Ipsos omorganiserer i Skandinavia

For ytterligere å styrke sin posisjon i Skandinavia, restrukturerer Ipsos virksomheten og etablerer «Ipsos Nordic» som én integrert organisasjon. Hensikten er å styrke de enkelte kompetanseområdene og posisjonere disse med hele Skandinavia som nedslagsfelt.

Tom Hansen

Om forfatteren

Ipsos har siden starten for 40 år siden vært sterkt kompetansedrevet og har globalt vært kjent for å utvikle en rekke nye analyseprodukter i verdensklasse. Konsernet setter nå fokus på ytterligere spesialisering og kompetanseutvikling av de ca 200 medarbeiderne i de tre landene.

2014 ble et vendepunkt for Ipsos MMI i Norge. Etter mange år med svake resultater, oppnådde selskapet et godt resultat på bunnlinjen i 2014. I et globalt perspektiv er hvert av de skandinaviske landene relativt små enheter. Ipsos arbeider systematisk med å forenkle struktur og beslutningsprosesser. I likhet med 11 andre regioner i verden samler derfor selskapet nå virksomhetene i Skandinavia i et «nordisk cluster».

Den nye nordiske organsiasjonen har fått ny nordisk ledelse med et felles nordisk ansvar og en felles nordisk agenda. Ny nordisk toppsjef er Harald Hasselmann. Han er tysk og har lang praktisk erfaring som mangeårig leder av ulike selskaper i Ipsoskonsernet. I de siste 3 årene har han vært sjef for Ipsos i Sør Afrika med over 400 ansatte.

Harald har oppgaven å samordne erfaringene innenfor hvert av kompetanseomådene på tvers av landene. «Mulighetene for lønnsom vekst ligger i å trekke på det enkelte lands solide erfaringer for å utvikle kundegrunnlaget i hele Skandinavia », sier Hasselmann.

Arne Reiler vil i en overgangsperiode bistå Harald og hans team med å bringe de lokale organisasjonene over i ny struktur. Arne kan se tilbake på mer enn 30 år i bransjen, derav 12 år som toppleder i Nielsen i ulike deler av verden og senest i Ipsos MMI. Fra høsten vil han forlate Ipsos for å gjøre noe annet, uten foreløpig å ha konkrete planer for videre virksomhet.

bilde Harald Arne

Harald Hasselmann og Arne Reiler.

Andre artikler du kan være interessert i

Se alle artikler

Slik blir det nye Styret

Strategi- og analyseforeningen årsmøte gikk av stabelen 15 mars. Der fikk de som hadde møtt opp høre hvordan det siste året…

Bransjenytt

Avskjedsprat med Rachel Øverås

Rachel Øverås trer av etter 6 år som styreleder i Strategi- og analyseforeningen. Les hennes refleksjoner rundt tiden i foreningen her.

Bransjenytt

Reisen til julestemningen

Bransjens største juleentusiast, John Lauring Pedersen, har tatt tempen på årets julestemning.

Bransjenytt