Bransjenestor Erik Dalen takker for seg

Den 19. desember 2017 var siste arbeidsdag for bransjenestor og mangeårig direktør for MMI og Ipsos, Erik Dalen.

45,5 år viet til markedsanalyse

Erik Dalen markerer over 45 år i selskapet idet han trer av med pensjon. Erik har vært viktig både for utviklingen av markedsanalyse, medieforskning og meningsmålinger i Norge, for MMI og IPSOS og ikke minst for alle som har jobbet sammen med ham.

Han begynte sin karriere i markedsavdelingen til Forenede Annonsebyrået i 1971 som i 1975 dannet grunnlag til Markeds- og mediainstituttet (MMI) AS. Det ble starten av et eventyr hvor Erik har hatt mange forskjellige lederroller. Gjennom sin karriere har han opplevd mange fusjoner og oppkjøp – blant annet fusjon med 4 Fakta i 1999, finansiering med Univero i 2011, oppkjøp av Synovate i 2006 og deretter av Ipsos i 2011.

Et kjent ansikt utad

Erik har vært et kjent ansikt utad, først for MMI og senere Ipsos. Han har oppredt på TV, i radio og i pressen, og det har blitt nevnt at han på 80- og 90-tallet hadde klippekort i debattene på NRK og TV2 som ekspert. I desember 2016 erkjente han til Dagbladet at det nok er han som er opphavet til historiene om Grandiosa på juleaften. Dagbladet skriver at det hele begynte i 1990.

«Den unge forskeren Erik Dalen lar seg intervjue om nordmenns spisevaner. På slutten av intervjuet blir journalisten og forskeren løsere i snippen. Det er da det kommer fra Dalen: – Det er sikkert noen nordmenn som spiser Grandiosa på julaften». Ideen han lanserte ble til avisoppslag, og historien har senere blitt en «sannhet».

Norsk Monitor ble en liten revolusjon

Sammen med Ottar Hellevik startet han i 1985 kartleggingen av nordmenns holdninger, verdier og atferd gjennom den sosiokulturelle undersøkelsen Norsk Monitor. Erik selv beskriver Norsk Monitor som «en liten revolusjon». Avdelingsleder for Ipsos Public Affairs, Kristin Pran, legger spesielt vekt på betydningen Norsk Monitor har for selskapet.

– Møtet mellom Ottar Hellevik og Erik resulterte i Norsk Monitor, noe av det mest verdifulle vi har her på huset. Vi har tidsserier og innsikt som ingen andre har. Nye modeller og «produkter» kan komme og gå, men en tidsserie av den dimensjonen som Monitor er, kan man aldri gjenskape hvis man ikke startet for en generasjon siden.

Norsk Monitor er hyppig brukt i media og samfunnsvitenskap for å belyse holdningsendringer over tid, noe Lars Petter Guldbrandsen i NOVA understreker i en hilsen til Dalen.

– Gjennom Norsk Monitor har Erik reist en bauta av data som samfunnsforskere, og kanskje ikke minst historikere, fortsatt i mange år vil strømme til.

I 2003 var Erik med å starte den årlige undersøkelsen Seniorpolitiske barometer. Ansvarlige i Senter for seniorpolitikk (SSP) melder at «hans kunnskap, kompetanse og innsats gjennom årene, bidro sterkt til at barometret ble en suksess.». Vi kan i tillegg nevne Profilundersøkelsen – Store Norske Bedrifter, hvor resultatene brukes som et styringsverktøy for en rekke store bedrifter i Norge.

Listen er lang med eksempler på det Erik Dalen har vært med å skape i sin lange karriere, og hvor mange har sendt sine hilsener til minneboken Erik fikk overlevert på sin avslutning.

En bauta i analysebransjen

Leder for Ipsos Norge Nathalie Eyde Warembourg takket Erik Dalen for lang og tro tjeneste i bransjen og for hva han har betydd for selskapet gjennom mange år.

– Kjære Erik, allerede i min korte tid i Ipsos har jeg forstått at du har vært en bauta i analysebransjen. Du har vært en sentral og viktig person for mange av våre medarbeidere og for selskapene som du har vært ansatt i og ledet. Du har også vært en sentral person for mange av våre kunder, i flere ti år.

– Det er en ære for meg å takke deg av etter lang og tro tjeneste på vegne av meg selv, dine kolleger og våre eiere i Ipsos.

Erik har ofte siste ord

De som kjenner Erik vet at han ofte ønsker å ha det siste ordet, og det vil han også få her. Her er et utdrag av Erik sin takketale:

Nå er tiden kommet for å takke for meg. Etter over 45 år i samme selskap, synes jeg at jeg har fått gjort mitt. Etter en nedtrappingsperiode på over 2 år tror jeg overgangen til pensjonisttilværelsen ikke blir for dramatisk.

Jeg vil takke for en veldig hyggelig avslutning … I tillegg ble det sterkt å lese heftet med alle hilsenene fra tidligere og nåværende kollegaer og fra noen av mine viktigste kunder gjennom årene.

Det er særlig tre ting som har bidratt til
at jeg aldri har skiftet jobb:

– For det første har jeg alltid hatt hyggelige og dyktige kollegaer som har gjort jobben til en viktig arena for faglig utvikling og sosiale opplevelser. Dere er blant dem!

– For det andre har gode kunder alltid vært en viktig inspirasjonskilde gjennom tildeling av spennende oppdrag og faglige utfordringer. De har gitt positive og konstruktive tilbakemeldinger og ofte trukket meg inn i viktige prosesser.

– For det tredje har jeg opplevd markedsanalyse og meningsmålinger som et spennende og viktig fagområde, nærmest et håndverk, som er blitt morsommere og morsommere jo mer jeg har lært.

Jeg ønsker dere alt godt for fremtiden.

Andre artikler du kan være interessert i

Se alle artikler

Bransjeutfordrere på Strategidagen 2024

Torsdag 23. mai var det duket for det årlige seminaret «Strategidagen», med et tett program og rekordmange deltagere. Blant talerne fant…

Bransjenytt, Bransjestemmer

Bli kjent med den nye Strategigruppa i Strategi- og analyseforeningen

Børre Thorstensen, strategisk rådgiver i Allegro, er leder for den nye Strategigruppa i Strategi- og analyseforeningen. Vi tok en prat med…

Bransjenytt, Bransjestemmer, Jobb-karriere

Nytt om navn våren 2024

Det er stadig folk som flytter på seg i bransjen. Og det er lenge siden vi har vist frem, så her…

Bransjenytt, Jobb-karriere