Hvordan samfunnsvitenskap passer inn i markedsanalyse

Etter deltidsjobb på kvalitative prosjekter i mai 2014, startet Lykke fulltid fra august som analyseassistent i Opinion. Med betydelig etnografisk felterfaring jobber hun mest med kvalitative prosjekter i form av etnografisk metode, analysering og rapporteringer for ulike oppdragsgivere.

Christina Smitt

Om forfatteren

Lykke har ved flere anledninger opplevd at det blir satt spørsmålstegn ved hvordan hun med hennes bakgrunn passer inn i markedsanalysebransjen. Svaret vi fikk var svært interessant.

Det er endel fordeler og friheter en kan tillate seg som ny i en bransje. En kan sette spørsmålstegn ved selvfølgeligheter og rotfestede rutiner uten at noen reagerer. Jeg skal gjøre mitt ytterste for å forbli i denne tilstanden så lenge som mulig.

Likevel har jeg, både i og utenfor bransjen, blitt sett på med undring når jeg forteller om min samfunnsvitenskapelige bakgrunn i relasjon med markedsanalyse. Ettersom mitt feltarbeid i studietiden fant sted blant muslimske kvinner i Australia har flere vanskeligheter med å finne likheten mellom dette feltet og markedsanalyse som helhet. Hemmeligheten er at metoden, datainnsamling og analysen er tilsvarende lik. Til tross for dette kan jeg i få tilfeller si med sikkerhet at jeg har klart å overbevise den spørrende om et behov for antropologer i kvalitativ markedsanalyse. Dette kan delvis skylde min manglende overbevisningsevne, men noe av skylden vil jeg tro ligger i holdningene mot den kommersielle delen av markedsanalyse som ofte blir presentert i sosiale settinger. Presentasjonen av markedsanalyse burde derfor ikke ligge i utsagn der fokuset bunner ut i hvordan store selskaper kan tjene mer penger, men heller vinkles mot en mer løsningsorientert tilnærming.

Det er få arbeidsplasser hvor konkrete problemstillinger med samfunnsvitenskapelig tilnærming er en del av arbeidsoppgavene. Det handler ikke nødvendigvis om å finne den samfunnsmessige nytteverdien bak løsningene man finner, men heller finne den personlige nytteverdien i å faktisk finne en løsning på en gitt problemstilling uansett hvem kunden er. Fordi den største samfunns- faglige fordelen man besitter, er behovet for å ettertrykkelig sette spørsmålstegn ved selvfølgelighetene i samfunnet, og dette er en uunnværlig kvalitet i markedsanalyse sammenheng.

Dessuten setter kunder og kollegaer etter-trykkelig pris på arbeidet man utfører fordi nysgjerrigheten og ønsket som ligger i bakkant fra en kunde, ikke kan sammenliknes med entusiasmen fra en veileder eller andre kollegaer i akademia.

Ved å benytte en samfunnsvitenskapelig tilnærming ved bruk av kvalitativ metode, kan man bevare sin akademiske integritet ved å utføre gode datainnsamlinger og finne korrekte løsninger på problemstillingene man står ovenfor. Hva gjelder testing av reklamefilmer, hermetiske bønner eller effektiviteten av kommunestyrer er likegyldig hvis en klarer å pirre nysgjerrigheten ved hvert enkelt felt.

Dersom en klarer å løfte blikket i et dybde- intervju ved å faktisk se personen man snakker med og se omgivelsene denne personen befinner seg i, er markedsanalyse et svært berikende arbeidsfelt for oss med bakgrunn fra samfunnsvitenskapen.

CV

Navn: Lykke Bjørnøy

Alder: 28 år

Utdanning: Nyutdannet med master i sosialantropologi med spesialisering innen etnisitet og identitet

Nåværende stilling: Analyseassistent i Opinion AS

Andre artikler du kan være interessert i

Se alle artikler

Bli kjent med den nye Strategigruppa i Strategi- og analyseforeningen

Børre Thorstensen, strategisk rådgiver i Allegro, er leder for den nye Strategigruppa i Strategi- og analyseforeningen. Vi tok en prat med…

Bransjenytt, Bransjestemmer, Jobb-karriere

Nytt om navn våren 2024

Det er stadig folk som flytter på seg i bransjen. Og det er lenge siden vi har vist frem, så her…

Bransjenytt, Jobb-karriere

TINE kickstarter innsikts-året 2024

TINE kickstarter året med sterke nyansettelser i innsiktsavdelingen.

Bransjenytt, Jobb-karriere