Eksperiment

7. april

Eksperiment

Hvordan lykkes med eksperiment i praksis?

Eksperiment kan være en enkel og effektiv metode for å samle data og besvare spørsmål. Vi ser at eksperiment som metode brukes stadig mer i markedsførings- og markedsanalysefaget.

 

Tid: Frokostseminar, torsdag 7. april kl. 08:30 – 10:00 – Frokost kl. 08:15
Sted: hos Kantar i Lakkegata 23
Pris: Medlemmer går gratis – ikke medlemmer kr. 750 eks mva

 

Eksperiment ble først vanlig innen medisinsk forskning. Vi kjenner alle til hvordan kontrollerte eksperiment har vært viktig i utviklingen av vaksiner mot Covid-19.

Den enkleste formen for eksperiment, som er mye brukt i markedsføring, er A/B-splitt. A/B-splitt brukes blant annet til testing av digitale annonser, for å se hvilken versjon som er mest effektiv. Andre som bruker eksperiment, er oppstartsselskap og innovatører, som blir lært opp til å bruke eksperiment i lean startup og design thinking.

For forskere er eksperiment gullstandarden. Eksperiment er en av få metoder som klarer å skille mellom årsak og effekt.

Eksperiment passer også godt for oss som jobber som markedsanalytikere. Metoden kan være billig og rask, og gi tydelige svar. En fordel er at det er mulig å gjøre ulike varianter av eksperimentet. Når vi gjentar eksperimentet med små variasjoner, får vi læring over tid. Eksperiment er rett og slett en god metode som grunnlag for beslutninger og forbedringer.

Hva gjør du hvis du har lyst til å bruke eksperiment i markedsanalyse? I dette foredraget deler Tarje Gaustad av sin erfaring med å gjennomføre eksperiment, både i markedsforskning og ved å vise praktiske eksempler.
Hvis du jobber med undersøkelser som danner grunnlag for beslutninger vil du ha stort utbytte av å delta på dette frokostseminaret.

 

Hvordan lykkes med eksperiment i praksis?
Kontrollert eksperiment brukes for å teste legemidler, web-sider, i innovasjonsprosesser og i markedsforskning, men er foreløpig er det lite brukt i markedsanalysebransjen i Norge. Eksperiment kan være en rask og effektiv metode. Den kan gi presise svar på hva som er den beste løsningen. Det er lett å følge opp en test med nye tester. Hvordan kan vi som markedsfører- og analytiker bruke denne metoden for å lage produkter, kommunikasjon og kundedialog som faktisk har effekt?

Tarje Gaustad er førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI. Han har fordypet seg i markedskommunikasjon, forbrukeratferd, og markedsanalyse. Tarje brenner for temaet. Han har en doktorgrad i markedsføring fra BI og har tidligere jobbet som seniorkonsulent i MarkUp (nå Implement Consulting Group) og som førsteamanuensis ved Høyskolen Kristiania.