Bærekraftsrapport

Hvordan jobbes det med bærekraft blant norske bedrifter? Hva gjøres og hva oppleves som viktigst i de ulike bransjene? Har ledere og ansatte samme oppfatning? Hva er do´s and don´ts for grønn kommunikasjon? Og ikke minst; er bedriftenes prioriteringer i tråd med forbrukernes forventninger og krav?

 

Dette er spørsmål som skal besvares både på Strategidagen2021, 18. juni og i et frokostwebinar 9. juni. For å lære mer om innholdet, tok vi en prat med leder for Respons Analyse Anne Meyer og fagansvarlig for kvalitativ metode Anita Lynne.

Hva var bakgrunnen for at dere ønsket å dykke ned i bedrifters opplevelse av bærekraft?

«Vi opplevde at det var mye snakk om bærekraft uten at det fantes innsikt om hva som faktisk gjøres hos virksomhetene, og følgelig ønsket vi å tette disse innsiktshullene» forteller Anne Meyer og forklarer: «Respons Analyse har gjennomført en rekke undersøkelser rundt temaet bærekraft blant både bedriftsledere, ansatte, forbrukere/befolkning og influensere og på bakgrunn av dette har vi utarbeidet en omfattende bærekraftsrapport. Anita Lynne utdyper: «På bedriftssiden gjennomførte vi både dybdeintervjuer med et utvalg av bedriftsledere samt en webundersøkelse blant ledere og ansatte. Vi var særlig nysgjerrige på å finne mer ut av bedriftenes holdninger og handlinger knyttet til bærekraft».

 

Bærekraftbegrepet gir kun mening når det brytes ned til konkrete handlinger

Men du først av alt, hva er bedriftenes forhold til begrepet bærekraft?

«Bærekraft er et ullent uttrykk som rommer mye» sier Anne Meyer, før hun fortsetter entusiastisk: «Forbrukerne blir ofte helt svimle av begrepet og mener det blir uthulet og misbrukt. De ønsker mer konkretisering, helst konkrete handlinger. Bedrifter opplever at FNs bærekraftsmål er en viktig veiviser, men bedriftene har også behov for å konkretisere disse målene slik at de blir mer håndterbare.»

Var det noe som overrasket dere?

«Det som overrasket oss var hvor viktig det å jobbe systematisk med bærekraft var for mange av bedriftene vi snakket med», sier Anita Lynne. Anne Meyer nikker enig og sier: «Ja, de har fått økt press og krav fra forbrukerne og myndigheter, men også internt i bedriftene er det et økende krav og ønske om å bli bærekraftige.»

 

Bærekraftsparadokset og redselen for å bli stemplet som en grønnvasker

Hvor gode er bedriftene på å kommunisere hva de gjør?

«Dette er interessant», sier Anita Lynne. «Selv bedrifter som gjør relativt mye er ikke alltid så gode på å formidle dette på en tydelig og likefrem måte. De har ofte noe informasjonen liggende tilgjengelig på sine nettsider, men dette oppleves ikke tilgjengelig for forbrukerne. Forbrukerne ønsker ikke selv og måtte lete aktivt etter informasjon. Og det er her dilemmaet oppstår – for det å fronte bærekraft krever også mot. Flere av bedriftene vi har snakket med er redde for å bli tatt for såkalt grønnvasking, derfor underkommuniserer de heller egne tiltak av redsel for å bli stemplet», avslutter hun.

Så har dere noe siste råd til bedrifter som ønsker å kommunisere godt rundt bærekraft?

«Da må det være å tørre å være åpne om egne svakheter og forbedringspotensial», sier Anne Meyer, «for ingen forventer at du er i mål, de forventer at du er underveis». «Helt enig» sier Anita Lynne, «for det å kun vise frem det man lykkes med oppleves som en avledningsmanøver – åpenhet gir tillit». «Også er det veldig viktig å være konkret», fortsetter Anne Meyer: «Vis hva som gjøres, hvorfor det gjøres og hvilke effekter det har. Da fremstår det som mer forståelig og troverdig for forbrukerne, og de opplever i større grad å få være med på bedriftens utvikling og «bærekraftsreise».

Hva vil deltakerne få presentert på Strategidagen2021, og Frokostwebinaret

«Her vil man få presentert ny innsikt i både hvordan bedrifter og forbrukere tenker rundt og forholder seg til bærekraft, noe som kan gjøre det enklere å konkretisere sin bærekraftstrategi og forstå hvor man som virksomhet passer inn og aktivt kan posisjonere seg i det tidvis kaotiske bærekraftslandskapet» sier Anne Meyer. Anita Lynne skyter inn: «Ja, vi ønsker at deltakerne skal ta med seg innspill til blant annet grønn kommunikasjon, hvordan å håndtere grønne dilemmaer – og ikke minst sikre seg at man er i synk med forbrukerne sine». Anne Meyer avslutter smilende: «Også håper vi jo at dette skal føre til inspirasjon og motivasjon til å bli enda mer ambisiøs, målrettet og konkret med egne bærekraftstiltak – vi garanterer i hvert fall at de som får med seg dette vil få ny innsikt om temaet!»

 

Det vil være ulike vinklinger som blir presentert disse to dagene – se mer info her:
Webinaret 9. juni
Strategidagen 2021, 18. juni

 

Andre artikler du kan være interessert i

Se alle artikler

TikTok i søkelyset

TikTok har på rekordtid blitt et fenomen. Det kinesiske sosiale nettverket er en plattform for underholdning og informasjon, men er i…

Fagartikkel, Tema-artikkel

Hvordan jobber TV 2 med å nå de unge med nyheter?

TV2.no har raskt blitt en av Norges største nyhetskontoer på TikTok, men hvordan jobber de aktivt med å øke tilliten hos…

Fagartikkel, Tema-artikkel

Transformering av kirker gjennom antropologiske analyser

Kirken har vært en sentral sosial, kulturell og åndelig møteplass i norske lokalsamfunn i nesten 1000 år. I nyere tid har…

Fagartikkel, Tema-artikkel