Fra Fortnite til markedsanalyse: Kan lærdommer fra spill-industrien redde responsratene?

En forutsetning for god markedsanalyse er at vi får et tilstrekkelig antall med representative respondenter i tale. Tiden folk har tilgjengelig blir knappere og kampen om deres oppmerksomhet blir stadig tøffere.

Nina C. Kulås

Om forfatteren

Uten proaktive tiltak virker tyngdekraften -ubønnhørlig: responsratene faller, churn i web-panelene stiger og etablerte kanaler leverer dårligere. I tillegg til størrelse og sammensetning, er aktiviteten i et web-panel viktig for datakvaliteten: en høy andel panellister som svarer ofte gir bedre representativitet.

Norstat har derfor nylig lansert et program for å øke engasjementet og lojaliteten blant medlemmene i Norstatspanelet. Få har lykkes bedre med dette enn spill-industrien. I vårt nye panel-program har vi derfor blant annet latt oss inspirere nettopp av online spill. Erfaringene så langt er lovende.

Gamification og personalisering

Belønning står sentralt i spill-verden. Respondentene våre har også blitt belønnet med poeng etter fullført undersøkelse eller ved trekning av en premie. Vi tester nå ut en mer sofistikert modell hvor også andre aktiviteter incentiveres som f.eks. nedlasting av Norstat-appen, hurtige svar, aktivitet på flere plattformer og høy grad av besvarelser over tid. Dette er aktiviteter som bidrar til økte responsrater over tid. Panellistene inviteres også inn i et lojalitetsløp hvor høy aktivitet over tid leder til nye nivåer. Et nytt nivå byr på flere fordeler som skal stimulere til lojalitet og økt gjennomsnittlig levetid for panellistene.   

På «Min Side» har medlemmene av Norstatpanelet nå fått flere muligheter til å tilpasse oppsettet og bl.a. lage en egen avatar. Siste tilskudd til avatar-familien vår er for øvrig slektninger av Game og Thrones-heltene. Individuelle tilpasningsmuligheter skaper engasjement – og så langt ser det ut til å slå positivt ut både på responsrater og lojalitet. Panel-teamet i Norstat har også muligheter til å personalisere kommunikasjonen og tilpasse løsningene våre for eksempel ved å gi ekstra poeng til grupper med lav aktivitet, informasjon om hvordan bruke poeng til de som ikke benytter muligheten eller presentere de mest attraktive premiene i ulike målgrupper.

Intuitiv og enkel navigasjon er også viktige prinsipper i det nye panelprogrammet: Statusbarer viser fremdrift på enkelt-undersøkelser og svar-andel over tid. Nye undersøkelser som venter ligger lett tilgjengelig. Innløsing av poeng er både blitt enklere og valgmulighetene er flere.

Men undersøkelsen er fortsatt viktigst…

Så må det understrekes at gode og engasjerende undersøkelser fortsatt er det viktigste for å holde panellistene tilfredse. Kampen om folks tid i kombinasjon med et stadig flere svarer på under-søkelser på mobil, medfører også at kortere undersøkelser i økende grad foretrekkes og gir høyere responsrater.   

Våre oppdragsgivere setter kunden i sentrum for produktutvikling. Med disse tiltakene setter vi panellistene i fokus og bygger -løsninger for å gi gode brukeropplevelser når de besvarer undersøkelser og er medlemmer av Norstatpanelet. Resultatene så langt viser et økende engasjement. Dette bekrefter viktigheten av nytenkning og innovasjon – og er en påminnelse om at det må gjelde både de tjenestene vi leverer til oppdragsgivere og de løsningene vi bruker i dialogen med respondentene våre.       

Andre artikler du kan være interessert i

Se alle artikler

TINE kickstarter innsikts-året 2024

TINE kickstarter året med sterke nyansettelser i innsiktsavdelingen.

Bransjenytt, Jobb-karriere

Jobb-bytte: Fra forsikring til mobilitet!

Vi har den gleden av å presentere en analytiker som har brukt mange år på å arbeide med tall, statistikk og…

Bransjenytt, Jobb-karriere

Julepraten

Den mørke, fine tida har satt seg, og det lakker og lir mot jul. Vi i Analysen klarte å få en…

Bransjenytt, Bransjestemmer