Suksesshistorier og eksperttips i markedssegmentering

Høyskolelektor ved Høyskolen Kristiania, Anders Mamen, deler sin innsikt i en omfattende artikkelserie som gir deg de verktøyene du trenger for å mestre segmentering i markedsanalyse. Denne samleartikkelen gir deg en helhetlig forståelse av segmentering og dens viktige rolle i markedsføring. Du vil oppdage hvordan du kan skille mellom strategisk og taktisk segmentering, evaluere kvaliteten på segmenteringsmodeller, og bruke segmenteringsdata for å styrke din markedsstrategi. Gjennom Mamens eksempler og praktiske råd blir du rustet til å møte segmenteringsutfordringer, og får en bedre forståelse av betydningen av segmentering for å skape verdi for din virksomhet.

Natalie Melleby

I redaksjonen for analysen.no og salgs og markedssjef i Norstat

Segmenteringsutfordringer del 1: Strategisk og taktisk

I den første delen av artikkelserien utforsker vi segmentering i markedsanalyse og de utfordringene som knytter seg til både strategisk og taktisk segmentering. Anders Mamen gir deg eksempler på virksomheter som har lykkes eller slitt med å implementere disse strategiene, samtidig som han deler verdifulle tips for å oppnå suksess med segmentering. Lær deg hvordan du velger en målgruppe, forstå forskjellen mellom strategisk og taktisk segmentering, og tydeliggjør rollen til ulike segmenteringsmodeller.

Les hele artikkelen her: “Strategisk og taktisk

Segmenteringsutfordringer del 2: Faste og fleksible modeller

Anders Mamen begynner denne delen med et fascinerende spørsmål: Hvorfor handler noen kunder på Rema 1000 mens andre velger Coop? Dette spørsmålet danner grunnlaget for segmentering. Han utforsker dilemmaet med å velge riktig segmenteringsmodell og vektlegger betydningen av å skille seg fra konkurrentene for å oppnå en konkurransefordel. Mamen argumenterer for behovet for å fokusere på situasjonene der kundene tar valg, i stedet for deres demografiske egenskaper. Denne delen gir også praktiske tips for effektiv segmentering, inkludert bruk av kvalitative studier og personas.

Les hele artikkelen her: “Faste og fleksible modeller”

Segmenteringsutfordringer del 3: Kriterier for gode modeller

I denne tredje delen av serien “Segmenteringsutfordringer,” utforsker Anders Mamen hvordan vi kan vurdere kvaliteten på en segmenteringsmodell. Han påpeker at segmentering handler om å identifisere det som er viktig for noen kunder, men ikke alle, og bruke det til å dele et marked opp i segmenter. Mamen identifiserer to vanlige feil i segmentering: å lage en modell som ikke skiller godt nok mellom kundene og å ha vanskeligheter med praktisk markedsføring på grunn av manglende innsikt i hva som skiller segmentene fra hverandre. Han deler deretter kriterier for å vurdere en god segmenteringsmodell, inkludert målbarhet og tilgjengelighet av segmentene, samt muligheten til å skille seg fra konkurrenter og drive kostnadseffektiv markedsføring. Mamen avslutter med å understreke at disse kriteriene har vært relevante i over 50 år og fortsatt er nyttige for å lage gode segmenteringsmodeller i dag.

Les hele artikkelen her: “Kriterier for gode modeller”

Segmenteringsutfordringer del 4: Organisasjonsutvikling

I den fjerde delen av “Segmenteringsutfordringer” tas viktigheten av å bruke segmentering for å skape verdi for virksomheten opp. Selv om segmentering kan være morsomt og interessant for markedsanalytikere, er det kun de aller flinkeste som klarer å bruke segmenteringsanalyser til å skape verdi for organisasjonen. Det reflekteres over hvorfor segmentering kan være utfordrende, og hvordan de som forstår målgruppen best, har en tendens til å være de mest relevante. Utgangspunktet er S-T-P-prosessen (Segmentering, Targeting og Posisjonering) som et grunnlag for markedsstrategien, med vekt på implementeringen av denne strategien som avgjørende. Det diskuteres også hvordan organisasjonen kan organiseres etter kundesegmenter, og det påpekes at segmentering bør være starten på organisasjonsutvikling og endring for å bli relevant for kundene. Avslutningsvis fremheves betydningen av å se på segmentering som et organisasjonsutviklingsprosjekt for å skape verdi.

Les hele artikkelen her: Organisasjonsutvikling

Segmenteringsutfordringer del 5: Segmenteringsdata

I den femte delen av “Segmenteringsutfordringer” fokuseres det på betydningen av å bruke riktig segmenteringsdata for å styrke markedsstrategien. Riktig segmenteringsdata hjelper med å identifisere barrierer, muligheter og utføre målrettede markedsfremstøt. Artikkelen deler segmenteringsdata inn i fire hovedtyper: egenskaper ved forbrukeren, atferdsdata, holdninger til merkevarer i kategorien, og situasjoner. Artikkelen understreker viktigheten av å velge riktig segmenteringsdata som passer best til organisasjonens behov og mål.

Les hele artikkelen her: Segmenteringsdata

Vi gleder oss over at Anders Mamen jobber med flere artikler i denne serien. De vil bli publisert fortløpende.

Andre artikler du kan være interessert i

Se alle artikler

TikTok i søkelyset

TikTok har på rekordtid blitt et fenomen. Det kinesiske sosiale nettverket er en plattform for underholdning og informasjon, men er i…

Fagartikkel, Tema-artikkel

Hvordan jobber TV 2 med å nå de unge med nyheter?

TV2.no har raskt blitt en av Norges største nyhetskontoer på TikTok, men hvordan jobber de aktivt med å øke tilliten hos…

Fagartikkel, Tema-artikkel

Transformering av kirker gjennom antropologiske analyser

Kirken har vært en sentral sosial, kulturell og åndelig møteplass i norske lokalsamfunn i nesten 1000 år. I nyere tid har…

Fagartikkel, Tema-artikkel