Vi fyller 50

Det skjedde i 2020, vi er med andre ord på overtid. Men 2020 var pandemi-år og gav dermed ikke noe grunnlag for en god markering. Nå begynner det å lysne i horisonten og vi skal ta igjen det som ikke ble feiret i fjor.

Kjell Opheim, Rolf Munk Blaker, Ragnar Madsen

Om forfatteren

 (Bilde: Her fra MADfest på Pigalle i 2011. Vi gleder oss til å feire 50 år på lignende vis!)

 

Når en forening som Strategi- og analyseforeningen/ Norges Markedsanalyseforening NMF har holdt hjulene i gang i over 50 år, kan ikke det passeres i stillhet. Denne foreningen er drevet av frivillighet, alle de hundre som har deltatt i styret, komiteer og redaksjoner har gjort dette fordi de er engasjert i faget og ønsker at vi skal lykkes som bransje.

I Analysen nr. 1’20 fortalte vi om de første 25 årene. Det var tiden fra 1970 til 1995. I den videre gjennomgangen vil vi ta for oss de enkelte lederne av foreningen som har hatt stor betydning for utviklingen. Vi starter med Oddveig Telle!

 

Oddveig, første kvinnelige leder i NMF 1995-1997

Året 1995 var et merkeår for NMF. Fra sin beskjedne start i 1970 hadde foreningen hatt en jevn og sikker vekst både i tilbudet til medlemmene, og i antall medlemmer. Dette året skulle foreningen feire sine første 25 år, og valgkomiteen var sikker på en ting: Det var tid for foreningens første kvinnelige leder. Oddveig Telle i Spama ble innstilt – og ble valgt med akklamasjon. Det skulle vise seg å være et godt valg.

Oddveig Telle

 

Som daværende redaktør av medlemsbladet «Analysen», hadde jeg gleden av å intervjue den ferske lederen. Oddveig var ingen nykommer i bransjen. Hun hadde bygget opp avdelingen for markedsanalyse i Spama. Der hjalp hun 35 sparebanker å måle om kundene var fornøyd, og å sette inn effektive tiltak der det var nødvendig. En ryddig og viljesterk dame, med klare oppfatninger. Intervjuet viste at den nye lederen hadde med seg noen klare programerklæringer som foreningens første kvinnelige leder:

 

  • Først av alt heve nivået ytterligere på seminarprogrammet, både når det gjelder markedsføringen og den tekniske gjennomføringen. Gode seminarer var etter hennes mening nøkkelen til den gode sirkel: Fornøyde deltakere, nye medlemmer og bedre økonomi.
  • Bedre differensiering av tilbudet var neste ambisjon. Med 700 medlemmer måtte man ha et tilbud som kunne treffe både markedsforskeren, instituttmannen, og produkt- og markedssjefen.
  • Å utvikle foreningens faglige profil. Hun syntes både foreningen og bransjen var for anonyme. Det ville hun gjøre noe med.
  • Runde 1000 medlemmer i løpet av lederperioden, fra 700.

Da Oddveig ga fra seg klubba på årsmøtet i 1997, var den store milepælen nådd: NMF hadde rundet 1000 medlemmer!

 

Stilfull ramme da NMF feiret 25 år

NMF Moteprogram Artikkel2 bilde1 liteEn av de hyggeligste oppgavene til NMFs nye leder i første formannsår, var feiringen av NMFs første 25 år. Jubileet ble markert med en jubileumsutgave av Markedsanalysens dag, og en etterfølgende tre retters jubileumsmiddag. Begge deler på ærverdige Hotell Bristol. Hele 70 hadde satt hverandre stevne på jubileumsmiddagen. Foreningens første formann, Hans Fredrik Beckstrøm, åpnet talerekken, med et spennende tilbakeblikk, men «rosinen i pølsa» var nok Sivert Kobro. Han var den som i sin tid tok initiativet til å få dannet foreningen. Oddveig Telle avsluttet festmiddagen med å utnevne NMFs tre første æresmedlemmer: Rolf Munk Blaker, Øivind Due Trier og Kjell Opheim.

Se bilde: Oddveig Telle tar over som første kvinnelige leder i NMF. Formannsklubben overrekkes av avtroppende leder, Odd Gisholt.

25 års jubileet ble markert på Bristol fra tidlig morgen til sent på kveld. MAD, med kanskje tidenes beste program og drøye 100 deltakere på dagtid, og stilfull jubileumsfest om kvelden. Her er noen av de som ble spesielt hedret på dagen, som takk for stor innsats i foreningen.

 

Etikk, moral og useriøse «konkurrenter»

Ett av de store spørsmålene i bransjen i Oddveigs periode, var foreningens viktige rolle som voktere av etiske regler i en tid hvor telemarketing, innringningsmålinger og smarte salgsformer, som tok i bruk analyseteknikker, var i full utvikling. Dette var et tema hos flere av talerne på jubileumsmiddagen, men det viktigste var det gjennomslaget foreningen klarte å få hos Datatilsynet I forbindelse med høringen om nye konsesjonsbestemmelser for opinions- og markedsundersøkelser. Her ble det blant annet slått fast at undersøkelsesresultater ikke skal kobles med salgs- og markedsføringstiltak.

