Trender for 2021

18. februar var det duket for webinar med økonomi-ekspert i E24, Ina Vedde-Fjærestad, og analysesjef i MediaCom, Håvard Ose. Les om deres refleksjoner rundt hvilke trender som vil prege det kommende året her! 

Mihai Dumitrescu

Om forfatteren

 

I disse koronatider var det duket for frokostseminar om trender torsdag 18 februar. Som mye av arbeidet som skjer i vår bransje i disse dager var seminaret gjort mulig av ZOOM – nok et digitalt seminar. Dette var allikevel ikke et hinder for mange, og seminaret samlet rundt 40 personer som var nysgjerrige på hva 2020 har gitt oss.

 

Først var sjokket, så kom frykten, etterfulgt av kjøpefesten

Vi startet morgenen med Ina Vedde-Fjærestad, ekspert på norsk økonomi hos E24. Hun skriver for E24 om økonomiske trender og norsk næringsliv. Ina tok oss gjennom en fin pedagogisk gjennomgang av koronaåret 2020. Den firedelte: sjokket, frykten, kjøpefesten, og hva nå, satt rammen for seminaret. Sjokket og usikkerheten kom brått inn i norsk økonomi og samfunnet generelt for alle. Økonomien ble hardt rammet, men dette slo skjevt ut, og noen bransjer ble hardere rammet enn andre, kunne Vedde-Fjærestad fortelle. Norske forbrukere økte sitt varekonsum generelt, mens tjenestekonsumet gikk ned.

 

Da økonomien stoppet opp fikk vi en meget lav rente i Norge, noe som resulterte i at mange fikk så mye som 15% mer å rutte med. Samtidig gikk vi fra 120 milliarder som nordmenn bruker i utlandet, til 0 over natta. Totalt sett har norsk økonomi, basert på fastlands-Norge, krympet (-2,5%). Dette er det største fallet siden målingene startet, og sannsynligvis det største fallet siden andre verdenskrig.

 

Det positive er at vi har fått et klart digitalt skifte, kunne Vedde-Fjærestad fortelle oss. Og at vi sparer mer, så mye som 5% går til sparing. Avslutningsvis ble det påpekt at om det blir en kjøpefest, noe som er fullt mulig siden renten er 0%, er mye av dette avhengig om hvor fort og hvor bra vaksine vi kommer til å få.

 

Fikk du med deg denne? Hvordan vil koronapandemien påvirke markedet for kollektivtransport?

 

Nytt år, nye muligheter eller korona – nå igjen …

Vi fortsatte morgenen videre med Håvard Ose, leder for Analyse- og Innsiktsavdelingen i mediebyrået Mediacom. Temaet var fortsatt det samme, annerledesåret 2020, sjokket som traff oss, og hva gjorde vi da/hva gjør vi nå. Fokuset i programmet var mediebruk, annonsører og reklame.

 

Ose forteller oss at det var viktig når pandemien traff, å sette i gang og måle jevnt  hva som skjedde blant forbrukerne. Vi ble presentert data fra Mediacom sine undersøkelser og også fra andre kilder som Opinion sin koronabarometer. Atferden blant både forbruker, men også blant annonsører/merkevarer forandret seg, ikke fordi noen ville, men fordi vi måtte. Slik som med økonomien, ble mange rammet, men pandemien gjorde at mange agerte på helt forskjellige måter. En bra illustrasjon som ble presentert var at mens Coca-Cola satt sin kommunikasjon på pause, gav P&G gass. Allikevel krasjet norskreklamemarked i starten av pandemien.

 

Vi ble presentert for funnet, at reklame var noe som ble oppfattet positivt selv under pandemien. Frykten for reklame var sterkt overdrevet. Annonsørene var kanskje noe forsiktige, men funnene sa at forbrukerne ville ha reklame.

 

Etter ett år med korona og etter vi har bikket over til 2021 mener Mediacom at man kan se spor av at forbrukerne er mindre avslappet og mer frustrerte. Samtidig så vi at forbrukerne er mindre bekymret for sin egen økonomi, og mer bekymret for egen helse. Vi har noe mindre tillit til myndighetene nå i 2021 enn da pandemien startet i begynnelsen av 2020.

 

Ose forteller også at vaksinen er viktig. Blant Mediacom sine funn kan man lese at mange vil ta vaksinen. Flest mener at restriksjoner rundt pandemien vil vare ut 2022. Dette funnet var noe overaskende. Vi savner folk, venner, og å klemme noen. Ensomheten øker mest blant de yngre. Folk savner folk, rett og slett.