Været endrer klimaholdningene

FOTO: TERJE BORUD, terje@terjeborudfoto.no - Klimabarometeret 2015 reflekterer at stadig flere nordmenn merker klimaendringene på kroppen, i form av høyere temperaturer, ekstremvær og sesongvariasjoner. Etter mange år som den sjette viktigste saken på folks agenda, har den i år klatret helt opp til 2. plass.

JAN-SVERRE SYVERTSEN

Om forfatteren

Det fortalte ansvarlig for Klimabarometeret i TNS Gallup, Eva Fosby Livgard, da hun presenterte resultatene fra årets undersøkelse i Oslo i begynnelsen av mai. Og klima- og miljøminister Tine Sundtoft var ikke sen om å tolke tallene som et mandat til den sittende regjeringen om å opprettholde målet om å redusere klimautslippene, styrke satsingen på forskning og fortsette arbeidet med å omstrukturere norsk næringsliv og redusere den fossile avhengigheten.

Tine-Sundtoft

Tine Sundtoft, klima og miljøminister

bilde Eva-Fosby-Livgard

Eva Fosby Livgard, avdelingsleder i TNS Gallup.

Klimaendringene forutsetter lokal tilpasning

– Folk forstår i stadig større grad at de må sko seg – bokstavelig talt – for de endringene som kommer. Et område Regjeringen er opptatt av og som får stadig større oppmerksomhet, er nettopp klimatilpasning. Vi er nødt til å lære oss å leve med en del av de endringene vi nå ser. Dette innebærer blant annet en satsing på lokalt nivå, kommuner og fylkeskommuner må håndtere det ekstremværet som vi har opplevd de siste årene, og konsekvensene av disse hendelsene. Forskning og utvikling, ikke bare miljøvennlig teknologi, men også tiltak som hjelper folk å håndtere klimaendringene, står sentralt i denne satsingen.

– Samtidig vil jeg nevne det jeg mener er en oppløftende rapport, «New Climate Economy», som slår fast at personlig forsakelse ikke er den eneste veien å gå. Vi må jobbe på et overordnet, politisk og strukturelt nivå – både her hjemme og ute i verden. Dette handler ikke om enten eller, men om både og, sa klima- og miljøminister Tine Sundtoft.

Folk vil, men får det ikke til

– Klimasaken har ligget på en stabil 6. plass på listen over folks prioriteringer av de viktigste sakene siden 2010, fortsatte Eva Fosby Livgard. – I år sier 34 prosent at dette er den største utfordringen vi står ovenfor, noe som plasserer den på 2. plass, etter innvandring, foran helse, vei og bane. Og det er liten tvil om at været endrer holdningene. Siden forrige måling har vi hatt seks episoder av ekstremvær i Norge. 30 prosent av de spurte sier de har sett konsekvensene av klimaendringene på nært hold, i form av regn og vind, høyere temperaturer og endringer i årstidene. De eneste som er upåvirket i denne sammenhengen, er velgerne som stemmer FrP, som rangerer denne saken lavere i år enn før.

Andre artikler du kan være interessert i

Se alle artikler

Slik var Analysedagen 2022: Arena for læring, inspirasjon og relasjonsbygging

Torsdag 3. november samlet 160 kunnskapshungrige bransjefolk seg på Røverstaden i Oslo for å være med på årets største møteplass for…

bransjenytt

4 raske med 5 fine bransjefolk

Vi snakket med fem av deltakerne på Analysedagen 2022 og fikk deres umiddelbare inntrykk. Se video her.

bransjenytt

Slik vokste Pollstat med 150% fra 2020 til 2021

- Det er alltid mulig å gjøre ting annerledes, sier Pål Listuen.

bransjenytt