Wrapping is everything

5. mars

Wrapping is everything

Hvordan best presentere analyseresultater i et visualiseringsverktøy?

Foredragsholderne vil gjennom bruk av praktiske eksempler gi innsikt i best practice i oppsett av rapporter og valg av forskjellige diagrammer i visualiserings-software. Det er av underordnet betydning hvilket visualiseringsverktøy man benytter, for å ha utbytte av seminaret.

 

 

Tid og sted: KS Agenda, Vika, Torsdag 5. mars – fra kl 08.30 til 10.00

Pris: Gratis for medlemmer – kr. 750 eks mva for ikke medlemmer

 

Vegard HansenVegard Hansen er Senior Analytical Consultant. Jobber med opplæring i SAS Visual Analytics, i tillegg til prosjekter og initiativ innen mønstergjennkjenning, prediktiv analyse, forecasting og ressursplanlegging. Har vært hos SAS Institute siden januar 2014.

 

 

 

Line marie vilmingLine Marie Vilming har de siste 7 årene vært Senior Advisor i SAS Institute innen Customer Intelligence med hovedfokus på strategisk analyse/rådgivning og utvikling av prediktive modeller innenfor churn, cross-sale og up-sale.