Årsmøte: Bra økonomi gir grunnlag for videre satsing

NMFs årsmøtet gikk av stabelen 14 mars. Et lite knippe medlemmer hadde satt av tid denne ettermiddagen. De som var tilstede hadde få spørsmål til årets statusrapport, men Styret fikk med seg nyttige innspill til arbeidet som allerede er i gang, omkring oppussing av foreningens strategi og merkevareplattform.

2017 har vært tilfredsstillende med hensyn til utvikling i faglig nivå, administrasjon og økonomi. Antall betalende medlemmer endte på 742.

Det ble i 2017 gjennomført 11 aktiviteter. Foreningen får gode tilbakemeldinger på kvalitet på seminarene. Styret er meget tilfreds med det arbeidet som legges ned av frivillige og tillitsvalgte i Analysen og i faggruppene.

Regnskap

Omsetningen i 2017 var på rundt to mill., med et overskudd på drøye 31.000.

Balansen viser en egenkapital i foreningen på rundt en mill. ved utgangen av året, som er en god buffer og gir rom for investeringer til å videreutvikle NMF

Ny strategi

Styrets arbeid vil i tiden fremover fortsatt dreie seg om å gjøre foreningen mer relevant og mer synlig, og det er viktig å bli mye tydeligere på sin rolle i markedet. Styret ønsker at foreningen kan spille en viktig rolle i fagmiljøet for markedsanalyse, men også andre fagområder hvor analyse er viktig i fremtiden. Styret mener at foreningen må bli dyktigere til å rekruttere og engasjere medlemmer som er faglig opptatt av digitale informasjonsstrømmer og analyse av disse for bruk i markedsføring, både strategisk og taktisk.

I 2018 skal det jobbes med å utvikle ny strategi og merkevareplattform for NMF. Det skal utvikles en digital strategi for foreningen og konseptualisering av et nytt kurstilbud står på trappene. Det er inngått samarbeid med andre relevante foreninger for å lage felles møteplasser for medlemmene på tvers av bransje.

Årsmøtet tok planene til orientering, men oppfordrer Styret til å ha nøye fokus på risikofaktorer.

Møteleder Hans. A. Borgen avsluttet med å klubbe inn et samlet styre og takket de fremmøtte for deltakelse og engasjement.

NMFs styre for 2018:

Styreleder:

Rachel Øverås, Supertanker

Styremedlemmer:

Jørn Olsen, ProntoTV

Thomas Storheill, Telenor

Eva Hagan, Starcom

Jørgen Hafstad Bang, Opinion

Thea Fredheim Lian

Varamedlemmer:

Anders. M. Mamen, Kantar TNS
Heidi Thomassen, Medicacom

Andre artikler du kan være interessert i

Se alle artikler

Bransjeutfordrere på Strategidagen 2024

Torsdag 23. mai var det duket for det årlige seminaret «Strategidagen», med et tett program og rekordmange deltagere. Blant talerne fant…

Bransjenytt, Bransjestemmer

Bli kjent med den nye Strategigruppa i Strategi- og analyseforeningen

Børre Thorstensen, strategisk rådgiver i Allegro, er leder for den nye Strategigruppa i Strategi- og analyseforeningen. Vi tok en prat med…

Bransjenytt, Bransjestemmer, Jobb-karriere

Nytt om navn våren 2024

Det er stadig folk som flytter på seg i bransjen. Og det er lenge siden vi har vist frem, så her…

Bransjenytt, Jobb-karriere