Kommer du?

 • Vi trenger deg!
  2017

  Vi trenger deg!

  Har du lyst til å være en del av redaksjonen for Analysen, delta i en av NMFs faggrupper, eller være med å starte en ny innenfor ditt fagfelt?

  Send en e-post til nmf@nmf-org.no

  Det faglige tilbudet til NMFs medlemmer er en høyt prioritert oppgave. Og siden NMF er en ideel organisasjon med få ressurser er vi helt avhenging av medlemmenes bidrag. Vi trenger alltid flinke folk som ønsker å dele av sin kunnskap og kompetanse. 

  Ved å være en del av redaksjonen i Analysen, bidra i en av våre faggrupper eller delta på våre arrangementer kommer du i kontakt med et enestående fagmiljø med representanter både fra kjøper og tilbydersiden.

  Sett ned noen ord om deg selv - hva du kan bidra med, og send til nmf@nmf-org.no

  Så snakkes vi!

   

   

 • Valg 2017
  8sept

  Valg 2017

  Hva sier meningsmålingene?

  Åpent møte - gratis for alle

   

   

 • Folks Medievaner 2017
  21sept

  Folks Medievaner 2017

  Hva skjer, egentlig?

 • Salgsmodellering - Kurs
  høst

  Salgsmodellering - Kurs

  I regi av Handelshøyskolen BI. 20% rabatt for NMF medlemmer!

 • Effektmåling av digitale flater
  sept

  Effektmåling av digitale flater

  - i butikk

 • Storytelling
  okt

  Storytelling

  Eksakt dato og program for frokostseminaret kommer!

 • Trender innen markedsanalyse
  okt

  Trender innen markedsanalyse

  Program og eksakt dato for halvdagsseminar kommer. Følg med!

 • Digital marketing
  okt

  Digital marketing

  Program kommer!

 • MAD 2017
  9nov

  MAD 2017

  Årets store dag for markedsanalysebransjen byr på læring, innsikt og inspirasjon

Kommer du?

 • Vi trenger deg!
  2017

  Vi trenger deg!

  Har du lyst til å være en del av redaksjonen for Analysen, delta i en av NMFs faggrupper, eller være med å starte en ny innenfor ditt fagfelt?

  Send en e-post til nmf@nmf-org.no

  Det faglige tilbudet til NMFs medlemmer er en høyt prioritert oppgave. Og siden NMF er en ideel organisasjon med få ressurser er vi helt avhenging av medlemmenes bidrag. Vi trenger alltid flinke folk som ønsker å dele av sin kunnskap og kompetanse. 

  Ved å være en del av redaksjonen i Analysen, bidra i en av våre faggrupper eller delta på våre arrangementer kommer du i kontakt med et enestående fagmiljø med representanter både fra kjøper og tilbydersiden.

  Sett ned noen ord om deg selv - hva du kan bidra med, og send til nmf@nmf-org.no

  Så snakkes vi!

   

   

 • Valg 2017
  8sept

  Valg 2017

  Hva sier meningsmålingene?

  Åpent møte - gratis for alle

   

   

 • Folks Medievaner 2017
  21sept

  Folks Medievaner 2017

  Hva skjer, egentlig?

 • Salgsmodellering - Kurs
  høst

  Salgsmodellering - Kurs

  I regi av Handelshøyskolen BI. 20% rabatt for NMF medlemmer!

 • Effektmåling av digitale flater
  sept

  Effektmåling av digitale flater

  - i butikk

 • Storytelling
  okt

  Storytelling

  Eksakt dato og program for frokostseminaret kommer!

 • Trender innen markedsanalyse
  okt

  Trender innen markedsanalyse

  Program og eksakt dato for halvdagsseminar kommer. Følg med!

 • Digital marketing
  okt

  Digital marketing

  Program kommer!

 • MAD 2017
  9nov

  MAD 2017

  Årets store dag for markedsanalysebransjen byr på læring, innsikt og inspirasjon

Kommer du?

 • Vi trenger deg!
  2017

  Vi trenger deg!

  Har du lyst til å være en del av redaksjonen for Analysen, delta i en av NMFs faggrupper, eller være med å starte en ny innenfor ditt fagfelt?

  Send en e-post til nmf@nmf-org.no

  Det faglige tilbudet til NMFs medlemmer er en høyt prioritert oppgave. Og siden NMF er en ideel organisasjon med få ressurser er vi helt avhenging av medlemmenes bidrag. Vi trenger alltid flinke folk som ønsker å dele av sin kunnskap og kompetanse. 

  Ved å være en del av redaksjonen i Analysen, bidra i en av våre faggrupper eller delta på våre arrangementer kommer du i kontakt med et enestående fagmiljø med representanter både fra kjøper og tilbydersiden.

  Sett ned noen ord om deg selv - hva du kan bidra med, og send til nmf@nmf-org.no

  Så snakkes vi!

   

   

 • Valg 2017
  8sept

  Valg 2017

  Hva sier meningsmålingene?

