Stabilt for bransjen

Markedsanalysebransjen opplevde svak omsetningsvekst gjennom 2013. Foreløpige tall basert på bransjeaktørenes egen innrapportering viser en topplinjevekst på 0,6 prosent.

Iman Winkelman

Om forfatteren

For året før viste samme statistikk en nedgang på 2,3 prosent. De store selskapene dominerer markedet med en samlet markedsandel på drøyt 80 prosent.

På årlig basis samler Virke inn omsetningstall fra markedsanalysebransjen. Hensikten med rapporteringen er å fremskaffe et bilde av utviklingen i bransjen med hensyn til omsetningsutviklingen for foregående år.

Vekst i 2013, tilbakegang i 2012

Årets statistikk for regnskapsåret 2013 viser en omsetningsøkning på drøyt 0,6 prosent og en samlet omsetning på nærmere 854 millioner kroner når det justeres for internkjøp mellom selskapene i bransjen. Også i 2010 og 2011 opplevde bransjen vekst, mens 2012 var preget av en omsetningsnedgang for sammenlignbare selskaper på 2,3 prosent. Sett i lys av dette, gir årets omsetningstall grunn til betinget optimisme på bransjens vegne.

Stabilt for de store

Utviklingen i omsetning på enkeltselskapsnivå varierer kraftig. For de mindre selskapene vil rekruttering og tap av enkeltstående kundeforhold kunne ha stor påvirkning på omsetningsnivået fra år til år. For de store aktørene er imidlertid omsetningsutviklingen tilnærmet null fra 2012 til 2013. Unntaket er Norstat Norge som rapporterer en omsetningsøkning på nærmere 6 millioner i 2013. I prosent gir dette en vekst på 4,9 prosent, og kompenserer langt på vei for omsetningsnedgangen selskapet opplevde fra 2011 til 2012.

I fjor innledet vi markedsoppsummeringen med å fastslå at bransjen er dominert av et fåtall store aktører som står for en vesentlig del av bransjens samlede omsetning. På dette området er situasjonen uendret i 2013 sammenlignet med året før. TNS Gallup, Nielsen Norge, Norstat Norge og Ipsos MMI stod i 2013 for 81 prosent av bransjens samlede omsetning. Dette er en svak oppgang fra 2012.

På årlig basis samler Virke inn omsetningstall fra markedsanalysebransjen. Hensikten med rapporteringen er å fremskaffe et bilde av utviklingen i bransjen med hensyn til omsetningsutviklingen for foregående år.

Moderat i 2014

Markedsanalysebransjen utsettes for konkurranse fra flere hold. Enkelte konsulentselskaper spiser av markedsgrunnlaget til bransjen. Markedet for markedsanalysetjenester utfordres også av at virksomheter velger å etablere egne analyseavdelinger for kunde, -og markedsinformasjon, fremfor å kjøpe disse tjenestene i markedet. På enkeltselskapsnivå har også ulik strategi i møte med markedet gitt opphav til vekslende utvikling på topp- og bunnlinjenivå.

Det anslås ingen umiddelbar økning i markedsveksten for bransjen gjennom 2014. Virke anslår den samlede økonomiske veksten til å bli moderat for inneværende år, og peker blant annet på fortsatt høy sysselsetting og lavt rentenivå som positive drivere. Motsatt er befolkningens sparerate høy, med en negativ følgeeffekt i form av svak utvikling i privat konsum.

Omsetningsstatistikken er basert på innrapporterte tall til Virke ved bransjeanalytiker Iman Winkelman i perioden mars/april 2014. Sammenlignbare tall er hentet fra tilsvarende rapportering gjennomført i 2013. Selskaper som ikke rapporterte omsetningstall for enten 2012 eller 2013 er ikke medtatt. Dette gjelder tre selskaper. Ved spørsmål i anledning artikkelen kan Virke ved Winkelman kontaktes.

Andre artikler du kan være interessert i

Se alle artikler

“Dette kan vi stole på”

Fredag 8. september var det klart for valgmøtet til Strategi- og analyseforeningen der flere aktører fikk presentert sine målinger få dager…

Bransjenytt, Bransjestemmer, Fagartikkel

Opptak fra Valgmøtet 2023

Fikk du ikke anledning til å delta på årets Valgmøte? Her får du mulighet til se det i opptak.

Bransjenytt, Bransjestemmer

Fra kollegaer til konkurrenter i markedsanalysebransjen

Ledelse, ambisjoner og samarbeid: Bli bedre kjent med historiene til Lene Leikvoll og Eirik Friberg Ekrann, nye Norgessjefer i Kantar og…

Bransjenytt, Jobb-karriere