Hjemme hos MTG TV

Researchavdelingen i MTG TV i Norge er en del av den større avdelingen Business Intelligence. Avdelingen arbeider med innsikt og strategi mot de andre avdelingene i MTG TV. På denne måten bidrar Business Intelligence til å skape grunnlag for bedre beslutninger i alle andre avdelinger med bakgrunn i analyse og innsikt.

Christina Smitt

Om forfatteren

Det kan være knyttet til utviklingen av et nytt programkonsept, estimering av tv-seing på program- eller kanalnivå, eller innsikt om spesielle markeder og annonsører. Business Performance jobber også mot strategiprosesser for å sikre at MTG TV når mål og budsjetter.

– Fordi vi er en del av et større konsern har vi også en sentral research hub i London som samler inn data fra alle MTGs markeder. På denne måten har vi mulighet å tilegne oss kunnskap fra andre avdelinger på tvers av landegrensene. Som en del av MTG konsernet har vi også avdelingen MTG IQ, som satser stort på Big Data med data fra Viaplay, Viasat og MTG TV, med de spennende mulighetene som det gir. Vi på research jobber hele tiden med å utvikle oss for å kunne forstå dagens tv-seer og tv-marked på best mulig måte. Vår bransje vil alltid være i endring, og derfor er det viktig at vi som analytikere også kan måle og forstå nye vaner, teknologier og markeder.

Den digitale strategien.

Fossan påpeker at det er spesielt viktig å følge med på utviklingen digitalt, hvor MTG er unike når det kommer til AVOD-løsningen på langformat. I dag er det bare TV3 Play og NRK TV som tilbyr langformatinnhold online som ikke er lukket bak betalingsmurer. På denne måten gjør MTG sitt innhold lett tilgjengelig for brukeren. Fordi den digitale utviklingen er en prioritering for MTG, brukes betydelige ressurser på å tilegne seg kunnskap om hvem seerne på TV3 Play er for å kunne gi ekstra verdi av dataene for annonsørene.

– Blant annet vet vi at 17 % av de som bruker TV3 Play ikke har vanlig TV med signal hjemme. Dette betyr at vi når ut til flere mennesker på Play, altså en unik tilleggsdekning, sier Fossan.

MTG har også inngått et samarbeid med Nugg.ad for å kartlegge enda bedre hvem brukerne er og knytter disse dataene opp mot annonsører og spotkjøp.

– Denne prosessen blir spesielt spennende å følge fremover, når vi vet at stadig mer av tv-seingen flyttes over på digitale flater – spesielt blant den yngre delen av befolkningen.

Som en del av den digitale strategien produserer MTG også egne programmer som er laget eksklusivt for TV3 Play. Disse programmene har vist seg å være spesielt populære blant målgrupper som det ikke er like lett å nå på vanlig lineær-tv. MTG eier også Youtube-nettverket Splay, der de blant annet har hentet inn Youtube-stjernene Prebz og Dennis som skal få prøve seg i sitt eget reiseprogram som kommer på TV3 Play.

Egne analyser.

MTG utfører daglig analyser selv med de verktøyene de har til rådighet.

– Vi overvåker hele tiden status på alle tv-kanalene, våre egne så vel som konkurrentene sine. Vi ønsker selvfølgelig å få mest mulig uttelling for programmene våre, som betyr at de må plasseres med tanke på blant annet konkurranse fra andre kanaler, lead-in fra samme kanal, sesongvariasjoner og større «events», samt generelle tv-vaner.

Kvalitative metoder.

Gjennom fokusgrupper testes piloter, en episode av et program, eller bare en idé på papiret. Slike analyser gir verdifull innsikt om hvordan seerne opplever det som produseres. Utfallet av testene kan imidlertid få store konsekvenser for fremtiden til et tv-konsept.

– Vi har gått så langt som å stoppe produksjonen av et program etter resultatene fra en fokusgruppe. En annen konsekvens kan være at vi «skrur til» et program som allerede er produsert og som kanskje har noen sesonger bak seg, for å fornye og forbedre innholdet. Da er det spesielt morsomt som analytiker, å se at justeringene gir resultater i form av bedre seertall og bedre liking av programmet!

Trendanalyser.

