Kraftig vekst i markedsanalysebransjen fra 2020 til 2021!

Virkes årlige omsetningsstatistikk for markedsanalysebransjen viser en økning på 8 % fra 2020 til 2021 for analysebyråene, etter to år med fall i omsetningen. Datainnsamlingsbyråene har en dobbelt så høy vekst i samme periode (13,9 %), og hadde kun et marginalt fall i omsetningen fra 2019-2020 (1%)

Anne Gretteberg Meyer

Daglig leder i Respons Analyse AS og leder for Virke Markedsanalyse

I sum oppnådde analysebyråene som inngår i statistikken en omsetning på drøyt 854,2 millioner kroner i 2021 mot 791,5 i 2020, mens datainnsamlingsbyråene oppnådde en omsetning på 223,7 millioner i 2021 mot 196,4 i 2020. Altså en kraftig vekst fra pandemiåret. 

Tabellen viser en oversikt over datainnsamlingsbyråenes omsetning 2017 – 2021
Tabellen viser en oversikt over datainnsamlingsbyråenes omsetning 2017 – 2021

Vekstvinnerne fra 2020 til 2021

Totalt sett hadde datainnsamlingsbyrået Pollstat den sterkeste veksten, med hele 150,4 % (fra 13,1 til 32,8 millioner i omsetning). Blant analysebyråene hadde Faktum Markedsanalyse den sterkeste veksten med 112,5 % (fra 1,6 til 3,4 millioner), og blant de større fullservice-byråene hadde Respons Analyse den største veksten med 57,3 %.

Hvis vi ser på utviklingen de siste fem årene, fra 2017-2021, kom også Pollstat best ut med en vekst på hele 786% fra oppstartsåret i 2017. Blant analyse-/innsiktsbyråene hadde Barcode Intelligence den største veksten (91%) og blant de større fullservice-byråene hadde Opinion den sterkeste veksten (81%).

Pandemiens påvirkning på analysebransjen

Det var et fall i analysebyråenes omsetning fra 2019 til 2020 på 4 % men denne nedgangen har blitt mer enn hentet opp igjen i 2021, slik at analysebyråene totalt sett har hatt en vekst på 4,1 % fra 2019 til 2021. Datainnsamlingsbyråene hadde også et fall i omsetningen fra 2019-2020, men kun et marginalt fall på 1 %, med en total vekst fra 2019 til 2021 på 12,5 %. Pandemien hadde altså en kortsiktig negativ virkning på markedsanalysebransjen, men ga altså et godt oppsving i omsetningen fra 2020 til 2021. 

Flere medlemsbyråer i Virke Markedsanalyse meldte imidlertid om at avstandsbegrensningene høsten 2020, medførte at flere prosjekter ble utsatt til 2021. Uten disse avstandsbegrensningene ville kanskje markedsanalyse-bransjen unngått en nedgang i omsetningen fra 2019 til 2020, og veksten fra 2020 til 2021 er derfor unaturlig høy. Det er likevel en god vekst i bransjeomsetningen fra pre- til postkorona.

Datainnsamlingsbyråene vokser mer enn analysebyråene

Mens analysebyråenes omsetning nå er på samme nivå i 2021 som i 2017, har datainnsamlingsbyråene en økning på hele 27 %! Og mens analysebyråene hadde nedgang i både 2019 (6 %) og 2020 (4 %), hadde altså datainnsamlingsbyråene kun en marginal nedgang i 2020. 

Det etableres både nye og større analyse- og innsiktsavdelinger i flere selskaper og bransjer enn tidligere, så en del av omsetningen som tidligere ble plassert hos analysebyråene, plasseres nå hos datainnsamlingsbyråene istedenfor. 

Langsiktige trender

De byråene som har vekst i omsetningen fra pre- til post-korona er de samme byråene som har hatt vekst fra 2017 til 2021, med to unntak. Så det tegner seg et bilde av noen langsiktige utviklingskurver med endret styrkeforhold over tid. Av totalt 23 byråer er det 15 byråer i vekst og 8 byråer i nedgang – både for utviklingen fra 2019 til 2021 og for utviklingen fra 2017 til 2021.

Norgesbarometeret, Markedsinfo, Norfakta, Polarfakta, Penetrace, Kantar og Ipsos har nedgang både på kort sikt (fra 2019) og lengre sikt (fra 2017).

Det blir spennende å følge utviklingen videre de kommende årene for å se om disse trendene styrker seg ytterligere, eller om veksttaperne slår hardt tilbake.

Andre artikler du kan være interessert i

Se alle artikler

Bransjeutfordrere på Strategidagen 2024

Torsdag 23. mai var det duket for det årlige seminaret «Strategidagen», med et tett program og rekordmange deltagere. Blant talerne fant…

Bransjenytt, Bransjestemmer

Bli kjent med den nye Strategigruppa i Strategi- og analyseforeningen

Børre Thorstensen, strategisk rådgiver i Allegro, er leder for den nye Strategigruppa i Strategi- og analyseforeningen. Vi tok en prat med…

Bransjenytt, Bransjestemmer, Jobb-karriere

Nytt om navn våren 2024

Det er stadig folk som flytter på seg i bransjen. Og det er lenge siden vi har vist frem, så her…

Bransjenytt, Jobb-karriere