Virke Markedsanalyse – en garantist for kvalitet

Virke Markedsanalyse organiserer leverandører av markedsanalyse. Den viktigste funksjonen er å være en garantist for kvalitet i utøvelse av markedsanalysefaget. Den viktigste utfordringen er å heve status for markedsanalyse som fag og profesjon.

Svein Roar Hult

Om forfatteren

Arne Reiler tar imot Analysen i Ipsos MMIs nye, flotte lokaler i Karenslyst Allé. Arne er relativt nybakt forumsleder for Virke Markedsanalyse (Virke MA) og vi benytter anledningen til å få del i hans tanker om og ambisjoner for forumet.

Men aller først, hva er Virke? – Hovedorganisasjonen Virke organiserer mer enn 19.000 bedrifter med mer enn 220.000 ansatte. Organisasjonen har brukt navnet Virke siden høsten 2011. Fram til da het organisasjonen Handelens og Servicenæringens Hovedorganisasjon.

– Virke MA ble etablert i 2010 og tok da over en del funksjoner fra den tidligere Byrå-foreningen i Norges Markedsanalyseforening (NMF). Virke MA organiserer 10 av de største leverandørene av markedsanalyse. Disse står for ca. 95 % av bransjens omsetning.

– Virke MA er en viktig møteplass for markedsanalysebedriftene og fyller mange funksjoner. Jeg tenker at den aller viktigste er å være en pådriver og garantist for kvalitet i utøvelsen av markedsanalysefaget. Kriteriet for medlemskap er at bedriften slutter seg til NMFs/ESOMARs etiske retningslinjer. Vi skulle svært gjerne ha med de som står utenfor i dag, også. Slik jeg ser det, ville dette gi en økt trygghet for kvalitet, til glede for kundene og bransjen.

Hva arbeider dere med i Virke MA? – Et viktig område, er myndighetskontakt. Her kan vi oppnå langt mer når markeds- analysebedriftene står samlet, enn om vi skulle operere hver for oss. Et eksempel: på et tidspunkt så det ut for at myndighetene kunne komme til å etablere reservasjons-registre som omfattet både telefonsalg og markedsanalyse. Dette ville ha ført til at alle som reserverte seg for telefonsalg, ville ha blitt utilgjengelige som respondenter i markedsundersøkelser. Heldigvis klarte vi å forhindre at en reservasjon mot telefonsalg også skulle gjelde markedsanalyse.

– Et annet eksempel er at vi arbeider for å undersøke mulighetene for å få bedre og enklere tilgang til data fra Folkeregisteret for markedsanalyseformål. Her har Virke MA i dag en god dialog med Folkeregisteret, så får vi se hva som er mulig å få til.

– Et annet viktig område som vi arbeider med, er omdømmeutvikling for bransjen. Her har vi grepet fatt i journalisters videreformidling av meningsmålinger. Vi tror at en økt kvalitet i journalisters presentasjon av resultater fra meningsmålinger vil ha en positiv innvirkning på markedsanalyse- bransjens omdømme i befolkningen. For dette formålet, gjennomfører vi kurs i tolking og presentasjon av meningsmålinger for journalister.

– Virke MA gir også markedsanalyse- bedriftene en arena for å koordinere ulike tiltak og aktiviteter. Når vi gjennomfører telefon- intervju i dag, vil mange av respondentene som vi ringer til, få opp en tekst i sitt telefon- display som sier «Nummer brukt i forbindelse med markedsundersøkelser/telefonsalg». Vi vurderer hvordan vi kan få endret denne praksisen slik at markedsundersøkelser ikke blir slått i hartkorn med telefonsalg.

Hva ser du som viktige saker for Virke MA framover? – Vi kommer til å øke innsatsen mht omdømmebygging og rette aktiviteter mot flere målgrupper. Jeg tenker at en svært aktuell målgruppe vil være talenter. Ved å synliggjøre sterkere hvor spennende arbeidet med markedsanalyser er, med spesielt fokus på den samhandlingen vi har med kundene våre, vil vi kunne oppnå mange positive effekter: styrket omdømme for bransjen, enklere rekruttering av flinke folk til markedsanalysebedriftene og en heving av status for markedsanalysefaget.

– Et tema som vi ser blir mer og mer aktuelt, er bransjeglidning. Samtidig som omsetningen i markedsanalysebransjen har vært stabil over flere år, ser vi at våre kunder i økende grad får levert analyser fra bedrifter som vi ikke regner med til den tradisjonelle markedsanalysebransjen. Dette kan være mediebyråer, reklamebyråer, konsulenthus, spesialiserte marketing analytics- leverandører og andre. Den første oppgaven for Virke MA her, vil være å få en bedre forståelse av denne bransjeglidningen. Når vi har fått en bedre forståelse, kan vi vurdere hvordan vi skal forholde oss til denne utviklingen. Skal vi f.eks. invitere noen av disse aktørene inn som medlemmer i Virke MA?

Du nevnte at Virke MA har tatt over noen funksjoner som NMF hadde tidligere. Hvilket forhold er det mellom Virke MA og NMF i dag? – Tidligere rettet NMF seg mot både individuelle medlemmer og bedrifter. I dag har vi en arbeidsdeling hvor NMF primært retter seg mot personer som arbeider med markedsanalyse i analysebyråer eller på kundesiden, mens Virke MA organiserer bedrifter som selger analysetjenester. Det er imidlertid et tett og godt samarbeid mellom de to. NMFs styreleder har møterett med observatørstatus i Virke MA sine møter og vi diskuterer ofte muligheter for samarbeid mellom de to organisasjonene.

Hvilke utfordringer har du som forumsleder for Virke MA? – Grenseoppgangen mellom markeds- analysebedriftenes felles og egne interesser kan være en utfordring, men jeg synes at vi løser dette godt. Det er et åpent og godt samarbeidsklima i Virke MA. Utfordringene er derfor primært knyttet til arbeidsområdene våre.

– Slik jeg ser det, er den viktigste utfordringen å heve status for markeds- analyse som fag og profesjon, til glede for både leverandører og brukere av markedsinnsikt. Reklamebyråer, og andre, har vært flinkere enn oss til å posisjonere seg selv som viktige og attraktive. Vi, som markedsanalysebransje, er ikke del av TV-kanalenes underholdningstilbud i prime time. Det er mulig vi ikke skal dit heller, men, slik jeg ser det, skal vi ta utfordringen med å synliggjøre markeds- analysebransjens viktighet og attraktivitet i kundenes, befolkningens og fremtidige arbeidstakeres bevissthet.

Andre artikler du kan være interessert i

Se alle artikler

Bransjeutfordrere på Strategidagen 2024

Torsdag 23. mai var det duket for det årlige seminaret «Strategidagen», med et tett program og rekordmange deltagere. Blant talerne fant…

Bransjenytt, Bransjestemmer

Bli kjent med den nye Strategigruppa i Strategi- og analyseforeningen

Børre Thorstensen, strategisk rådgiver i Allegro, er leder for den nye Strategigruppa i Strategi- og analyseforeningen. Vi tok en prat med…

Bransjenytt, Bransjestemmer, Jobb-karriere

Nytt om navn våren 2024

Det er stadig folk som flytter på seg i bransjen. Og det er lenge siden vi har vist frem, så her…

Bransjenytt, Jobb-karriere