Godt 2014 for Opinion og frisk satsing i 2015

Daglig leder i Opinion, John Lauring Pedersen, smiler om dagen. Etter et bra økonomisk resultat i 2014 ser han muligheter for fortsatt vekst i 2015.

Ragnar Madsen

Om forfatteren

– Vi er veldig tilfreds med 2014 og ikke minst at det gikk så raskt å få samkjørt de to selskapene (Onlive og Opinion). Selskapene hadde 2 ulike kulturer som viste seg å fungere bra sammen. Etter kort tid konstaterte vi god synergi både i kunnskaper og på oppdragsmengden.

– At vi nå har fått med oss 3 solide rådgivere lover godt for fortsatt ekspansjon i 2015. Alle tre har lang erfaring fra analysebransjen og har gode forutsetninger for å bringe oss videre, sier John.

Analysen fikk treffe de tre “Nye”

Bjørn Haugland har vært med på det meste i analysebransjen fra han i sin tid startet suksessfirmaet Feedback i 1995, et selskap han senere solgte, startet da Firm, senere omdøpt til Confirmit, i dag verdens største leverandør av software for online markeds- analyse. Han er vel den eneste fra analysebransjen som har klart noe tilsvarende.

Sunneva Kilsti og Anne Birgitte Høyerholt har også seniorkompetanse. Begge med 15 års erfaring fra flere byråer med solid kompetanse innen bl.a. analyse, strategi og merkevarebygging.

Bjørn, hvordan er det å gå fra å være gründer uten fast lønn til å bli vanlig lønnsmotaker med fast lønn? – Målet med å bli ansatt i Opionion har ikke primært vært knyttet til det å ha fast ansettelse eller lønn. Jeg får lønn basert kun på den verdien jeg genererer for kundene og Opinion. Grunnen til at jeg ville begynne her er at jeg har enorm tillit til John, jeg liker folkene veldig godt og jeg synes at den filosofien de står for, er riktig. De har mange spennende produkter, ikke minst en teknologi for bruk av paneler, web-baserte som mobile, som jeg har store forventninger til å utnytte.

Sunneva ble også tiltalt av Opinion:

– Selskapet har hatt en interessant og positiv utvikling de siste årene. Etter fusjonen med Onlive har man fått en kombinasjon av flinke markedsfolk og dyktige analytikere som utgjør et spennende og innovativt miljø. De ønsker å lykkes, både på vegne av sine kunder og seg selv som selskap. Dette finner jeg inspirerende og motiverende.

Og på hvilken måte er Opinion et annerledes analysebyrå? – Opinion legger vekt på at innsikt og lærdom fra undersøkelsene skal ha effekt, både forretningsmessig vekst og økt lønnsomhet, eller utvikling og forbedring av samfunnsinstitusjoner og offentlige tjenester. Verktøyene for å oppnå dette er en kombinasjon av rådgivning og prosess sammen med oppdragsgiverne, svarer Sunneva

Bjørn er naturlig nok ansatt som strategisk rådgiver i Opinion:

– Jeg er veldig opptatt av at resultatene fra undersøkelser skal komme i praktisk arbeid. Jeg har jo vært med å starte ACTonFACT som har utrolig fine prosesser for å “konvertere innsikt til vital handling”. Mange av disse prosessene skal jeg anbefale Opinions kunder. Opinion har flere ganger blitt utfordret på å gå enda lenger i analyse-prosessen, over i prosesser og implementering og jeg skal få lov å lede dette initiativet.

I tillegg har jeg en relativt variert og temmelig unik bakgrunn fra både markedsanalyse, softwareutvikling, consulting og ikke minst vært toppleder i alle disse årene, så jeg håper at min bakgrunn kan gi verdi for ledelsen også på høyere nivåer hos kundene.

Alle tre håper å kunne være med på en hyggelig ferd i Opinion.

– Dette ansvaret ligger hos John og ledergruppa, men jeg hadde ikke begynt hvis ikke vi var enige om at Opinion skal bli ENDA bedre til å gi råd, følge opp rådene og sette i gang prosesser for å sørge for at innsikten blir konvertert til handling. Jeg er også veldig optimistisk mht. teknologisatsningen til Opinion. Det at man innhenter data via mobilen gjør at man i gode tilfeller kan legge ved metadata som f.eks. hvor de var da og hvordan været var da de svarte, sier Bjørn.

Sunneva, du har lang erfaring fra flere analysebyråer og som styremedlem i nmf. Opinion vil være med å prege bransjen. Hva er etter din mening bransjens utfordinger? – Det viktigste satsingsområdet er å ta større ansvar for å hjelpe våre oppdragsgivere til utvikling, vekst og lønnsomhet. Vår kjerneoppgave er å styrke deres evne til å forstå sine målgrupper og bli stadig flinkere til å møte menneskers ønsker, behov og aspirasjoner, og med «markedsinnsikt» mener jeg ikke data, men forståelse for hva dataene betyr og hvordan man kan agere på grunnlag av dem. I tillegg må vi utfordre og støtte våre oppdragsgivere til å endre måten de jobber med kunder, markeder, produkter og kanaler på. Selv de mest kommersielle virksomheter kan ha et svakt kundefokus når det kommer til stykket, ikke minst fordi interne forhold kan legge sterke føringer på virksomhetens muligheter og begrensninger. Både produksjonsmessige forhold, ledelse og kultur kan hemme mulighetene for optimal tilrettelegging av tjenester, produkter og serviceleveranser. Markedsanalytikere bør være observante på slike utfordringer, og stimulere oppdragsgivere til å gjennomføre nødvendige strategiske og operasjonelle endringer.

Andre artikler du kan være interessert i

Se alle artikler

Bransjeutfordrere på Strategidagen 2024

Torsdag 23. mai var det duket for det årlige seminaret «Strategidagen», med et tett program og rekordmange deltagere. Blant talerne fant…

Bransjenytt, Bransjestemmer

Bli kjent med den nye Strategigruppa i Strategi- og analyseforeningen

Børre Thorstensen, strategisk rådgiver i Allegro, er leder for den nye Strategigruppa i Strategi- og analyseforeningen. Vi tok en prat med…

Bransjenytt, Bransjestemmer, Jobb-karriere

Nytt om navn våren 2024

Det er stadig folk som flytter på seg i bransjen. Og det er lenge siden vi har vist frem, så her…

Bransjenytt, Jobb-karriere