Når MTG planlegger enten nye tv-konsepter eller vurderer en ny sesong av et program, gjøres det alltid en desktop research for å samle inn mest mulig informasjon uten å gjøre de store undersøkelsene. Vi ser her på trendutviklingen innenfor relevante temaer. For eksempel vil det være aktuelt å følge med på interessen for matlaging og matoppskrifter dersom Hellstrøm skal få boltre seg på kjøkkenet. Trendanalyser kan hjelpe oss å stoppe konsepter som har sett sine beste dager, gjøre oss tryggere på at seerne kan være interesserte i det vi produserer, eller fange opp temaer der interessen er på vei oppover.

Bruken av eksterne leverandører.

MTG samarbeider for eksempel med mediebyråer for å gjennomføre kampanjemålinger og med større analysebyråer for befolknings- undersøkelser og fokusgrupper. De har også samarbeid med analyse- byråer som blant annet driver med medieovervåkning og bruker-undersøkelser for å hele tiden utvikle seg og følge med på statusen på sine kanaler i befolkningen.

Fossan mener et godt samarbeid bygger på tillit til leverandøren og at dataene som oversendes er kvalitetssikret i alle ledd. Dette speiles også i kunnskap og erfaring hos kontaktpersoner i analysebyrået, som Fossan gjerne tar imot innspill fra når det gjelder løsninger på problemstillinger. Hun påpeker også at det er viktig at de eksterne leverandørene følger frister som er avtalt, slik at alle får fult utbytte av leveransen.

– Det er viktig at jeg stoler på dataene og funnene jeg presenterer videre internt, så kvalitet er selvfølgelig i høysetet. Ofte trenger vi også informasjon raskt, og da er det et stort pluss dersom et analysebyrå kan kaste seg rundt og gi oss gode resultater på relativt kort varsel.

Fremtidens analyse.

Innsikt og analyse er en viktig del av mange prosesser i mediebransjen i dag, og Fossan tror nok ikke det kommer til å bli noe mindre viktig i årene som kommer.

– Det som vil være nødvendig, er å kunne følge med på hva som rører seg i markedet og utnytte de mulighetene vi har, og kan få, på best mulig måte. Derfor tror jeg analysebransjen vil fortsette å utvikle seg for å kunne overvåke og forstå den medieutviklingen vi ser. Som analytikere kan vi for eksempel ta i bruk ny teknologi som verktøy i undersøkelsene og testene vi gjør. MTG TV har allerede vært igjennom noen fokusgrupper online i stedet for «real life», som har fungert veldig bra. Vi testet Paradise Hotel etter sesongen i 2014 og da var det naturlig med en online fokusgruppe, spesielt med tanke på målgruppen og tematikken i programmet.

MTG har også sett på muligheten for tester der respondentene evaluerer et program mens de ser på det, slik at de kan registrere umiddelbare reaksjoner på innholdet. – Annet som kan bli aktuelt fremover er verktøy som kan planlegge best mulig plassering av programmer ved hjelp av algoritmer og dermed være en god løsning for schedulering. På alle disse om-rådene er vi alltid åpne for gode idéer, kreativitet og innovasjon, avslutter Fossan.

Seerpanelet 
MTG har også et eget Seerpanel som er et samarbeid med analysebyrået Nepa, men som de drifter i stor grad selv.

  • 5000 panelister som rekrutteres jevnlig gjennom egne flater, som bannere på nettsidene eller promovideoer på tv-kanalene.
  • Brukes til å evaluere egne programmer og programledere.
  • Brukes til kampanjemålinger, testing av piloter for programserier eller promovideoer for markedsinnhold.
  • Nylig hatt en undersøkelse av Luksusfellen. Dette programmet er inne i sin fjortende sesong og da vil det være aktuelt å gjøre noen endringer så seerne ikke blir lei av innholdet. Tilbakemeldinger fra seerne verdsettes høyt og derfor vil resultatene fra en slik test påvirke produksjonen av den neste sesongen

Andre artikler du kan være interessert i

Se alle artikler

Bli kjent med den nye Strategigruppa i Strategi- og analyseforeningen

Børre Thorstensen, strategisk rådgiver i Allegro, er leder for den nye Strategigruppa i Strategi- og analyseforeningen. Vi tok en prat med…

Bransjenytt, Bransjestemmer, Jobb-karriere

Nytt om navn våren 2024

Det er stadig folk som flytter på seg i bransjen. Og det er lenge siden vi har vist frem, så her…

Bransjenytt, Jobb-karriere

TINE kickstarter innsikts-året 2024

TINE kickstarter året med sterke nyansettelser i innsiktsavdelingen.

Bransjenytt, Jobb-karriere