Et øyeblikk er alt hjernen trenger for å se og tolke en reklame

Når folk skroller på telefonen er det kun 400 millisekund som skal til for å legge merke til en reklame. Etter 700 millisekund har 10% av reklamene etterlatt et inntrykk, en følelse og etter 1 sekund har mer enn 50% av alle reklamene etterlatt et inntrykk, skapt et minne. Det betyr at merkevarene våre bør ha en strategi for det første sekundet av kommunikasjonen.

Martin Kløvrud

I redaksjonen for analysen.no og Markedsanalytiker i TINE

Det er Mobile Marketing Association og NeuronsInc som står for forskningen og den gir oss noen interessante læringspunkter:

1. Folk tolker en reklame veldig raskt.

2. Tiden er relativ: Reklamer som dukker opp når folk bruker mobilen får raskere oppmerksomhet og trigger mer tolkning enn reklamer som dukker opp på en dataskjerm.

3. Hjernen reagerer raskere på kjente merkevarer: Alle merkevarer har like stor sannsynlighet for å bli sett, men kjente merkevarer stimulerer hjernen mye raskere.

4. Videoreklamer er raskere på å etterlate et inntrykk, en følelse. Selv om både video og statisk reklame har like stor sannsynlighet for å bli sett så har videoreklamer dobbelt så stor sannsynlighet for å etterlate en emosjonell respons.

5. Dårlige reklamer oppdages raskt, men mislykkes også raskt.

Så la oss se på noen reklamer som dukket opp i min instagram- og facebookfeed en varm onsdag. Det første du ser er at jeg har søkt på interiør, reise, og så har noen kanskje brukt informasjon om mitt arbeidssted for å komme med konsulenttips.

For å tolke reklamene har jeg brukt NeuronsIncs trente kunstige intelligens som er en prediksjon av hvor folk kommer til å rette blikket.

Analysen inneholder litt forskjellig informasjon, men nå skal vi se på heatmappet som viser hva som trekker oppmerksomhet. Det er interessant fordi det første folk ser på bør også være det som ligger i 1 sekundersstrategien. 

Jeg har ingen tilknytning til selskapene over og vet ikke hva som er strategien deres, men jeg tolker det ut ifra hva vi ser.

Flyr: Billige reiser til varme feriestrøk.

Jotex: Har alt til kjøkken og borddekking.

Metro Branding: Lager nettsider.

Louis Poulsen: Elegante hjem.

Av disse fire reklamene vil jeg si Flyr og Jotex har best utgangspunkt for å etterlate ønsket inntrykk etter ett sekund. 

Til ettertanke

  • Er det første sekundet viktigst, eller hvert eneste mulige sekund? Mtp. rask skrolling og skipping er det første sekundet viktig og for videoformater er det viktig for å få flere til å se mer av videoen.
  • 1-sekunders strategien må tilpasses ønsket målsetting og målgruppe.
  • Det første sekundet er like viktig for B2C som B2B.
  • Avhengig av kanal må du vekte post-tekst og reklamematerialet opp mot hvor mye støy som finnes i kanalen. Hvis teksten blir lang kan den ta mer oppmerksomhet enn reklamemateriellet, da må publikum tolke tekst over bilde/video som kan kreve mer tid for å tolke og etterlate et inntrykk. Dvs. færre får med seg budskapet. 
  • Vi må unngå å overfokusere på det første sekundet og ende opp med en smal definisjon av god kommunikasjon som bare tikker av på å være tydelig og eksplisitt. Folk er nemlig gode på å tolke informasjonsbiter som dialog, humor, parodier. Det kan vi også kalle implisitt kommunikasjon. Det implisitte forstås med et raskt blikk og trigger en mer holistisk og nyansert del av folks minnebank. Ikke nok med det! Implisitt kommunikasjon er også bedre på å fange folks oppmerksomhet og gjør en bedre jobb for å bygge merkevarens posisjon. 

Lykke til med din 1-sekundersstrategi!

Kilder:

Do you have a first second strategy?

What is your 1-second digital strategy?

Understanding the “triple jeopardy” threat of advertising attention

Andre artikler du kan være interessert i

Se alle artikler

TikTok i søkelyset

TikTok har på rekordtid blitt et fenomen. Det kinesiske sosiale nettverket er en plattform for underholdning og informasjon, men er i…

Fagartikkel, Tema-artikkel

Hvordan jobber TV 2 med å nå de unge med nyheter?

TV2.no har raskt blitt en av Norges største nyhetskontoer på TikTok, men hvordan jobber de aktivt med å øke tilliten hos…

Fagartikkel, Tema-artikkel

Transformering av kirker gjennom antropologiske analyser

Kirken har vært en sentral sosial, kulturell og åndelig møteplass i norske lokalsamfunn i nesten 1000 år. I nyere tid har…

Fagartikkel, Tema-artikkel