Nytt om navn: 2-2016

De siste bevegelsene i bransjen. Nye navn og folk flytter på seg innen Ipsos, hos Epinion, TNS, Clear Channel og Rignes.

Ipsos

Jørgen Holbæk-Hanssen

Jørgen Holbæk-Hanssen (31) – er ansatt som konsulent i Ipsos’ avdeling for Forskning, politikk og samfunn. Han er utdannet statsviter med fordypning innen valgforskning. Jørgen har yrkes-erfaring fra Seksjon for valg og lokaldemokrati i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, NAV Pensjon og Respons Analyse. I Ipsos vil Jørgen arbeide med prosjekter for både offentlige og private kunder, med hovedvekt på politiske analyser og kvantitative samfunnsundersøkelser av ulike typer.


Epinion

Per Arne Normann

Per Arne Normann – er ansatt som konsulent og business analyst. Han har en master i statsvitenskap (sammenliknende politikk) fra UiB og kommer fra en stilling som junior konsulent i Epinion. I studietiden jobbet han i Skatteetaten og som undervisningsassistent i samfunnsvitenskapelig metode. Per Arne skal ha fokus på multiple datasourcing, big data og predictive/advanced analytics.


TNS

Inghild Härström

Inghild Härström (29) – er ansatt som forretnings-utviklinger/konsulent i kvalitativt analysesenter. Inghild har bakgrunn som sosialantropolog, med en master i HR, organisasjon og ledelse med fordypning i markedsføring. Hun har tidligere jobbet som salgsleder og regional leder innen lederutvikling for direktører og toppledere.


Clear Channel

Christina Smitt

Christina Smitt (33) – har jobbet 5 år i Opinion som rådgiver og moderator med hovedvekt på kvalitative metoder. Nå går veien videre til Clear Channel som analyse- og markedssjef hvor hun skal jobbe med markedsanalyse, innsikt og merkevarebygging. Christina har ellers en master i Marketing Research, Communication and Management fra Copenhagen Business School og har lang erfaring innen mediesalgs- og eventbransjen.


Ringnes-AS-logo

Gry Elisatbeth Soloy grey

Gry Elisabeth Soløy – har startet som ny Senior Insights Manager i Ringnes. Hun bringer med seg mer enn 20 års erfaring med markeds-analyse, og kommer fra stillingen som Senior Research Executive i Ipsos hvor hun primært har jobbet innenfor FMCG. Hun har tidligere arbeidet i TNS Gallup og Intera ResearchLab.

Andre artikler du kan være interessert i

Se alle artikler

Slik var Analysedagen 2022: Arena for læring, inspirasjon og relasjonsbygging

Torsdag 3. november samlet 160 kunnskapshungrige bransjefolk seg på Røverstaden i Oslo for å være med på årets største møteplass for…

bransjenytt

4 raske med 5 fine bransjefolk

Vi snakket med fem av deltakerne på Analysedagen 2022 og fikk deres umiddelbare inntrykk. Se video her.

bransjenytt

Slik vokste Pollstat med 150% fra 2020 til 2021

- Det er alltid mulig å gjøre ting annerledes, sier Pål Listuen.

bransjenytt