Slik svarer bransjen på koronakrisen

Koronakrisens store innvirkning på norsk økonomi og næringsliv kjennes godt på kroppen også i analysebransjen. Vi har tatt en prat med noen av analysemiljøene i Norge for å høre hvordan de takler den nye hverdagen.

Sara Viken Løvhaug

I redaksjonen for analysen.no og Markedsanalytiker i TINE

Hjemmekontor og digital omstilling

For de aller fleste av oss er kontorlandskapet byttet ut med kjøkkenbord, skrivebord og sofakroker, og det gjelder også for Respons Analyse som har hatt alle sine ansatte på hjemmekontor siden tidlig i mars.

– Ettersom flere begynte å bekymre seg for situasjonen, var det viktig for oss at alle som følte for det skulle kunne utføre arbeidet hjemmefra – allerede før det ble anbefalt. Selv om vi har mistet noe av dynamikken som oppnås i åpent landskap, kompenseres dette med flere ukentlige felles treff via Teams i form av avdelingsmøter, kaffeslabberas og fredagspils, sier daglig leder Anne Gretteberg Meyer i Respons Analyse.

Også i analysebyrået Opinion har man måttet omstille seg raskt, og administrerende direktør John Lauring Pedersen innrømmer at det har vært en turbulent og krevende tid med mye usikkerhet på hva som ville skje.

– Det har krevd mye av alle ansatte med tanke på å raskt omstille seg til helt nye rammebetingelser, med hjemmekontor, fjernmøter og liten fysisk kontakt. For selskapet har vi måttet raskt legge om mange av prosjekter fra fysiske til digitale formater, noe som krever tett kontakt med alle involverte fra kunder til respondenter, sier han.

 

Nye muligheter for innsikt og analyse

Annonsørenes nye virkelighet med alle de problemstillinger den har hentet med seg, har gitt (og krevd) rom for å tenke annerledes. For Kantar har det vært viktig å se etter nye muligheter for å opprettholde produktivitetsnivået i bransjen.

– Vi ser jo at dette er en situasjon hvor det åpner seg opp noen nye mulighetsrom i forhold til innsikt om hvordan situasjonen påvirker oss som samfunnsborgere og forbrukere, sier strategidirektør Eirik Friberg Ekrann i Kantar.

Kantar har, som flere andre, benyttet anledningen til å utviklere egne studier som kartlegger Koronakrisen fra ulike synsvinkler. De gjennomfører blant annet ukentlige målinger hvor de måler befolkningen atferd for å begrense smittefare, tillit til helsemyndighetene og bekymring om smitte. Ekrann forteller at det i tillegg er viktigere nå enn tidligere å drive egen markedsføring for å holde hjulene i gang.

– Vi har flere studier som kartlegger Koronakrisen, men de klarer imidlertid ikke fullt ut å kompensere for bortfallet vi ser på andre områder. Vi prioriterer derfor markedsføring sterkere nå enn til vanlig. Jeg opplever vel egentlig at vi har en sterkere «stemme» der ute nå, både som enkeltselskap og som bransje. Jeg tror krisen tvinger oss til å drive litt bransjedugnad for å bygge business caset for innsikt, sier han.

I mediebyrået MediaCom har man også slengt seg rundt for å raskt få avdekket Koronakrisens påvirkning på folks forbruksvaner og mediakonsum.

– Sammen med Norstat har vi gjennomført en omfattende undersøkelse blant 1000 norske forbrukere for å forstå hvordan vi best kan håndtere den nye mediehverdagen. Vi har spurt om frykt, dugnadsånd, mediebruk, og hva krisen har gjort med våre holdninger til reklame. Denne kunnskapen har vi delt med våre kunder gjennom ukentlige webinarer, sier administrerende direktør Britt Skjeppestad i MediaCom.

I Norstat jobbes det på spreng for å dekke kunders behov for innsikt om dagens situasjon.

– Dagens situasjonen gir muligheter til å utforske nye problemstillinger som adferd, holdninger, preferanser og assosiasjoner i en krisetid og kartlegge på hvilken måte dette påvirker befolkningen. I sum anser vi det som uproblematisk å gjennomføre undersøkelser. Vi har tilnærmet full produksjonskapasitet og en befolkning som er mer villige enn ellers til å besvare undersøkelser, sier prosjektleder Roar Teige i Norstat.

Les mer om Norstat og MediaComs Koronaundersøkelse HER.

Opinion var også raskt på ballen med egen Koronamonitor.

 

Kan ha positiv effekt på bransjen

I denne perioden opplever de fleste at de må gjøre ting de tidligere aldri har gjort før, men selv om omstillingen har vært krevende ser det ut til at det likevel hviler en optimisme for fremtiden over bransjen. Anne Gretteberg Meyer i Respons Analyse sier hun har tro på at Koronakrisen kan få positive ettervirkninger.

