Bli kjent med Strategi- og analyseforeningens nye styreleder

Anita Lynne tar over stafettpinnen og skal sammen med nytt styre rekruttere flere medlemmer og sikre mer engasjement blant medlemmene.

Børre Thorstensen

I redaksjonen for analysen.no og Leder og strategisk rådgiver i Allegro

Anita Lynne fra Respons Analyse ble valgt som ny styreleder i Strategi- og analyseforeningen den 15.mars i år, og overtok roret etter tidligere styreleder Rachel Øverås.

Vi har lyst til å bli litt bedre kjent med deg. Hvem er Anita?

Oj! Du kan ikke spørre en kvalitativ sjel om et sånt spørsmål! Dette kan jo gå dypt, men hvis vi hopper over tur i skog og mark, som jeg uansett ikke er så god på, er jeg nok en person som stimuleres av nye ideer og annerledeshet. Er det ikke åpenhet for erfaringer det heter i den Big Five modellen? Jeg har stor respekt for ulike synspunkter og kan la meg overbevise og endre mening. Er ganske pragmatisk anlagt og har nok et ganske stort driv, men da er vi vel over på en annen dimensjon? Selv om jeg for mange fremstår som relativt utadvendt, er jeg nok også ganske privat.

Anita røper også at hun er nysgjerrig på menneskets indre. I den anledning anbefaler hun alle, og særlig de kvalitative sjelene der ute, å høre på to gamle episoder av «Sånn er du», med Hanne Ørstavik (hudløst) som ligger på NRK. Og Agnes Ravatn om hvordan «dårlige» egenskaper er de morsomste. Og enda en, med Kristin Skogen Lund (null bekymring). Den ligger på Podme: Big 5. Men, PS! Jeg er ikke sponset altså, ler hun lunt.

Anitas formelle bakgrunn

Anita jobber til daglig som leder kvalitativt i Respons Analyse. Anita har over 20 års bransjeerfaring, blant annet som seniorrådgiver hos Kantar (tidl. TNS Gallup) og i mediabyrået Mediacom. Hun har forelest på Norges Markedshøyskole og var med å starte opp det kvalitative byrået Moods Research som ble fusjonert med Respons Analyse i 2018. Anita vant prisen for «årets markedsanalytiker» i 2022. Mastergraden i sosiologi tok hun på Universitetet i Oslo.

Hva motiverte deg til å overta ansvaret som styreleder for Strategi- og analyseforeningen?

Først av alt så jeg veldig glad i foreningen. Jeg har vært medlem siden jeg var nyansatt i Kantar etter endte studier. Foreningen har beveget seg i en spennende retning ved å inkorporere strategidelen også. Dette setter retning for analysebyråene ved å måtte tilegne seg mer kompetanse på strategi, særlig i rådgivningsfasen. Men også at strategibyråer må tenke klokt rundt innsikt for å få på plass levedyktige strategier. Det er viktig at vi har et fellesskap på tvers og har en forening som knytter sammen alle som er opptatt av strategi og analyse – at vi har et faglig nerdested hvor alle skal føle seg hjemme. Det ønsker jeg å bidra med.

Hvilke av dine kunnskaper/erfaringer kan du overføre til foreningen?

Jeg tror jeg har en ganske god gjennomføringskraft når jeg setter fokus. Det å ha drevet eget selskap tror jeg også kan bidra til at man har et visst driv. Også håper jeg at det å være glad i mennesker smitter over slik at både styret og medlemmene vil la seg engasjere i foreningens arbeid – det er jo de vi er til for, sier Anita.

Hva trives du best med i rollen som leder?

Det er nok det å motivere, vise at du stoler på de du jobber sammen med. Det handler om å gi tillit, være en god sparringspartner, hjelpe til med å finne løsninger. Våge å tenke nytt, tørre å gjøre ting på andre måter enn det som var planlagt, men alltid gjennomføre, ikke gi seg. Det finnes alltid en løsning. Det er slik det skapes ny innsikt, ny metodikk, prøve å feile, teste ut, lære og gjennomføre.

Hva vil være de viktigste fokusområdene for foreningen fremover?

Vi kommer til å ha fokus på å øke medlemsmassen, blant annet ved å se på nye måter å rekruttere på, sier hun. Vi må engasjere medlemmene ved å gi de et innhold som de ser og opplever verdien av. Dette betyr at vi skal være der for analysebransjen og alle de som kjøper innsikt, men vi må også jobbe med innhold som skal treffe strategifolket.

Vi har jo den årlige Strategidagen, der Rachel virkelig har vært i førersetet. I år gikk den av stabelen 11.mai, og ble jo virkelig en fantastisk ettermiddag smekkfull med kloke foredrag om strategi, om hvor viktig det er å ha en god strategi. Særlig i mer turbulente tider, understreker Anita. – Jeg er veldig positiv med tanke på den jobben som skal gjøres, og jeg har et engasjert og kompetent styre som virkelig vil noe med foreningen fremover.

Hva mener du er de største mulighetene/utfordringene fremover for strategi- og analysebransjen i Norge?

Data og innsikt er jo brennhett, påpeker hun. De som forstår og klarer å agere på rett måte er de som kommer til å vinne markedsandeler. – Jeg tenker det er viktig å adressere tematikk som er aktuell for alle som jobber med, eller er kjøpere av analyse og strategi. Det er vanvittig mye som skjer innenfor feltet nå og måten det jobbes på kommer til å endre seg. Det blir viktig å bidra inn i denne debatten.

Kunstig intelligens gir bransjen muligheter og utfordringer, derfor gleder jeg meg til frokostseminaret vi skal ha om ChatGPT i juni. Mye datainnsamling kommer til å bli automatisert og data vil produseres langt raskere. Samtidig tenker jeg at når man får tilgang til mange datakilder vil det å forstå sammenhenger og kompleksiteten bli enda viktigere. I det kvalitative feltet er det også en sterk teknologisk utvikling og vi har fått mange verktøy som kan analysere menneskelig adferd i nåtid. Men disse dataene trenger fremdeles supplering med hvorfor-spørsmålet, sier hun. Det betyr at vi må kombinere teknologiske ferdigheter med de menneskelige aspektene. Vi må være supermenneskelig for å forstå menneskelig adferd.

Les også: Slik blir det nye styret for 2023

Hvilke tanker har du om redaksjonens arbeid?

Redaksjonen gjør en kjempejobb – her er det mye ideer og engasjement. Vi er så heldige å ha Sara Viken Løvhaug i styret som også sitter i redaksjonen. Vi ønsker å jobbe enda tettere opp mot redaksjonen og vil ha en åpen dør for alle som ønsker å bidra med initiativ og ideer. Det er også ekstra stas at vi nettopp har fått på plass Lykke Bjørnøy som redaksjonssjef.

Har du en oppfordring til medlemmene våre?

Foreningen er til for medlemmene våre. Har du spørsmål, gode forslag, eller ønsker å opprette en faggruppe? Da er det bare å ta kontakt – vi vil være en levende og oppdatert forening for alle i strategi- og analysebransjen, avslutter Anita.

Andre artikler du kan være interessert i

Se alle artikler

Sommerpraten 2024

Analysen har pratet med folk i bransjen igjen - denne gangen for å få skikkelig fart på svalestupet inn i sommerferien.

Bransjestemmer

Kommentar:

Store kvalitative innsiktsstudier er trenden globalt – men, lar det seg gjøre i Norge?

Bransjestemmer

“Folk i baren”

Etter at det faglige programmet på Strategidagen 2024 var over snakket vi med noen av deltakerne , og fikk deres umiddelbare…

Bransjestemmer