Benedikt Frey and Michael Osborne opererer med klart høyere estimater  på 47%  i USA.


 

   

Effektene av automatisering

Statistikk 4

En undersøkelse gjennomført av KRC Research viser at ledere og ansatte på generelt basis er enige om hva som er fordelene ved automatisering, men at de ansatte er mer fokuserte på og opptatte av risikoene enn det lederne er. Dette er kanskje forståelig, da kun 40% av ledere er redde for at jobbene deres skal automatiseres vekk, sammenliknet med at 48% av de ansatte.

Andre artikler du kan være interessert i

Se alle artikler

«Gaming er bredt» – status nå og videre

Over ett års tid har Kantar Media kartlagt nordmenns digitale spill- og gamingvaner, både via eksterne kilder og egne data fra…

Teknologi, Tema-artikkel

Bør bedrifter ha egen podcast?

Podcast-fenomenet har hatt en eksplosiv vekst de siste årene, og i 2023 viser tall fra Den Store Podrapporten at hele 46%…

Bransjestemmer, Tema-artikkel

Bærekraft på Analysedagen – oppsummering

Bærekraft var sammen med Kunstig Intelligens to temaer som ble grundig belyst på Analysedagen 2023. Her får du oppsummeringen for de…

Tema-artikkel