 

Et løpende tilbud om faglig oppdatering – i høygir!

Når man i dag ser hvilket aktivitetsnivå foreningen la for dagen i denne tiden, er det ikke rart at medlemmene strømmet til. For her manglet det sannelig ikke på tilbud om faglig oppdatering. Nøkkelen til dette omfattende tilbudet var de mange faggruppene, som supplerte hovedforeningen med møter og seminarer innenfor sitt fagfelt. Det var konsum- og tjenestegruppen, media-gruppen, metodegruppen, B2B-gruppen og Erfagruppen. Til sammen ble dette et tilbud til både utøvere og brukere av markedsanalyse, som det ikke fantes maken til i Norge. Og alt på frivillig basis. La oss ta høstprogrammet for 1996, som eksempel. Under slagordet «Mer nytte for mindre penger»

 

NMF som stedet der mennesker møtes og informasjon utveksles

I tillegg til det omfattende møte- og seminartilbudet, var ANALYSEN det stedet der alle medlemmer, også de passive, kunne få faglig input fra de beste i bransjen, og ikke minst – få med seg hva som skjer. Her kunne man lese at de to tungvekterne Knut Nes og Bjørn Bull-Hansen hadde gått sammen og at Ola Gaute Askheim Aas hadde blitt direktør i JBR/McCann. Videre kunne man få med seg programerklæringen til Hege Johansen, som hadde overtatt som direktør i MMI etter Per Jacobsen, eller lese et rykende ferskt intervju med Bjørn Haugland, som skulle forlate sitt gamle Feedback for å starte et nytt rådgivningsfirma. Hvis du lurte på hva som skjedde med Feedback etter dette, fikk du svar på det i neste nummer av bladet. Da sto nemlig Bjørn Petter Ulvær og Henning Lund frem og lanserte «consearch» som instituttenes svar på rådgivningstjenester. De kunne samtidig fortelle at de var det hurtigst voksende instituttet i bransjen. Den historisk interesserte kunne hygge seg med historien om Norsk Gallup Institutt gjennom 50 år, hvis jubileumsberetning ble formidlet som en føljetong over flere numre av ANALYSEN.

 

Fantastisk medlemsutvikling – fra 700 til 1000 på tre år

Avslutningsvis, la oss bare dvele kort ved medlemsutviklingen i Oddveig Telles formannsperiode. Takket være et omfattende tilbud og aktiv markedsføring lyktes det omsider å runde 1000 medlemmer, slik målet var. Ved denne anledningen tok styret på seg spanderbuksene og satte hverandre stevne i Andre Etasje på Continental. Den festen husker alle vi som deltok. I det daglige ble det imidlertid ikke gjort noe stort nummer av at det strømmet til med nye medlemmer i NMF, jevnt og trutt. Bladet ANALYSEN hadde en egen spalte som het «Nye medlemmer» og passet stadig på å intervjue utvalgte som kom til. Det viste seg å trigge enda flere medlemmer. Skulle man tilhøre det gode selskap innen markedsføring var medlemskap i NMF et “must”.NMF Moteprogram artikkel2 bilde2 lite

Se bilde: I perioden 95-97 hadde en formidabel vekst. En rekke komiteer sørget for å få på plass gode møter og konferanser, 10-15 per halvår. Her fra høsten 1996 med 10 arrangementer. Temaene var heller ikke tilfeldig “Mer nytte for mindre penger” er noe som trigger.

Deltakerne på seminarene kunne krysse av om de ønsket et prøvemedlemskap i NMF. Det ga mange nye medlemmer, høsten 97 – hele 122!

Her er noen uttalelser fra nye medlemmer som ble intervjuet i Analysen. De hadde forventninger!

Dessuten er det grunn til å merke seg at ANALYSEN ble nøye lest av medlemmene i NMF.

 

Andre artikler du kan være interessert i

Se alle artikler

Bransjeutfordrere på Strategidagen 2024

Torsdag 23. mai var det duket for det årlige seminaret «Strategidagen», med et tett program og rekordmange deltagere. Blant talerne fant…

Bransjenytt, Bransjestemmer

Bli kjent med den nye Strategigruppa i Strategi- og analyseforeningen

Børre Thorstensen, strategisk rådgiver i Allegro, er leder for den nye Strategigruppa i Strategi- og analyseforeningen. Vi tok en prat med…

Bransjenytt, Bransjestemmer, Jobb-karriere

Nytt om navn våren 2024

Det er stadig folk som flytter på seg i bransjen. Og det er lenge siden vi har vist frem, så her…

Bransjenytt, Jobb-karriere