Valgmøte 2023 – hva sier de siste meningsmålingene dagen før dagen?

8. september

Valgmøte 2023 – hva sier de siste meningsmålingene dagen før dagen?

Gratis for alle!

Strategi- og analyseforeningen inviterer til sitt tradisjonelle valgmøte – fredag før valgdagen

Sted: Brød & Sirkus i Tordenskioldsgt. 3, Oslo
Tid: Kl. 8:30 – 11:30

På årets valgmøte presenterer byråene de siste målingene før valget. Deretter går man mer i dybden, og byråene diskuterer hva de har av funn og refleksjoner knyttet til partimålingene gjennom denne valgkampen. Årets valgseminar blir en unik mulighet til å se byråenes siste målinger og få bedre innsikt.

 

NRKs politiske kommentator Lars Nehru Sand, vil bidra med sine betraktninger og analysere valgkampen ut fra et medieperspektiv, om hva som styrer partipreferanser opp mot valgdagen.

 

Sjefredaktør i Altinget.no Veslemøy Hedvig Østrem er møteleder for dagen, og leder også paneldebatten der Lars Nehru Sand og representanter fra byråene deltar.

 

PROGRAM
08:30 Frokost og registrering
09:00 Veslemøy Østrem innleder
09:10 Byråene redegjør for sine målinger og presenterer de siste resultatene. I tillegg presenterer flere av byråene resultater fra temaer som har vært aktuelle i valgkampen.

Norstat – Mads Motrøen, Ansvarlig for politiske målinger

Respons Analyse – Thore Gaard Olaussen, Faglig rådgiver

Kantar Public – Ole Fredrik Ugland, Forskningssjef for politikk og samfunn

Opinion – Martin Stubban, Rådgiver i avdelingen Politikk og samfunn

10:30 Pause
10:45 NRKs politiske kommentator Lars Nehru Sand analyserer valgkampen ut fra et medieperspektiv
11:00 Paneldebatt – Lars Nehru Sand og representanter fra byråene svarer på spørsmål fra Veslemøy Østrem
11:30 Avslutning ved møteleder Veslemøy Østrem