Tore Bredal – profilert bransjemann

 

Da Tore Bredal overtok som leder var mye på plass. Nå var oppgaven å fortelle flere hvor gode vi var. Her gjorde Tore og styret en god jobb! Vi fikk nye medlemmer fra andre bransjer og markedsanalysebransjen ble satt på kartet. Oversikten viser de firmaene som hadde konsesjon for å drive med opinions- og markedsundersøkelser.

Tore var også opptatt av å stimulere/belønne personer for den innsatsen de la ned. Flotte julemøter, sommeravslutninger og solsikkekaker til personer, komiteer og byråene som bidro, var deler av belønningen.

Han bidro også til opprettelsen av Årets markedsanalytiker, en utnevnelse vi har hatt i NMF siden 1998.

De 2 første var:

1999 Fred Selnes
1998 Harald Sørgaard Djupvik