Godt år for NMF

Årsmøtet ble i år avholdt på selve kvinnedagen, 8. mars og det passet bra. Kvinnene dominerer nå i de styrende organer. Ny styreleder er Rachel Øverås, 63% av styret er kvinner og Analysen har to kvinnelige redaktører. For øvrig et positivt årsmøte der Fred Selnes og hans styre kunne presentere et svært godt driftsår!

Ragnar Madsen

Om forfatteren

Salen var langt fra full da Hans Borgen som møteleder skulle lede oss gjennom årsmøtet, noe han pleier å gjøre på under timen. Styreleder Fred Selnes loste oss gjennom årsmeldingen. Markedsanalysebransjen er stabil (850-900 mill. i omsetning de siste 10 år). Styret har den siste tiden jobbet for å gjøre foreningen mer relevant gjennom nye typer arrangementer – og mer synlig gjennom å delta på flere relevante arenaer. Det ble i forrige periode avholdt 14 konferanser og seminarer, med totalt 753 deltakere. 6 faggrupper (samt egne grupper for MAD, FM m.flere) har jobbet bra, og et helt nytt Analysen er på trappene. Medlemsverving har blitt igangsatt, da flere medlemmer er avgjørende for å lykkes med strategien. NMF hadde en omsetning på 2.039.000 og et solid overskudd på 287.000. Revisor Rolf Munk Blaker betegnet dette som glimrende og berømmet styret for å være kostnadsbevisst. Han poengterte at å skaffe flere medlemmer, er viktig for utviklingen av NMF fremover!

 

SÅ VAR DET VALG OG FØLGENDE STYRE BLE VALGT INN MED AKLAMASJON:
Leder: Rachel Øverås (Supertanker).
Styremedlemmer: Eva Hagan (Starcom), Jeanette Bergquist, (Kantar TNS), Thomas Storheill (Ipsos), Line Egeland (selvst. næringsdrivende), Jørn Olsen (Pronto TV).
Varamedlemmer: Thea Fredheim Lian (Finn.no), Jørgen Bang (Opinion).

 

Rachel takket for tilliten og ser fram til å lede foreningen videre etter den strategien som er fastsatt. Hun takket Fred og styret for god innsats og var spesielt glad over at økonomien var på plass.

Se for øvrig eget intervju med Rachel i Analysen nr. 1’17. Er du medlem i NMF, er årets første utgave av Analysen i helt ny drakt, på vei til din postkasse.

 

Andre artikler du kan være interessert i

Se alle artikler

Bli kjent med den nye Strategigruppa i Strategi- og analyseforeningen

Børre Thorstensen, strategisk rådgiver i Allegro, er leder for den nye Strategigruppa i Strategi- og analyseforeningen. Vi tok en prat med…

Bransjenytt, Bransjestemmer, Jobb-karriere

Nytt om navn våren 2024

Det er stadig folk som flytter på seg i bransjen. Og det er lenge siden vi har vist frem, så her…

Bransjenytt, Jobb-karriere

TINE kickstarter innsikts-året 2024

TINE kickstarter året med sterke nyansettelser i innsiktsavdelingen.

Bransjenytt, Jobb-karriere