Foreningens styre for 2021 er valgt

Strategi- og analyseforeningens første digitale årsmøte gikk av stabelen 10 mars. Et lite knippe medlemmer satt av tid denne ettermiddagen for å høre hvordan pandemiåret har gått og hvilke planer som ligger fremover

Krevende år

Året 2020 har vært krevende for foreningen. Stor grad av usikkerhet, har ført til avlysninger, utsettelser av arrangementer, og frafall i antall medlemmer. Styrets fokus har vært å holde kostnader nede og sikre inntekter. Planlagte nyutviklinger har blitt satt på vent.

Gledelig er det at foreningen gjennomgående igjen har fått gode tilbakemeldinger på de seminarene som er avholdt. Frokostseminarer, Folks Medievaner og Analysedagen er gjennomført delvis eller helt digitalt, og redaksjonen i Analysen har på kort tid evnet å finne en ny arbeidsform og publisere heldigitalt det siste halvåret.

Styret er svært fornøyde med den betydelige innsatsen som er lagt ned av frivillige krefter i faggrupper, komiteer og med redaksjonelt arbeid, for å opprettholde et godt tilbud til medlemmene i en uforutsigbar tid.

 

Nye utsikter

Styret fikk med seg nyttige innspill fra årsmøtet inn i arbeidet for 2021, som vil ha hovedfokus på å:

  • Sikre god rekruttering fra ulike deler av bransjen.
  • Videreføre det digitale arbeidet som ble påbegynt i 2020. Digital omlegging av analysen
  • Utvikle og sikre et godt medlemstilbud.
  • Gjennomføre nysatsingene Strategidagen og Rådgiverskolen digitalt.

Et budsjett som signaliserer forsiktig optimisme, ble godkjent før møteleder avsluttet med å klubbe inn et samlet styre og takket de fremmøtte for deltakelse og engasjement

 

Strategi- og analyseforeningens styre for 2021

Styreleder: Rachel Øverås, Willder

Styremedlemmer:
Anita Lynne, Respons Analyse
Hanne K. Thomassen, Telia
Kristian Arntzen, Opinion
Lene Leikvoll, Kantar

Varamedlemmer:
Ingrid Skjæran, Vy
Roar Teige, Brandity

 

Andre artikler du kan være interessert i

Se alle artikler

Rachel Øverås er utnevnt til æresmedlem!

Denne hedersbevisningen henger høyt og er ikke en utnevnelse som deles ut årlig. Æresmedlem i Strategi og analyseforeningen er en stor…

Bransjenytt, Jobb-karriere

Årets innovatør: Ole Brauteset

Med den nye prisen «Årets Innovatør» ønsker Strategi- og analyseforeningen å hylle dem i bransjen som tenker nytt og bidrar til…

Bransjenytt, Jobb-karriere

Årets markedsanalytiker: Ina Stølen

Ina har i over 20 år arbeidet aktivt med markedsanalyse, hun holder en rekke foredrag og underviser på høyskoler og universiteter…

Bransjenytt, Jobb-karriere