Opinion Holding kjøper Polling & Statistics

Opinion Holding styrker sin posisjon innen datainnsamling og analyse med nytt familiemedlem.

Børre Thorstensen

I redaksjonen for analysen.no og Leder og strategisk rådgiver i Allegro

 

Opinion Holding AS har kjøpt 100 % av aksjene i Polling & Statistics AS, som regnes for å være en av de mest fremoverlente spesialistene innen datainnsamling. Opinion Holding eier også 100 % av aksjene i Opinion AS, som er Norges raskest voksende analysebyrå. Oppkjøpet er strategisk og forretningsmessig svært logisk for Opinion, som i enda større grad enn tidligere vil sitte tettere på datainnsamlingsdelen av verdikjeden. Dermed styrker Opinion-familien sin posisjon innen datainnsamling og analyse.

– Oppkjøpet kommer som en følge av en sterk vekst de siste årene, og en forventet videre vekst i 2021, sier adm. dir. i Opinion Holding og tidligere gründer av Norstat, John Lauring Pedersen. Med dette oppkjøpet øker vi vår kapasitet ytterligere, og får tilgang til unik kompetanse innenfor et felt få andre behersker, sier han. 

Styreleder i Opinion Holding, Helge Onsum, bekrefter i en melding at Opinion har hatt en kraftig vekst de senere årene og at 2020 blir selskapets beste år noensinne. Selskapet omsatte i 2020 for 87 millioner kroner, en vekst på rundt 25 prosent fra 2019.

Polling & Statistics («Pollstat» blant venner) har siden oppstarten i 2016 vist en evne til å tenke innovativt innenfor datafangstfeltet, og står således godt til Opinions visjon om å være analysebransjens mest nyskapende fagmiljø. 

– Gjennom å være en del av Opinion-familien vil vi få tilgang til store og spennende prosjekter, som vil gi oss ytterligere vekst, samt et profesjonelt eierskap. Vi er stolte av at vi har klart å bygge opp Pollstat fra ingenting til en klar utfordrer innenfor datafangst-nisjen i analysebransjen, sier tidligere Ipsos-sjef Pål Listuen, som startet Pollstat i 2016. Nå var det riktig å bli en del av Opinion-gruppen, som vi kjenner godt som kolleger i tidligere vekstselskaper som Feedback, Norstat og OnLive Research, sier han.

 

Hva er de største fordelene for kundene med dette oppkjøpet?

– For Opinions kunder vil det være en fordel at vi nå kommer enda tettere på feltarbeidet, som jo kanskje er den viktigste delen av enhver analyseprosess – uten høy kvalitet på dataene, er det liten verdi i verdens beste analyser. Og for Pollstat vil oppkjøpet gi tilgang på enda mer ressurser til å bygge opp virksomheten, slik at Pollstat vil kunne tilby sine kunder større kapasitet og bedre kvalitetssikring, sier John Lauring Pedersen. 

Det understrekes at begge selskapene fortsetter som selvstendige enheter, med en armlengdes avstand seg imellom.

– Vi tror grunnleggende på at datainnsamling er informasjonsindustri, og best utvikles som et selvstendig fagmiljø, sier Lauring Pedersen.

 

Hvordan tenker dere å kvalitetssikre og videreutvikle produktene og tjenestene i lys av oppkjøpet?

Som i forrige spørsmål, sier Lauring Pedersen: Vi utvikler de to selskapene på hver sin kjøl, men ser det kan gi kvalitets- og utviklingsmessige effekter knyttet til kunde/leverandør-forholdet. Opinion er et av Norges mest kompetente analysemiljøer, og vil tilføre Pollstat gode og kvalitetssikrede undersøkelser som f.eks bidrar til at respondentene ser på PS-panelet som et meningsfullt sted å bidra. For Opinion vil samarbeidet med Pollstat gi tilgang på metodiske nyvinninger og et kreativt miljø som alltid setter respondenten først.

 

Har dere et eksempel på et prosjekt som kort kan belyse den positive synergien? 

– Norsk Koronamonitor er jo et stjerneeksempel på et slikt prosjekt. Her har Pollstat teknologien som gjorde det mulig å gjennomføre et løpende feltarbeid gjennom pandemien, mens Opinion står som faglig ansvarlig for spørsmål og analyser. Resultatet er blitt Norgeshistoriens mest omtalte analyseprosjekt, med 100 000 respondenter, nærmere 1000 medieoppslag – og data som er blitt brukt av alt fra Erna til Nakstad. Samt et høykvalitets respondentpanel, som nærmer seg 30 000 tilfeldig rekrutterte nordmenn, avslutter John Lauring Pedersen.

Andre artikler du kan være interessert i

Se alle artikler

Bransjeutfordrere på Strategidagen 2024

Torsdag 23. mai var det duket for det årlige seminaret «Strategidagen», med et tett program og rekordmange deltagere. Blant talerne fant…

Bransjenytt, Bransjestemmer

Bli kjent med den nye Strategigruppa i Strategi- og analyseforeningen

Børre Thorstensen, strategisk rådgiver i Allegro, er leder for den nye Strategigruppa i Strategi- og analyseforeningen. Vi tok en prat med…

Bransjenytt, Bransjestemmer, Jobb-karriere

Nytt om navn våren 2024

Det er stadig folk som flytter på seg i bransjen. Og det er lenge siden vi har vist frem, så her…

Bransjenytt, Jobb-karriere