Apples nye policy gjør det ulovlig å samle inn og dele data

Apple sin nyeste oppdatering har nå rullet ut på de aller fleste telefoner. Denne oppdateringen er full av nye fremtidsrettede funksjoner, men for markedsførere er det spesielt en funksjonalitet som har fått mye oppmerksomhet den siste tiden. 

Geir Nordheim Helstad

Om forfatteren

Nemlig Apple sine nye grep for å ivareta brukernes personvern.

 

Hvorfor har endringene fra iOS 14 fått så mye oppmerksomhet?

iOS 14 endrer hvordan konverteringshendelser fra verktøy som Facebook Pixelen blir mottatt og behandlet. Bedrifter som bruker sporing for å forbedre, målrette og rapportere konverteringshendelser på nettsteder, blir påvirket.

Apples nye policy gjør det ulovlig å samle inn og dele data med mindre brukere samtykker til overvåkning på iOS 14-enheter via et varsel. Tilpasning av annonser og ytelsesdata for konverteringshendelser i både apper og nettsteder vil bli begrenset når det nå blir enklere å velge bort sporing.

Beslutningen har skapt en offentlig diskusjon mellom Apple og Facebook, med Facebook som uttrykker bekymring for hvordan oppgraderingen kan påvirke annonsemålretting og sporing for de mange små selskapene som bruker plattformen til å annonsere for sine produkter. Selv om Apple har gitt grundig informasjon om oppdateringen, er det avgjørende å fremheve at graden av oppgraderingene innvirkning på annonsører ennå ikke er bestemt.

Hvilken påvirkning vil dette ha på markedsførere?

Den største endringen som annonsørene vil se antas å være innen attribusjon. Annonseplattformene og spesielt Facebook vil nå ha problemer med å rapportere på konverteringer fra sine annonser. Som standard har Facebook rapportert konverteringer for klikk fra sine annonser helt opp til 28 dager etter klikket skjedde. Nå vil de aller fleste konverteringene man ser fra sine annonser bare være i samme dag. Dersom man har brukt Facebook sin standard modell for rapportering av konverteringer vil man etter all sannsynlighet se et betydelig fall. Endringene vil også påvirke muligheten for å kjøre remarketing mot brukere som har besøkt annonsørenes nettsider og optimalisering ved bruk av mer avanserte modeller for segmentering vil ha mindre data å gå på.

Mye gjenstår å se når det gjelder hvordan bransjen samlet vil reagere på denne utviklingen. Imidlertid er det få sektorer som er så fremtidsrettede som digital reklame, og vi ser allerede flere nye løsninger som utvikles for å ivareta digital annonsering med gode resultater samtidig som personvern ivaretas på en god og sikker måte. Det vil alltid være lurt å teste nye metoder for annonsering sammen med fortløpende vurderinger av resultatene som de ulike kanalene gir.

Apple developer info

Denne artikkelen er publisert av redaksjonen i Analysen v/Mihai Dumitrescu.

Andre artikler du kan være interessert i

Se alle artikler

«Gaming er bredt» – status nå og videre

Over ett års tid har Kantar Media kartlagt nordmenns digitale spill- og gamingvaner, både via eksterne kilder og egne data fra…

Teknologi, Tema-artikkel

KI på Analysedagen – oppsummering

AI, eller Kunstig Intelligens var et av hovedområdene som ble belyst på Analysedagen 2023. Her får du kort oppsummert foredragene som…

Teknologi, Tema-artikkel

AI sprenger grenser: Hvordan skal analysebransjen håndtere det?

Oppsummering fra panelsamtalen på Analysedagen 2023

Bransjestemmer, Teknologi