Dette var medietrendene 2020

09. mars la Kantar fram sine tanker om medieåret som har vært, og medieåret som kommer. Les mer om hvilke trender som dominerte fjoråret her!

Mihai Dumitrescu

Om forfatteren

 

Årets Medietrender-seminar ble arrangert digitalt i regi av Kantar den 09. mars, og bød blant annet på fakta om rikets medietilstand, den digitale valgkampen, mangfold i media, innovasjon og 5G. Seminaret hadde over 100 påmeldte, og ville derfor ha fylt en del seter om vi ikke hadde vært berørt av korona.

 

Velstand, globalisering, teknologi og pandemi
Seminaret startet med Ingvar Sandvik som presenterte medielandskapet anno 2020, med spesielt vekt på hvordan korona har påvirket året. Velstand, globalisering, teknologi og pandemi var viktige stikkord. TV-seingen var noe som har økt både i Norge og globalt.

Vi fikk høre at nettmedier øker i bruk, nye trender i mediebruken blant de yngre øker også, som TikTok. Noen mediekanaler har blitt hardt truffet av pandemien, blant annet kino, mens andre, som radio, har i stor grad beholdt dekningen.

 

Springbrett for ny teknologi og nye medier
Videre fikk vi høre Ingeborg Volan fra Dagens Næringsliv snakke om medieinnovasjon, og om hvordan mediehusene i Norge har blitt tvunget til å fornye seg i løpet av pandemien. Ny teknologi og produsering fra hjemmekontor ble definerende for innovasjonsåret 2020. Blant annet trekker hun frem VG sin “Korona-spesial” som et klart eksempel på hvor fort man kan innovere noe av høy kvalitet.

 

Fikk du med deg denne? Trender for 2021

Vi fikk også høre fra gründerne bak Avisa Oslo (AO), et nytt medium som ble lansert i november 2020. Magne Storedal og Jostein Larsen Østring fortalte om bakgrunnen for opprettelsen av AO, og hvordan de opplevde å lansere et nytt medium under en pandemi: Alt fra hvordan de jobbet strategisk med etableringer, rekrutteringer og andre aspekter som må på plass for at AO skal være en avis som presenterer mangfoldet i Oslo.

 

Høyere mangfold i media og digital valgkamp
Umar Ashraf, forfatter og kommunikasjonsrådgiver, snakket om mangfold i mediebransjen. Hans budskap handlet om diskriminering av minoriteter og hvilken rolle medier har i dette. Han snakket om både mangfoldet i det mediene publiserer, men også viklingen på det som skrives om minoriteter, som ofte er negativt. Umar Ashraf brukte også tid på å fortelle om hans erfaringer med å møte diskriminering i mediene og fra personer som jobber innenfor media og PR-bransjen.

 

Den digitale valgkampen stod også sentralt på programmet. Steen-Johansen fra Institutt for samfunnsforskning kunne fortelle om hvordan digitale plattformer kan brukes i en valgkamp. Hun snakket om hvordan digitalisering forandrer makt og politisk agenda.

 

Digitaliseringen gjør at nyheter dukker opp hele tiden, og på denne måten transformeres journalistikken. Politikerne kan sette dagsorden på en helt annen måte enn før, spesielt via sosiale medier.

 

Les mer: Dette sier bransjefolk om året 2020

 

Dagen ble rundet av med et foredrag om teknologitrender presentert av Eirik Solheim fra NRKBeta. Solheim tok oss gjennom hvordan AI (maskinlæring) kan være med på å innovere mediebransjen, og hvordan teknologi-giganter som Facebook, Google og Apple fungerer som kuratorer eller gate-keepers mellom medier og sluttbrukere. Trenden her handler mye mer om reguleringer og lover som må på plass for å få til et samspill mellom teknologi, sluttbrukeren og mediene.

 

Ønsker du å vite mer? Les mer om seminaret her.

Andre artikler du kan være interessert i

Se alle artikler

TikTok i søkelyset

TikTok har på rekordtid blitt et fenomen. Det kinesiske sosiale nettverket er en plattform for underholdning og informasjon, men er i…

Fagartikkel, Tema-artikkel

Hvordan jobber TV 2 med å nå de unge med nyheter?

TV2.no har raskt blitt en av Norges største nyhetskontoer på TikTok, men hvordan jobber de aktivt med å øke tilliten hos…

Fagartikkel, Tema-artikkel

Transformering av kirker gjennom antropologiske analyser

Kirken har vært en sentral sosial, kulturell og åndelig møteplass i norske lokalsamfunn i nesten 1000 år. I nyere tid har…

Fagartikkel, Tema-artikkel