Behavioral Economics

12. mai

Behavioral Economics

Hvordan få til atferdsendringer?

Behavioral Economics, eksperimentell testing og atferdsendringer er viktig for å
forstå forbrukeren, og sørge for best mulig konvertering. Hvordan kan Behavioral Economics hjelpe oss videre, hvordan kan vi forbedre og utvikle oss slik at vi i tillegg til samvariasjon også kan avdekke kausalitet i beslutningsprosesser? Hvorfor bør vi benytte oss av eksperiment som en metode i markedsanalyse?

På dette frokostmøte går vi mer i dybden på hva Behavioral Economics er, og hvordan vi kan ha en praktisk tilnærming til teorien. Du får høre to foredrag, der det første gir en innføring i faget Behavioral Economics og eksperimentell testing, og det siste gir et innblikk i hvordan VG jobber med A/B-testing og eksperiment i utvikling av nettsider og for å optimalisere konvertering.

 

Tid og sted: KS Agenda Møtesenter, Haakon VIIgt 9, tirsdag 12. mai kl. 08:30 – 10:00

Pris: Gratis for medlemmer – kr. 750 eks mva for ikke medlemmer

 

PROGRAM:

08:15 Registrering og frokost

 

08.30-09.00 Hvordan skiller Behavioral Economics seg fra klassisk økonomisk tankegang, og hvordan kan eksperiment benyttes som metode? – Ingunn Sandaker, Høgskolen i Oslo

Ingunn vil dele av sin fagkunnskap og erfaring og fortelle oss forutsetningene for å bedre forstå atferdsendringer. Vi får høre om Behavioral Economics som fag, og hvordan man kan ha en praktisk tilnærming til ulike problemstillinger innen BE. Hun vil fortelle om hvordan eksperiment kan benyttes som metode, og gi noen eksempler på hvordan de jobber på laben hun leder.

ingunnsandakerIngunn Sandaker er professor og forskningsleder på Cultural Selection and Behavioral Economics Lab ved Høgskolen i Oslo og Akershus, der det særlig fokuseres på forbrukeratferd og atferdsøkonomi, analyse av kulturelle fenomen i lys av atferdsøkonomi, samt frafall i høyere utdanning. Hun var vært leder av laben siden den ble startet i 2010, og hun initierte utviklingen av det første Ph. D. programmet i atferdsanalyse i Norge. For mer om laben, se https://blogg.hioa.no/csbelab/

 

 

09.00-09.30 Hvordan dra nytte av eksperiment/splitt-testing i utviklingsarbeid? – Magnus Jensen, VG

SiluettMagnus vil fortelle om hvordan VG bruker A/B-testing som metode for utvikling av nettsider og i arbeidet med konvertering.

Magnus Jensen er konverteringsansvarlig i VG. Han har tidligere arbeidet i Preseria,
og har mastergrad i kommunikasjonsteknologi fra NTNU.