– Fokusgrupper, dybdeintervjuer og tilsvarende face-to-face-metoder har blitt forskjøvet til tilsvarende online-metoder. Det har gitt en «opplærings»-effekt for noen av våre kunder, som dermed mest sannsynlig vil være mer positive til alternative metoder fremover også. Videre vil nok mange kunder erfare at presentasjoner kan være vel så effektive og nyttige over nettet, slik at noe reisetid kanskje kan unngås videre også, sier hun.

Også Opinion er optimistiske om hva Koronakrisen kan bety for måten vi vil jobbe på fremover.

– Vi har i mange år jobbet med å få med kundene våre over i digitale formater, da vi mener dette er fremtiden for markedsanalyse. Her håper og tror vi at vi gjennom krisen har vist at dette i mange sammenhenger fungerer vel så godt som tradisjonelle formater, og at vi således kan trekke med oss dette videre. Vi kommer nok også til å endre reise- og møtevanene våre i stor grad fremover – det blir mindre reisetid fremover når man har oppdaget Teams og andre plattformer for kommunikasjon og dialog, sier John Lauring Pedersen i Opinion.

I Ipsos har de benyttet anledningen til å øke fokuset på kompetansebygging, og tilbyr for tiden hyppige webinarer om Koronakrisens påvirkninger på fremtiden.

– Bruk av digitale verktøy og metoder har tatt et kvantesprang også i vår bedrift. Det gir jo utallige muligheter for kompetansebygging både internt og eksternt i form av interaktive kurs, webinar med mer. Deling av kunnskap og kompetanse om forbruker, befolkning, markeder med alt vi kan hjelpe til med av informasjon om og rundt koronakrisen er viktig nå, sier Brand Research Director Tove Larsen i Ipsos.

Hos MediaCom har det blitt arrangert ukentlige webinarer, noe både ansatte og kunder har hatt så gode opplevelser med at de allerede har bestemt seg for å videreføre dette også etter at krisen er over.

– Det har fungert så bra og tilbakemeldingene fra kundene våre er utelukkende positive. Svært høy deltakelse og svært gode tilbakemeldinger. Dette kan gjøre digital også i fremtiden. Det er alltid fint å møtes, men noen ganger er det enklere og mer effektivt å møtes digitalt. Jeg er helt sikker på det er skapt mange nye vaner vi vil ta med oss inn i post- korona tiden! Sier Britt Skjeppestad i MediaCom.

 

Viktig å planlegge for fremtiden

Når kriser oppstår er det naturlig nok lett å planlegge kortsiktig. Eirik Friberg Ekrann i Kantar tror derfor det er lurt å allerede nå tenke på tiden som kommer etter Koronakrisen og stille seg selv noen spørsmål.

– Kommer markedet vårt til å se likt ut, eller vil det være fundamentalt endret? Hvordan kan man sikre at man kommer styrket ut av denne krisen? Hvilken posisjon bør man ha i markedet? Ikke bare relativt til de andre aktørene i den tradisjonelle markedsanalysebransjen, men også relativt til aktører i tilgrensende marked, som vi i stadig økende grad konkurrerer mot. Hvordan kan vi som bransje overbevise det norske næringslivet og offentlig sektor om den kommersielle verdien av innsikt? Sier han.

Respons Analyse mener fleksibilitet i metodene vil være alfa og omega både nå og i tiden fremover, mens Opinion mener det blir spesielt viktig å bevise verdien av forbrukerinnsikt i tiden fremover.

– Det ligger muligheter i kriser, og verden vil ha mer behov for forbrukerinnsikt når vi kommer over i tiden etter krisen. På mange felter vil vi kanskje sakte, men sikkert, sive tilbake til gamle (u)vaner, mens vi på andre områder vil se varige endringer i måten vi tenker som forbrukere og borgere. Ingen er bedre skikket til å formidle dette enn vi som er i analysebransjen – men kanskje må vi bli enda flinkere til å fortelle kundene våre om det, sier John Lauring Pedersen i Opinion.

Andre artikler du kan være interessert i

Se alle artikler

Bransjeutfordrere på Strategidagen 2024

Torsdag 23. mai var det duket for det årlige seminaret «Strategidagen», med et tett program og rekordmange deltagere. Blant talerne fant…

Bransjenytt, Bransjestemmer

Bli kjent med den nye Strategigruppa i Strategi- og analyseforeningen

Børre Thorstensen, strategisk rådgiver i Allegro, er leder for den nye Strategigruppa i Strategi- og analyseforeningen. Vi tok en prat med…

Bransjenytt, Bransjestemmer, Jobb-karriere

Nytt om navn våren 2024

Det er stadig folk som flytter på seg i bransjen. Og det er lenge siden vi har vist frem, så her…

Bransjenytt, Jobb-karriere