Intervju med Lars Rinnan: Hva er fremtiden for digital innsikt?

Big data er omtrent like trendy som Moods of Norway!

VIKKI N. WALLE-HANSEN

Om forfatteren

Hva var, etter din oppfatning, det viktigste som skjedde innen Analytics og Digital innsikt i 2017?

Om det var det viktigste vet jeg ikke, men jeg registrerte at de fleste av NextBridge sine nye prosjekter plutselig var basert på hybrid-arkitektur, altså at virksomhetene ønsket å ha både strukturerte data i et datavarehus og ustrukturerte data i en data lake, og kunne sammenstille og analysere disse gjennom både datavisualiseringsverktøy og avanserte maskinlæringsalgoritmer. Dette stiller enda større krav til god og gjennomtenkt arkitektur. Dette viste seg å være veldig spennende prosjekter, hvor arkitekter, ETL-utviklere, data scientist og dataviz’ere jobbet sammen på nye måter for å skape innsikt som kundene aldri hadde hatt før. I tillegg skjedde det selvsagt sinnsykt mye innen AI, mye av det helt uforståelig. For eksempel Google’s AI-løsning AlphaZero som lærte alt som finnes å lære om sjakk på 4 timer (!), for så å slå Stockfish, verdens til da beste sjakkprogram.

Hva blir, etter din oppfatning, det viktigste som vil skje innen Analytics og Digital innsikt i 2018?
AIt blir dobbelt så bra i 2018 som i 2017, så da kan du jo tenke deg selv hva som skjer. Eller…det kan du jo ikke. Men noen forsker på dette akkurat nå, og vil overraske deg med nye rekorder og datadrevne produkter/tjenester som du ikke trodde var mulig. Våre egne data scientist har også et par ganske bøllete utviklingsprosjekter underveis…

Mange snakket om robotisering i 2017 – hvordan tror du dette vil påvirke norske virksomheter i 2018?

Roboter, enten det er fysiske roboter eller algoritmer, følger en eksponentiell utvikling, så om du syntes det var mye prat om det i fjor så vil det bli enda mer i 2018. Mange norske virksomheter er i gang med å innføre roboter gjennom Robotics Process Automation (RPA). Dette gjelder bla innen regnskap, lager, chatbots, kundeservice osv. Dette vil øke i omfang i år, med flere virksomheter som kjører prosjekter, og flere nye områder som kommer til. Fremdeles virker det som om det er mange som ikke har skjønt hvor raskt denne utviklingen i teknologi går, og at flere og flere områder vil robotiseres. En hel del jobber vil forsvinne, mange vil få robot-/AI-støtte og dermed bli flinkere i jobbe sin, og noen få vil forbli uberørt, med det er svært få. Det snakkes mye om at «robotene tar jobbene våre», men det er strengt tatt ikke slik. Det er virksomheter og myndigheter som innfører roboter som effektiviseringstiltak, altså menneskelige beslutninger. Det virker også som om de fleste politikere er uvitende om hvor raskt dette skjer, og mange ser ut til å tro at det vil skapes like mange nye jobber som det forsvinner. Det er ikke tilfelle. Sannsynligvis er ikke 2018 året da robotisering fjerner så mange jobber at politikerne våkner. Det vil ta mange år før de blir dette bevisst, tror jeg, på grunn av at den eksponentielle utviklingen starter så smått at det er umerkelig. Hvis 0,025 % av jobbene forsvinner i 2018 og 0,05 % i 2019, altså dobles hvert år, så er det ikke før i 2026 at antallet robotiserte blir sekssifret (170). Men bare tre år etter, i 2029 vil tallet være 1,36 millioner! Dette er halvparten av Norges sysselsatte. Dessverre er det få ledere og politikere som har forstått denne eksponentielle utviklingen.

Big data er i ferd med å dø som begrep, og Business Intelligence ser ut til å gå samme retning. Hva synes du er det beste begrepet som kan erstatte disse?

Big data er omtrent like trendy som Moods of Norway! BI har eksistert lengre, og er ikke like hype-infisert, men det virker som om det er i ferd med å bli oppfattet som litt gammeldags, spesielt i forhold til maskinlæring og AI. Dog vil man trenge både BI og datavarehus også fremover, men det vil måtte eksistere sammen med ustrukturerte data i data lakes som analyseres gjennom maskinlæring. Hva kan man så kalle alt dette med et godt begrep? Det synes jeg er svært vanskelig å svare på, men kanskje er Analytics et mulig fellesbegrep. Så kan man ha enkel (på strukturerte data) og avansert (på ustrukturerte data) analytics. Eventuelt mer spenstig så kan man kalle det SmartBusiness (næringsliv) og SmartCity/SmartGovernment (offentlig). Eller noe rundt «innsikt», som jeg synes er et godt begrep, for eksempel digital innsikt.

Hvilke nye begrep tror du vil dukke opp innen vårt fagfelt i 2018?

Stadig flere! Jeg oppdaget et nytt begrep så sent som forrige uke, som jeg tror vil bre om seg i 2018; Explainable Artificial Intelligence (XAI). Det var DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) som kom med begrepet. Det adresserer utfordringen med AI og spesielt deep learning er litt «black box», altså vanskelig/umulig å forklare hvorfor svaret ble som det ble. XAI søker å gjøre dette, for eksempel ved å forklare hvorfor man tror bildet er av en katt, ved at det har pels, værhår og klør. Det vil kunne gi bedre forståelse og tillit til AI-løsningene, for eksempel hvorfor ble min lånesøknad avslått, av roboten som utfører slikt for banken min.

Kanskje får vi også GDPRifisert…? Altså virksomheter som ikke er compliant og som får bot på 4 % av global omsetning, og dermed kanskje går overende.


Lars Rinnan-profilLars Rinnan er CEO NextBridge Group AS

Han er utdannet diplomøkonom fra BI, og har en MBA-grad fra Lancaster University. Lars har lang erfaring fra brukersiden av BI-løsninger. Balansert målstyring er hans spesialfelt med 20 års erfaring som bruker, prosjektleder på innføring, og som konsulent. Han benyttes gjerne i innledende fase av BI-løsninger, for å avdekke kundens målsettinger og forventninger, samt prosjekt-scope. Han jobber også med workshops omkring BI-strategi, modenhetsanalyser eller BI Competency Center. Han er hyppig benyttet som foredragsholder. Artikkelen er tidligere publisert på www.biblogg.no

Andre artikler du kan være interessert i

Se alle artikler

TikTok i søkelyset

TikTok har på rekordtid blitt et fenomen. Det kinesiske sosiale nettverket er en plattform for underholdning og informasjon, men er i…

Fagartikkel, Tema-artikkel

Hvordan jobber TV 2 med å nå de unge med nyheter?

TV2.no har raskt blitt en av Norges største nyhetskontoer på TikTok, men hvordan jobber de aktivt med å øke tilliten hos…

Fagartikkel, Tema-artikkel

Transformering av kirker gjennom antropologiske analyser

Kirken har vært en sentral sosial, kulturell og åndelig møteplass i norske lokalsamfunn i nesten 1000 år. I nyere tid har…

Fagartikkel, Tema-artikkel