Godt år for NMF

Årsmøtet ble i år avholdt på selve kvinnedagen, 8. mars og det passet bra. Kvinnene dominerer nå i de styrende organer. Ny styreleder er Rachel Øverås, 63% av styret er kvinner og Analysen har to kvinnelige redaktører. For øvrig et positivt årsmøte der Fred Selnes og hans styre kunne presentere et svært godt driftsår!

Ragnar Madsen

Om forfatteren

Salen var langt fra full da Hans Borgen som møteleder skulle lede oss gjennom årsmøtet, noe han pleier å gjøre på under timen. Styreleder Fred Selnes loste oss gjennom årsmeldingen. Markedsanalysebransjen er stabil (850-900 mill. i omsetning de siste 10 år). Styret har den siste tiden jobbet for å gjøre foreningen mer relevant gjennom nye typer arrangementer – og mer synlig gjennom å delta på flere relevante arenaer. Det ble i forrige periode avholdt 14 konferanser og seminarer, med totalt 753 deltakere. 6 faggrupper (samt egne grupper for MAD, FM m.flere) har jobbet bra, og et helt nytt Analysen er på trappene. Medlemsverving har blitt igangsatt, da flere medlemmer er avgjørende for å lykkes med strategien. NMF hadde en omsetning på 2.039.000 og et solid overskudd på 287.000. Revisor Rolf Munk Blaker betegnet dette som glimrende og berømmet styret for å være kostnadsbevisst. Han poengterte at å skaffe flere medlemmer, er viktig for utviklingen av NMF fremover!

 

SÅ VAR DET VALG OG FØLGENDE STYRE BLE VALGT INN MED AKLAMASJON:
Leder: Rachel Øverås (Supertanker).
Styremedlemmer: Eva Hagan (Starcom), Jeanette Bergquist, (Kantar TNS), Thomas Storheill (Ipsos), Line Egeland (selvst. næringsdrivende), Jørn Olsen (Pronto TV).
Varamedlemmer: Thea Fredheim Lian (Finn.no), Jørgen Bang (Opinion).

 

Rachel takket for tilliten og ser fram til å lede foreningen videre etter den strategien som er fastsatt. Hun takket Fred og styret for god innsats og var spesielt glad over at økonomien var på plass.

Se for øvrig eget intervju med Rachel i Analysen nr. 1’17. Er du medlem i NMF, er årets første utgave av Analysen i helt ny drakt, på vei til din postkasse.

 

Andre artikler du kan være interessert i

Se alle artikler

“Dette kan vi stole på”

Fredag 8. september var det klart for valgmøtet til Strategi- og analyseforeningen der flere aktører fikk presentert sine målinger få dager…

Bransjenytt, Bransjestemmer, Fagartikkel

Opptak fra Valgmøtet 2023

Fikk du ikke anledning til å delta på årets Valgmøte? Her får du mulighet til se det i opptak.

Bransjenytt, Bransjestemmer

Fra kollegaer til konkurrenter i markedsanalysebransjen

Ledelse, ambisjoner og samarbeid: Bli bedre kjent med historiene til Lene Leikvoll og Eirik Friberg Ekrann, nye Norgessjefer i Kantar og…

Bransjenytt, Jobb-karriere