Årsmøte 2024

13. mars

Årsmøte 2024

Alle medlemmer i Strategi- og analyseforeningen er velkommen - deltakelse krever påmelding.

Pris
medlem

0,-

Meld på

Pris ikke
medlem

1840,-

Meld på

Vil du delta på årsmøtet og ikke er medlem, men ønsker å bli det, kan du melde deg på som ikke-medlem og møte opp. Du registreres da som medlem og vi sender faktura for kontingent 2024.

Tid: 13. mars 2024 kl 17.00 – 18:30

Sted: Kommer!

Påmeldingsfrist: 12. mars

 

Ifølge vedtektene skal det ordinære årsmøte behandle følgende saker:

  • Årsberetning
  • Regnskap og revisjonsberetning
  • Kontingent, budsjetter og planer
  • Innkomne forslag
  • Valg

 

De medlemmer som ønsker saker behandlet på det ordinære årsmøte må sende skriftlig
forslag om dette til Styret innen 4 uker før årsmøtet.

Fullstendig dagsorden, årsberetning, revidert regnskap, planer og budsjett for
neste foreningsår, samt valgkomiteens innstilling og innkomne forslag blir tilgjengeliggjort her senest 2 uker før årsmøtet.