Årsmøte 2024

13. mars

Årsmøte 2024

Alle medlemmer i Strategi- og analyseforeningen er velkommen - deltakelse krever påmelding.

Vil du delta på årsmøtet og ikke er medlem, men ønsker å bli det, kan du melde deg på som ikke-medlem og møte opp. Du registreres da som medlem og vi sender faktura for kontingent 2024.

Tid: 13. mars 2024 kl 17.00 – 18:30

Sted: Hausmanns Hus, Hausmanns gt. 21 (inngang Calmeyers gt.)

Påmeldingsfrist: 12. mars

 

Ifølge vedtektene skal det ordinære årsmøte behandle følgende saker:

  • Årsberetning
  • Regnskap og revisjonsberetning
  • Kontingent, budsjetter og planer
  • Innkomne forslag
  • Valg

 

Dagsorden:
Konstituering
Årsberetning 2023
Regnskap og revisjonsberetning for 2023
Kontingent for 2024
Budsjett og planer for 2024
Valg

Saksdokumenter (legges ut i uke 9):
Årsberetning 2023
Hovedregnskap 2023 – Budsjett 2024
Balanse
Revisjonsberetning 2023
Kontingent 2024
Seminarbudsjett 2024
Valgkomiteens innstilling

 

Frist for innsending av forslag til saker som ønskes behandlet er nå utløpt. Ifølge vedtektene skal saker som ønskes behandlet på det ordinære årsmøte sendes til styret innen 4 uker før årsmøtet.

Fullstendig dagsorden, årsberetning, revidert regnskap, planer og budsjett for neste foreningsår, samt valgkomiteens innstilling og innkomne forslag blir tilgjengeliggjort her 2 uker før årsmøtet.