Skuterud Kløvstad – Årets «nykommere» i bransjen

Vegard Skuterud og Cecilie Kløvstad har til sammen mer enn 30 års erfaring fra analysebransjen i Norge, og samarbeider nå i sitt nye byrå, Skuterud Kløvstad. Vi har snakket med de om hvordan deres nye samarbeid ble til, og hvordan de ser på fremtiden i bransjen.

VIKKI N. WALLE-HANSEN

Om forfatteren

Hvordan ble Skuterud Kløvstad til?

Med til sammen 30-års erfaring, og med lyst til å starte opp på egen hånd, sto det med ett klart for oss at nå er tiden inne! Friheten var en definitiv drivkraft.  Vår målsetting er å videreutvikle kunder og problemstillinger i tråd med en arbeidsmetodikk vi tror på. Vi mener at et analysebyrå må bestå av ulik kompetanse som dekker forskjellige behov. Vi har vært kollegaer i både TNS og i Epinion, der fant vi hverandre som mennesketyper, grunnleggende verdier og holdninger i livet er fellesnevnere. Vi er opptatt av å observere og iaktta mennesker og deres bevegelsesmønstre, og er derfor gode til å forstå forbrukere og brukeres adferd og behov. Vi liker å jobbe sammen, noe som påvirker vår arbeidskultur. Dette er noe vi lover at både kunder og medarbeidere vil merke. 

Hva driver Skuterud Kløvstad med? Hva er dere best på?

Skuterud Kløvstad har helt fra starten i august hatt spennende oppdrag. Vi har vi blant annet jobbet mye med å publikumsteste «Den 12.mann» som hadde premiere i Norge i desember, for regissøren Harald Zwart og Nordisk film. Det å arbeide i skjæringspunktet mellom regissør, produsent og marketing er utrolig spennende og lærerrikt. Regissøren Harald Zwart er vant til å jobbe tett med publikum fra Hollywood, og vi opplevde at tilbakemeldingene fra gjentagende testing ble brukt som verktøy for å øke forståelse og innlevelse før «the final cut».

En viktig fellesnevner for Skuterud Kløvstad er at vi er opptatt av målgrupper, folk og budskapsforståelse, både gjennom bruk av kvalitative og kvantitative metodikker. Vi jobber i grenselandet mellom offentlig og privat, med utredninger, evalueringer, kartlegginger til mer målgruppespesifikke studier. Vi er opptatt av kvalitativ forskning, der vi observerer, analyserer og tolker inntil vi sitter igjen med relevante og spennende funn. Vi er ute i felten i alt fra flyktningmottak, kinosaler, leder- og styrerom eller hjemme ved kjøkkenbordet til folk.

I og med at vårt ekspertiseområde er målgrupper og forståelse av disse, er vi også opptatt av hvordan analyser og data formidles. Vårt mål er å formidle historier som gir læring og er i tråd med oppdragsgivers behov. Dette sikrer vi ved å innlede prosjektene med å intervjue nøkkelpersoner for å sikre rett eierskap og etterbruk.

Hva tenker dere er fremtiden for markedsanalysefaget fra deres perspektiv?

Tiden for de store datamengdene det snakkes så mye er ikke lenger noe som kommer til å finne sted om noen år. Vi lever midt i det, den er her og nå.  Vår tilgang til dette er i stor grad utforskende. Vi er opptatt av å tilgjengeliggjøre data for kundene våre, og ikke minst sette kundene til å bruke datafangsten på en måte som gir ny innsikt. Vi jobber med flere store aktører og har samarbeid på tvers av bransjer for å tilgjengeliggjøre og bruke ulike datakilder. Blant annet har vi inngått tett samarbeid med lærings- og teknologiselskapet «K» og tror på slike tverrfaglige samarbeid for markedsanalysebransjen i fremtiden.

Hvordan tenker dere å endre bransjen med det dere tilbyr?

Vi jobber tett med våre kunder i hele prosessen. I perioder sitter vi også med og hos kunden for å være tett på de som jobber med prosjektene. Vi ser for oss at utviklingen med store datamengder og ikke minst integrasjon av ulike datakilder og samarbeid på tvers av bransjer vil gjøre at kvalitative studier og konsulentarbeid blir desto viktigere. Nye muligheter innen datafangst, læring og analyse gir vesentlig større krav til konsulenten om å forstå hva behovene er hos kundene, hvordan de jobber, hva de rapporterer og hva deres oppgaver innebærer.

Til slutt, antageligvis ikke helt revolusjonerende, vi kommer til å forbli fremoverlente til vi stuper, det lover vi både kollegaer og kunder!

Andre artikler du kan være interessert i

Se alle artikler

TINE kickstarter innsikts-året 2024

TINE kickstarter året med sterke nyansettelser i innsiktsavdelingen.

Bransjenytt, Jobb-karriere

Jobb-bytte: Fra forsikring til mobilitet!

Vi har den gleden av å presentere en analytiker som har brukt mange år på å arbeide med tall, statistikk og…

Bransjenytt, Jobb-karriere

Julepraten

Den mørke, fine tida har satt seg, og det lakker og lir mot jul. Vi i Analysen klarte å få en…

Bransjenytt, Bransjestemmer