Analysen, et lite historisk tilbakeblikk

For omtrent 40 år siden ble Kjell Opheim spurt om han kunne tenke  seg å bli styremedlem i NMF. Det tok han som en utfordring. Han mente foreningen var for «innadvendt» mot utøverne av markedsanalyser. Å kunne bidra til at både næringslivet og det offentlige skulle ta markedsundersøkelser i bruk i større grad som grunnlag for sine beslutninger, var en utfordring. Skulle vi påvirke dette, måtte vi i så fall definere brukerne av markedsanalyser som foreningens hovedmålgruppe! Kjell var engasjert i Analysen helt fram til år 2000. 

Ragnar Madsen

Om forfatteren

Kjell Opheim

Om forfatteren

DET STARTET MED ET BILAG – «SIKKERT & VISST»

Alle som drev med markedsføring på 70-tallet var medlemmer i Norges Markedsforbund, via en av lokalforeningene. Medlemsbladet «Markedsføring» kom en gang i måneden og ble lest alle som jobbet i marketing. Kjell Opheim foreslo for redaksjonen å lage et månedlig bilag om markedsundersøkelser, og få det distribuert gratis gjennom bladet. Odd Gisholt (senere leder i NMF) og daværende leder i Norges markedsforbund tente på ideen.  Det gjorde også redaktøren, og dermed var et åtte siders bilag under navnet «Sikkert & Visst» et faktum, redigert av Kjell Opheim. Bilaget var på blått papir, i motsetning til de såkalte «Kreative gule sider», som Kreativt Forum redigerte. «Sikkert & Visst» fikk en god mottakelse og mye oppmerksomhet, men var et utpreget overskuddsfenomen. Da Kjell  ble valgt til formann i foreningen, var «Sikkert & Visst» erstattet med «Nytt fra Norsk Markedsanalyse Forening», som ble sendt i posten til medlemmene hver måned.

HVA SKREV VI OM DEN FØRSTE TIDEN?

Målet var å utvide bruken av markedsundersøkelser. Thorolf Helgesen bemerket på den tiden at under en kvart promille av de samlede midler til markedsføring i Norge gikk til markedsundersøkelser. Det måtte vi gjøre noe med, selvsagt! Cases var tingen, og mang en markedssjef bidro med historien om hvordan han eller hun lyktes med en produktlansering takket være bruk av markedsanalyse. Hadde vi fanget opp et spenn-ende foredrag på et seminar, var vi ikke sene om å kontakte vedkommende for å spørre om lov til å publisere essensen. Organer som «Journal of Marketing Resarch» ble også saumfart, og selvsagt ble alle instituttsjefene intervjuet og presentert i tur og orden! På den måten kunne brukerne av analyser danne seg et bilde av de ulike instituttenes sterke sider. Og – selvsagt – nytt om navn!

#1984

Terje Wold var da leder og bekrefter her at medlemsmassen økte med rekordfart! En grunn var at alle studenter ved Norges Markedshøyskole  automatisk fikk et studentmedlemskap. Ulike firmaers kopimaskiner ble på denne tiden frekventert for å produsere Nytt fra NMF, med varierende resultat.

Forside-1-2

#1991

ANALYSEN BLIR TIL
Utover på 80 tallet var det flere som ønsket et mer treffende navn på denne blekka. Det ble innkalt til navnekonkurranse og ”Analysen” ble den klare vinner. Premien var en kasse vin. 

Analysen i en tidlig fase. Forsidebildet viser Bjørn Haugland og Bjørn Petter Ulvær´s etablering av Feedback, et friskt pust i analysebransjen. Begge har jo preget bransjen i mange år.

Per Langhoff var i flere år redaktør av Analysen som etablerte seg som et populært og velskrevet medlemsblad. Ut på 90-tallet ble imidlertid Kjell igjen oppringt av NMF sin generalsekretær, Rolf Blaker, som spurte om han igjen kunne overta «stafettpinnen» for en kort periode og bli redaktør – og igjen sa Kjell JA til vervet som skulle vise seg å vare i mange år.

