Monitorseminar: Norge i endring – påvirker det våre politikere?

Norsk Monitor er en omfattende, sosiokulturell studie som er gjennomført i Norge annet hvert år siden 1985. I mars fikk alle abonnentene en gjennomgang av de viktigste funnene. Norge er i endring, - vil vi få strengere politikere?

Tom Hansen

Om forfatteren

Bilde, fra venstre: Kristin Clemet, Jan Paul Brekke og Ottar Hellevik.

Studien gir en grundig beskrivelse av det norske samfunnet gjennom å kartlegge verdier, holdninger og adferd over tid. Nåværende forskningssjef i Ipsos, Jan Paul Brekke og den tidligere, Ottar Hellevik, viste trender og endringer på en rekke områder som er viktige for den tiden vi lever i.

For første gang måler Norsk Monitor at det nå er flere som ikke tror på gud enn andelen som sier de tror. Undersøkelsen viser på et flertall områder at genersjonskløften, – holdningene blant yngre mot eldres holdninger og oppfatninger, stadig blir mindre. Økende frykt for krig og terror gir seg utslag i en sterkt voksende andel i befolkningen som vil øke forsvarsbudjettet. Frykten for å bli arbeidsløs øker fra forrige måling.

Til seminaret hadde Ipsos også invitert tidligere statsråd og nå leder av tankesmien Cevita, Kristin Clemet, til å kommentere deler av resultatene. Clemet hadde svært mange og interessante synspunkter på et Norge og Europa i endring. Fra å leve på «den grønne gren de siste 30-40 årene», må Norge nå omstille seg til større nøkternhet, mente Clemet.

Den nye økonomiske situasjonen i Norge vil tvinge frem store endringer og omstillinger i næringsliv, arbeidsliv og offentlig virksomhet. Et grunnleggende spørsmål vil da bli om de nye tidene også vil kreve nye kvaliteter hos de som beslutter – hos politikerne? Politikerne har lenge vært vant til å fordele et stort overskudd til gode formål. Hva vil skje når de nå må omstille seg til å forvalte kutt og gjøre tøffe priori-teringer? Vil Norge i tiden fremover se en helt annen type politikere ta over?

Andre artikler du kan være interessert i

Se alle artikler

Påskepraten

Nå går vi lysere tider i møte og påsken er rett rundt neste sving. Vi i Analysen har tatt en prat…

Bransjenytt

Slik blir det nye Styret

Strategi- og analyseforeningen årsmøte gikk av stabelen 15 mars. Der fikk de som hadde møtt opp høre hvordan det siste året…

Bransjenytt

Avskjedsprat med Rachel Øverås

Rachel Øverås trer av etter 6 år som styreleder i Strategi- og analyseforeningen. Les hennes refleksjoner rundt tiden i foreningen her.

Bransjenytt