  Åpent møte - gratis for alle

   

   

 • Folks Medievaner 2017
  21sept

  Folks Medievaner 2017

  Hva skjer, egentlig?

 • Salgsmodellering - Kurs
  høst

  Salgsmodellering - Kurs

  I regi av Handelshøyskolen BI. 20% rabatt for NMF medlemmer!

 • Effektmåling av digitale flater
  sept

  Effektmåling av digitale flater

  - i butikk

 • Storytelling
  okt

  Storytelling

  Eksakt dato og program for frokostseminaret kommer!

 • Trender innen markedsanalyse
  okt

  Trender innen markedsanalyse

  Program og eksakt dato for halvdagsseminar kommer. Følg med!

 • Digital marketing
  okt

  Digital marketing

  Program kommer!

 • MAD 2017
  9nov

  MAD 2017

  Årets store dag for markedsanalysebransjen byr på læring, innsikt og inspirasjon

ANALYSEN

 • Siste utgave

  Siste utgave

  Bli medlem og last ned tidligere utgaver av Analysen!

BLI MEDLEM

2,4 prosent vekst i 2016: Har markedsanalyse- bransjen knekt koden?

Virkes omsetningsstatistikk for markedsanalysebransjen viser en samlet omsetningsvekst på 2,4 prosent i 2016. Dette er en positiv utvikling målt mot tidligere års endringer i bransjens omsetningsutvikling, og indikerer et mulig taktskifte i næringens evne til å omstille seg i møte med nye krav og forventninger fra kundene.

Analysen, et lite historisk tilbakeblikk

For omtrent 40 år siden ble  Kjell Opheim spurt om han kunne tenke  seg å bli styremedlem i NMF. Det tok han som en utfordring. Han mente foreningen var for «innadvendt» mot utøverne av markedsanalyser. Å kunne bidra til at både næringslivet og det offentlige skulle ta markedsundersøkelser i bruk i større grad som grunnlag for sine beslutninger, var en utfordring. Skulle vi påvirke dette, måtte vi i så fall definere brukerne av markedsanalyser som foreningens hovedmålgruppe! Kjell var engasjert i Analysen helt fram til år 2000. 

Fra Dostojevskij til Backman – Et intervju med Vidar Pedersen

Vi har møtt Vidar Pedersen, tidligere leder av markedsanalyse i Telenor, til en kort prat om hans karriere, hans nye jobb i Kantar TNS, og ikke minst hans tanker om markedsanalysens fremtid. 

Nytt om navn: 1-2017

De siste bevegelsene i bransjen.

Nye navn og folk flytter på seg innen Norstat, Kantar TNS, YouGov, Nielsen, Opinion og Respons.

Mystery shopping – når du smugshopper på nettet og skjuler det for typen

Forstår egentlig noen hva vi i markedsanalysebransjen prater om? Med våre forkortelser og ”Norwenglish” fyller vi nettsider og rapporter.  Men oppfatter egentlig kundene våre - og minst ikke mannen i gata hva bransjen vår prøver å kommunisere? Vi dro ut i Oslo sentrum for å snakke med folket for å se hva de tolket ut av de begrepene vi strør rundt oss som konfetti til daglig.

Blå medvind i sosiale medier – Hvordan påvirker dette Stortingsvalget i 2017?

Uansett om du er leder i næringslivet eller politikken, eller på annet vis står overfor større beslutninger og viktige veivalg i 2017, bør analyse fra sosiale medier være en del av informasjonsgrunnlaget ditt.

Social Media Index – Who´s winning at the SoMe-game in the Nordics?

Most Social Media (SoMe) Index users tend to use the data to keep an eye on themselves and close competitors. It is a weekly snapshot which over time can help reveal trends and show which publishers are winning the battle for engagement and reach. But how can you capitalize on using SoMe data in your business? Steve El-Sharawy explains the inner workings of the Social Media Index.

Ny leder i NMF

Etter at Analysen er overtatt av to kvinner som deler på redaktørvervet, har Rachel Øverås sagt ja til å overta som ny leder etter Fred Selnes. Damene kommer! Gode medlemsvenner sier at NMF nå får en leder som skaper engasjement rundt seg, som er faglig dyktig, kjenner foreningen samt har både kreativ og strategisk erfaring. Det lover bra! 

 

Analyse av data fra sosiale medier - Hvilke råd skal kundene få?

Sosiale medier gir nå nye muligheter til observere forbrukeres atferd og meninger. Men er dataene fra disse kildene valide nok til å brukes i et kommersielt perspektiv?

3 high-tech trender for fremtidens markedsanalyse

Ole Petter Nyhaug har vært på nerdeseminar for markedsanalytikere i Amsterdam sammen med 550 likesinnede fra hele Europa og til og med mange helt fra Amerika!

Den store bommen

Tre viktige valg har i løpet av snaut to år satt en liten støkk i de som setter sin lit til politiske målinger. Parlamentsvalget i Storbritannia i 2015, Brexit og Trump i 2016, er langt unna meningsmåleres stolteste øyeblikk. Og i år er det valg i Norge.