FRA HJEMMELAGA BLEKKE TIL PROFT ORGAN
Da «Sikkert & Visst»-sidene så dagens lys jobbet Kjell i reklamebransjen, Han hadde da naturligvis tilgang til rentegnere og layoutfolk som bidro gratis. Da han overtok som markedsdirektør i Samvirke forsvant denne hjelpen,  men takket være en dyktige sekretær og Samvirkes hustrykkeri, fikk han bladet ut når det skulle. 

Det var på denne tiden Kjell og Ragnar ble kjent. Ragnar drev freelance reklamebyrå og hadde tilgang på kreative ressurser. Undersøkelser blant medlemmene viste at «Analysen» var en av de viktigste grunnene til at mange var medlemmer. Styret var dermed rede til å bruke mer penger for å gi Analysen et kvalitetsløft!

#1994

Første forside i ny drakt. Kjell og Ragnar skrev artikler, foretok intervjuer, samlet artikler og sørget for utgivelsene. Analysen skjøt fart.

#1995

Et viktig oppslag. NMF fikk sin første kvinnelige formann i 1995. Det skulle gå 22 år til den neste kommer på plass!

 

Forside-3-5

#1996

Økonomien var ganske skral, penger til fargetrykk var ikke på agendaen. Men i 1996 ble det farger, dog kun på den ene omslagssiden. Dette innebar at annonsen på baksiden kunne selges til høyere pris, med farger. Daværende leder Oddveig Telle presenterte denne fargeutgaven for et samlet styre, stolt og med gledestårer i øynene. Redaksjonen fikk seg imidlertid en uventet kalddusj på headingen: Nå i medvind! Det var det dette første fargebildet ikke viste. Her var det seilbåter som krysset i motvind, noe flere observante lesere kommenterte.

#2001

Tiden var kommet til å løfte designet på Analysen.  Det skjedde i 2001. For første gang ble det utviklet en gjennomarbeidet profilmal som vi fulgte fra utgave til utgave. Vi hadde også nogenlunde faste spalter på det som ble presentert.

#2004

Nytt redesign i 2004. En tydeligere profil, en mer moderne forside og fremheving av de viktigste artiklene. Dette var også portettenes tid. I hvert nummer sørget Kjell og Ragnar for å intervjue viktige personer fra egen bransje og  fra kundesiden. Her arrangerte Ragnar skitur med John Lauring Pedersen, som var med å starte Norsk Statistikk. Det ble rundet av med badstue og middag på Lysebu. Det var tider!

Etter mange år ønsket Kjell avløsning som redaktør etter svært mange års som redaktør og skribent. Flere fulgte etter, men viktig var Ole Petter Nyhag som restrukturerte  bladet innholdsmessig. Vi fikk tema i hvert nummer, dessuten faste spalter for Faglig, Nytt fra bransje, Nytt fra NMF og Jobb & Karriere. Det gav et nytt løft for Analysen.

Forside-6-8

#2013

Da er vi framme ved Analysen slik vi kjenner den nå. Svein Roar Hult har stått som redaktør i en årrekke og har gjort en kjempejobb med innholdet. Bladet er løftet flere hakk faglig. Mange mener at det som fagblad fortjener langt flere lesere. Så bra er det!

#2016

Da er vi framme ved siste nummer 2016. Svein Roars avskjedsnummer. Nye koster overtar og resultatet har du nå i hånden. Nytt, lekkert design, og to nye kreative redaktører (Vikki og Christina) overtar med masse pågangsmot. Vi tror Analysen er i trygge hender framover! 

Forside-9-10

Andre artikler du kan være interessert i

Se alle artikler

Bli kjent med den nye Strategigruppa i Strategi- og analyseforeningen

Børre Thorstensen, strategisk rådgiver i Allegro, er leder for den nye Strategigruppa i Strategi- og analyseforeningen. Vi tok en prat med…

Bransjenytt, Bransjestemmer, Jobb-karriere

Nytt om navn våren 2024

Det er stadig folk som flytter på seg i bransjen. Og det er lenge siden vi har vist frem, så her…

Bransjenytt, Jobb-karriere

TINE kickstarter innsikts-året 2024

TINE kickstarter året med sterke nyansettelser i innsiktsavdelingen.

Bransjenytt, Jobb-karriere