Big data i praksis – fra annonsevisninger til mennesker

Schibsted og Norstat har slått kreftene sammen, og har i løpet av de siste årene utviklet en teknologisk løsning for målgruppe-validering og kampanjerapportering.

Linn Nordeidet, Panel Manager Norstat Norge

Om forfatteren

Løsningen er en del av Schibsteds storsatsing på målgruppedokumentasjon – et system som har som uttalt mål å ta opp kampen om reklamekronene i et stadig mer presset marked.

Ved å kombinere Schibsteds nedslagsfelt og kjennskap til bruksmønster på tvers av egne plattformer med Norstats internettpanel får man verdifull innsikt – både for å validere og forhåndsestimere kampanjemålgrupper, og for å kunne analysere og etterrapportere på kampanjer. Verifisert kunnskap om demografi, konsum, holdninger og kjøps-intensjoner gir verdifull mer-informasjon i et landskap der fokuset de siste årene har vært på visninger, klikk og konverteringer.

«Schibsted er avhengig av å kunne posisjonere våre kanaler som premium reklameflater og våre selgere som gode rådgivere. Vi må gi våre kunder trygghet for kjøp, hvem har deres kampanjer blitt vist til, og gi gode råd for valg av målretting – hvem vil kampanjen treffe», sier Per Håkon Fasting, konserndirektør Annonse i Schibsted Norge.

Integrated data services

I bunnen av det nye produktet ligger en løsning for online tracking, basert på cookie-teknologi. Norstat mottar og leverer kontinuerlige data via en sømløs datastrøm, som deretter visualiseres og publiseres på tvers av Schibsted-organisasjonen.

«Dette er en del av Norstats satsning på ”integrated data services”; kundeintegrerte digitaliserte løsninger for databerikelse. Det er veldig tilfredsstillende å se at vi lykkes med en såpass avansert løsning som det vi har bygget sammen med Schibsted. Vi har sannsynligvis bare sett begynnelsen på våre muligheter til å øke kundenes dataverdi ved hjelp av eksisterende og ny panelinfo. Integrerte dataløsninger er prioritert på tvers av våre markeder og i den fremtidige utviklingen av selskapet», sier Erling Eriksen, COO i Norstat.

Ny teknologi, gamle prinsipper

Big data og cookie-teknologi har vært buzz-ord i bransjen lenge, og det er liten tvil om at det er nye teknologiske løsninger som har muliggjort denne typen produkter. Samtidig er det viktig å understreke at det er grunnleggende statistiske og metodiske prinsipper som ligger til grunn. I kjernen av samarbeidet ligger en forståelse for at den grunnleggende kvaliteten i produktet defineres av representative data basert på panelkvalitet, verifiserte og oppdaterte bakgrunnsdata, og bevisst behandling av rådata.

Det har også vært avgjørende for Norstat at et sterkt personvern har stått sentralt i prosjektet. Panelistene er vår viktigste ressurs, og både datakvalitet og prosjektets levetid avhenger av et tillitsforhold til de som danner resultatene. Derfor har man innhentet informerte og aktive samtykker fra alle deltagende panelister, og all data leveres på anonymt og aggregert nivå.

«Høy faglig kvalitet, åpenhet om metode og vilje og evne til å utvikle nye løsninger var sentrale kriterier for vårt valg av Norstat som samarbeidspartner på dette prosjektet», sier Christer Ljones, prosjektleder hos Schibsted Norge Annonse.

 

Andre artikler du kan være interessert i

Se alle artikler

“Dette kan vi stole på”

Fredag 8. september var det klart for valgmøtet til Strategi- og analyseforeningen der flere aktører fikk presentert sine målinger få dager…

Bransjenytt, Bransjestemmer, Fagartikkel

Opptak fra Valgmøtet 2023

Fikk du ikke anledning til å delta på årets Valgmøte? Her får du mulighet til se det i opptak.

Bransjenytt, Bransjestemmer

Fra kollegaer til konkurrenter i markedsanalysebransjen

Ledelse, ambisjoner og samarbeid: Bli bedre kjent med historiene til Lene Leikvoll og Eirik Friberg Ekrann, nye Norgessjefer i Kantar og…

Bransjenytt, Jobb-karriere