Veien til enkelhet

Ideen var å skape noe nytt. Grunnleggerne i Scandinfo, som i dag er et av Sveriges største og ledende markedsanalysebyråer, hadde selv jobbet i store globale selskaper og var lei av kjedelige og sløve leveranser fra tidligere leverandører. De ønsket å skape markedsanalyser som var lettere å tolke, absorbere og bruke. Veien dit har de mange av kundene sine å takke for.

Christina Smitt

Om forfatteren

Scandinfo Marketing Research AB
Grunnlagt i 1982 med base i Göteborg
Adm. Dir.: Jan-Inge Isacsson
Øvrige eiere: Mats Wallgren, Martin Wiberg och Henrik Löfving 40 ansatte fordelt på to avdelinger; markedsanalytikere og konsulenter samt systemutviklere og dataprosjektledere
Verdier: Fleksibilitet, enkelhet, forbedring og engasjement

Et design basert på tilbakemeldinger fra kundene

Enkelhet ble tidlig den viktigste verdien i Scandinfo. For å skape innovative markedsanalyser, som samtidig framstod som enkle, arbeidet man allerede helt fra starten av mye med bilder og visualiseringer av resultatene, forteller Henrik Löfving deleier i Scandinfo. Det ble deretter ansatt systemutviklere som fikk i oppgave å plassere Scandinfos leveranser på internett.

– Mye av teknologien og tankearbeidet kom fra finansnæringen ettersom vi hadde rekruttert ansatte som tidligere utviklet systemer for sanntidsdata i bankverdenen, opplyser Löfving.

scandinfo

Etter at deres første onlineplattform så dagens lys på 90-tallet, ble det avgjørende steget å utvikle en programvare der rapportene kunne oppdateres kontinuerlig med et tillatelsessystem hvor den riktige personen fikk tilgang til riktig informasjon. Frem til i dag har utvikling av rapporteringsdesign og visuelt tiltalende løsninger stått i fokus, og mye av utviklingen er basert på tilbakemeldinger fra kundene. I all hovedsak dreier det seg om tre behov:

  • Kundene etterspør pene og moderne rapporter/presentasjonsløsninger
  • Kundene etterspør informasjon som er tydelig og enkel å tilegne seg
  • Kundene etterspør løsninger som er spesifikt tilpasset deres behov

Vit hva resultatene skal brukes til

Henrik Lofving

Noe Scandinfo har lært gjennom å jobbe med avanserte datavisualiseringer gjennom mange år, er å jobbe målrettet for å gjøre livet enklere for kunden. Selv om det kan ligge avanserte statistiske beregninger i bakgrunnen trenger ikke alltid sluttbrukeren å forstå dette i detalj. Det viktigste for kunden er å enkelt forstå hva de skal gjøre med resultatene, ikke hvordan de har blitt analysert.

Et viktig element i utviklingen var også å se på andre bransjer. Löfving mener analysebransjen har mye å lære gjennom å utvide sin horisont og se utenfor sin egen næring. – Et eksempel er vår forbrukertjeneste autopedia.se hvor man får hjelp til å kjøpe seg en bil. Autopedia ligner mer på Tripadvisor enn en tradisjonell markedsundersøkelse, men fordi Tripadvisor er et verktøy som vi forsto fungerte godt var dette noe vi ønsket å se nærmere på.

Nylig lanserte Scandinfo sin nyeste versjon av onlineplattformen som gir helt nye muligheter for brukere å integrere og påvirke rapportens utforming: kryssplattformer, bevegelige bilder, filmer, integrering av data fra andre kilder, med mer.

– Vi tror ikke på en modell hvor programvaren løser alt. Det viktigste når det gjelder å skape løsninger som er smarte, brukervennlige og designmessig attraktive, er å innse at du trenger mennesker med ulike ferdigheter med på laget ditt. Det er ikke bare et spørsmål om teknologi, man må også ha med folk som kan markedsanalyse og visualisering av data for å få en forståelse av hvordan presentasjonsløsningene kan fremstå som relevant overfor kundene.

suksesshistorier

Råd til bransjen:

  • Se gjerne på moderne rapportering som en slags nyttig underholdning. Gjør man dette blir sluttresultatet noe helt annet enn en samling av masse data.
  • Vit hva resultatene skal brukes til. Vet man ikke dette er det svært vanskelig å lage levende rapporter.
  • Lær av andre næringer. Se på hvordan andre presenterer og analyserer data.
  • Våg å tro på det du presenterer, og vær engasjert og interessert i hva kunden driver med.
  • Mer visuelt tiltalende og tydeligere rapporter og presentasjonsløsninger leder til at resultatene blir mer brukt, og effekten dermed blir større.

 

Andre artikler du kan være interessert i

Se alle artikler

TikTok i søkelyset

TikTok har på rekordtid blitt et fenomen. Det kinesiske sosiale nettverket er en plattform for underholdning og informasjon, men er i…

Fagartikkel, Tema-artikkel

Hvordan jobber TV 2 med å nå de unge med nyheter?

TV2.no har raskt blitt en av Norges største nyhetskontoer på TikTok, men hvordan jobber de aktivt med å øke tilliten hos…

Fagartikkel, Tema-artikkel

Transformering av kirker gjennom antropologiske analyser

Kirken har vært en sentral sosial, kulturell og åndelig møteplass i norske lokalsamfunn i nesten 1000 år. I nyere tid har…

Fagartikkel, Tema-artikkel