AI sprenger grenser: Hvordan skal analysebransjen håndtere det?

Oppsummering fra panelsamtalen på Analysedagen 2023

Børre Thorstensen

I redaksjonen for analysen.no og Leder og strategisk rådgiver i Allegro

Geir Tommy Hoset fra Innsikteriet ledet panelsamtalen med sentrale personer i bransjen for å høre hva de tenker om hvordan AI/KI vil påvirke analysebransjen.

(Bilde, fra venstre: Geir Tommy Hoset, Pernille Vermedal Høgh, Lene Leikvoll, Eirik Friberg Ekrann, Fredrik Pettersson. Foto: Sara Wettre)

Eirik Friberg Ekrann (Adm. dir i Ipsos Norge og leder av Virke Markedsanalyse) poengterte at vi ikke vet hvordan dette vil påvirke, men at det absolutt vil påvirke. Kanskje mest de intellektuelle jobbene, sa han. Hvordan vi samler inn, analyserer, behandler data, og hvordan vi gir råd. Kanskje bør vi ha entreprisemodeller med tilgang til modellene som kan teste og eksperimentere? Det er spennende med de analytiske mulighetene og å kunne anvende de dataene som ligger der på enda bedre måter. Vi må vite hvordan modellene i «black box» er og har blitt brukt. Bruk av neuro, men vi bør ta med emosjonelle data. Representative utvalg er fremdeles viktig, data fra internett er ikke nødvendigvis representativt.

Pernille Vermedal Høgh (Leder for analyseavdelingen i annonsedelen i Schibsted) snakket om hvor raskt vi kan fremskaffe gode data. Bevege oss fra kjedelige rutinemessige oppgaver til mer strategisk rådgivning og prediksjon. Analysere mer og bedre i forkant. Hun var også innom at det etiske er bekymringsfullt, men stort sett ser hun bare store muligheter. Vi må fortsette å samle inn data fra ekte mennesker, sa hun, og tror mest på KI for analysedelen.

Lene Leikvoll (Daglig leder i Kantar norge AS og styremedlem i Strategi- og analyseforeningen) støttet de andre i at vi ikke vet hvordan det blir. Kanskje får vi gjort mer, raskere og på en annen måte enn før. AI vil være en del av løsningen, det er ikke noe nytt, det blir bare bedre, fortalte Leikvoll. Repetetive opppgaver blir enklere og smartere. Det er bedre å bruke mer tid på å være redaktør og jobbe strategisk, enn å samle inn og analysere data. Men vi må få inn svar fra ekte mennesker, sa Leikvoll. Hun fortsatte med at det er lett å tenke bekymringsfullt på endringene, men vi må ta innover oss at vi må lære noe nytt og videreutvikle kompetanse og nye måter å jobbe på.

Fredrik Pettersson (Teknologidirektør i ANFO) var tydelig på at KI/AI kan anvendes til svært mye og i svært mange sammenhenger. Han minnet om at det vil komme et skred av endrede arbeidsmetoder. Og det vil kreve at vi må diskutere de juridiske, etiske, regulatoriske og faglige aspektene.

Andre artikler du kan være interessert i

Se alle artikler

“Folk i baren”

Etter at det faglige programmet på Strategidagen 2024 var over snakket vi med noen av deltakerne , og fikk deres umiddelbare…

Bransjestemmer

Bransjeutfordrere på Strategidagen 2024

Torsdag 23. mai var det duket for det årlige seminaret «Strategidagen», med et tett program og rekordmange deltagere. Blant talerne fant…

Bransjenytt, Bransjestemmer

Bli kjent med den nye Strategigruppa i Strategi- og analyseforeningen

Børre Thorstensen, strategisk rådgiver i Allegro, er leder for den nye Strategigruppa i Strategi- og analyseforeningen. Vi tok en prat med…

Bransjenytt, Bransjestemmer, Jobb-karriere