Hvordan kreativitet utfordrer tradisjonell forretningsutvikling

Supertanker forteller om hva de har lært om kreativitet i forretningsutvikling. Med et klart råd til alle som vil ha en sterk konkurransekraft i fremtiden.

John Jacobsen

Om forfatteren

Analyse og grundig research er nødvendig for å forstå og måle et marked, men kreativitet er avgjørende for å tenke nytt. Og hvis man vil ha sterk konkurransekraft i dagens marked, er det ingen vei utenom å jobbe for det uventede.

Kreativitet er historisk lite brukt i strategi, ofte forbeholdt skaperlystne gründere. Det mest utbredte er tradisjonelle analyser og metoder som gjerne søker en bestemt løsning på et problem. Men de som har jobbet med tradisjonelle metoder har erfart at de ikke akkurat genererer banebrytende ideer. Man kommer frem til de samme svarene man pleier, samme svar som konkurrentene, og ikke minst forutsigbare trekk som nye konkurrenter ser og kan benytte seg av.

I Supertanker bruker vi kreativitet bevisst for å utvikle annerledes ideer og strategier. Omstrukturering av etablerte selskaper er blitt noe av en spesialitet for oss.

Når vi skal jobbe med strategi eller forretnings-utvikling starter vi som alle andre med å kartlegge situasjonen med hjelp av kjente modeller, som for eksempel Porters Five Forces. Vi ser på trend-rapporter og snakker med fokusgrupper for å kartlegge behov, utfordringer og muligheter. En grundig analyse av selskapets evne gjør vi også, men her stopper også likheten med tradisjonelle strategiprosesser. For videre bruker vi først innsikten som et springbrett for å tenke kreativt, og til å lete etter nye ideer og muligheter. I tillegg til springbrettet bruker vi meningsfulle verdier for å søke løsninger som betyr noe mer enn å løse et problem, ideer som kan tåle tidens test.

Faren med kreativitet er at idémyldringer kan gå i alle retninger, og kreative work-shops i seg selv skiller ikke mellom gode og dårlige ideer. Derfor har vi utviklet briefmaler basert på innsikt som gir prosessen føring og energi. Mange synes også det er vanskelig å plutselig måtte være kreativ, derfor har vi også utviklet workshops som hjelper folk å tenke annerledes.

Vi konkretiserer ideene tidlig i egen-utviklede maler for å sjekke av relevans og gjennomførbarhet. Men vi gir oss ikke der, vi bruker også noe som heter konsepttester hvor vi kan prøve ut nye ideer på målgruppen og måle oss med konkurrenter. Konkret får vi svar på om det er behov for ideen, forstår markedet den, vil mål-gruppen ha det, er den differensiert nok, er den bedre enn alternativ som eksisterer, vil vi klare å gjennomføre det? Kombinasjonen av både intern og ekstern analyse gir oss en god pekepinn, og beslutningsgrunnlag, selv om ideene er nytenkende. Ved å teste mye får man også god læring og kan til og med benchmarke ideer.

I dag jobber vi med godt etablerte selskaper innen finans, ulike typer retail, mat og eiendomsutvikling. Når vi snur oss tilbake og ser hva vi har jobbet med de siste årene, er alt resultat av en kreativ prosess.

Konklusjon: Hvis du vil ha konkurranse-kraft i dagens konkurransearena må man både jobbe med data og research, og systematisk med å tenke nytt og annerledes. Hvis ikke vil det oppstå et gap mellom egen konkurranseevne, og kravet til å konkurrere. De som ikke er med vil falle fra. Det er logikk.

Mange ledere som ikke jobber systematisk med kreativitet vegrer seg for å bruke det – fordi de syns det er usikkert og stor risiko for å ikke bidra til noe av verdi. Men vi vil gjerne snu problemstillingen på hodet. Hva er risikoen om man ikke gjør det? Hvordan kommer det til å gå hvis man ikke utfordrer seg selv til å tenke nytt? Vi vil påstå at mange bedrifter allerede har et for stort gap mellom evne, og kravet til å konkurrere i sitt marked. Spesielt innen retail i disse dager, men flere bransjer vil komme etter. Det er logikk det. Verden er ikke den samme som på nittitallet, da kan man ikke konkurrere som om det var det.

Andre artikler du kan være interessert i

Se alle artikler

Dette var de 15 beste Super Bowl reklamene i 2024. Finn ut hvorfor her!

Ipsos har analysert Super Bowl 2024 reklamer gjennom bruk av flere metoder - fra undersøkelser til sosial lytting til live online…

Fagartikkel, Tema-artikkel

Medietrender 2024

Ved inngangen i det nye året fikk vi en status på nordmenns medievaner gjennom foredraget “Rikets medietilstand” av Ingvar Sandvik (Kantar…

Fagartikkel, Tema-artikkel

Suksesshistorier og eksperttips i markedssegmentering

Høyskolelektor ved Høyskolen Kristiania, Anders Mamen, deler sin innsikt i en omfattende artikkelserie som gir deg de verktøyene du trenger for…

Fagartikkel, Tema-artikkel