Uttalelse om feilvekting i politiske meningsmålinger

Som Norges faglige interesseorganisasjon innen analyse og strategi, vil vi i Strategi- og analyseforeningen uttrykke vår bekymring for unøyaktighetene som har blitt avdekket i de politiske meningsmålingene utført av InFact.

Anita Lynne

Styreleder i Strategi- og analyseforeningen og Kvalitativ leder i Respons Analyse

Nøyaktighet og integritet i alle analyser, spesielt politiske meningsmålinger, er avgjørende for å opprettholde tilliten i vårt demokratiske samfunn. Feilaktige meningsmålinger som den siste tiden har blitt presentert av Infact har skapt både forvirring og mistillit som kan skade alle som jobber med meningsmålinger.

Når befolkningen svarer på meningsmålinger, er det en forventing at svarene blir behandlet korrekt. Det er viktig for medier og samfunnet forøvrig å vite at informasjonen man blir presentert i mediene er pålitelig, spesielt i forbindelse med valg.

Årsaken til feilene, som er oppgitt å være menneskelig svikt, understreker viktigheten av gode kontrollsystemer og en klar forståelse av potensielle skjevheter. Feilene som er avslørt i disse meningsmålingene har skapt usikkerhet. Vi oppfordrer derfor alle medlemmene våre, så vel som hele analyse- og strategibransjen, til å ta disse hendelsene som en påminnelse om betydningen av å kontinuerlig forbedre, kvalitetssikre og etterprøve metodene som benyttes.

Vi vil fra vår side jobbe enda hardere med å fremme nøyaktige modeller, metoder og analyser for at befolkningen fremdeles kan ha tillitt til at undersøkelser som presenteres i mediene er riktige – til det beste for både strategi- og analysebransjen, og dermed også befolkningen.

Anita Lynne
Styreleder / SAF

Andre artikler du kan være interessert i

Se alle artikler

Ja, takk til metodeutvikling; List Experiments og bruk i surveys

En metode-refleksjon rundt mulighetene som List Experiments gir

Bransjestemmer, Fagartikkel

“Fokusgrupper som metode” av David Jordhus-Lier

Bokanmeldelse

Bransjestemmer, Tema-artikkel

Påskepraten 2024

En lang vinter går sin ferd mot vår - snart er det frem med sykkel og småsko. Men først skal vi…

Bransjestemmer