Valgmøte 2021

10. september

Valgmøte 2021

Hva sier de siste menings-målingene dagen før dagen? Gratis for alle  

Strategi- og analyseforeningen inviterer til sitt tradisjonelle valgmøte – fredag før valgdagen

 

 

Sted: Ingeniørenes hus møtesenter, Kronprinsens gate 17 i Oslo. Der er det stor plass og smittevern godt ivaretatt.
Tid: Kl. 9 – 11:30 – Frokost og registrering fra kl. 8:30

 

Valgmøtet er gratis for alle, men krever påmelding:

Meld deg på ved å bruk registreringsknappen nederst. Eller send en e-post til nmf@nmf-org.no med dine kontaktdetaljer, og “Valgmøte” i emnefeltet.

 

På årets valgmøte i Strategi- og analyseforeningen presenterer byåene de siste målingene før valget. Deretter går man mer i dybden, og byråene diskuterer hva de har av funn og refleksjoner knyttet til partimålingene gjennom denne valgkampen. Årets valgseminar blir en unik mulighet til å se byråenes siste målinger og få bedre innsikt.

 

Magnus Takvam2Aslak Bonde2 NRKs politiske kommentator Magnus Takvam vil analysere valgkampen ut fra et medieperspektiv om hva som styrer partipreferanser opp mot valgdagen.

 

Politisk analytiker Aslak Bonde leder paneldebatten, der Magnus Takvam og representanter fra byråene deltar.

 

PROGRAM
08:30
Frokost og registrering
09:00
Aslak Bonde innleder
09:10
Byråene redegjør for sine målinger og presenterer de siste resultatene. I tillegg presenterer flere av byråene resultater fra temaer som har vært aktuelle i valgkampen.

  • Norstat – Mads Motrøen, Ansvarlig for politiske målinger
  • Respons Analyse – Thore Gaard Olausen, Faglig rådgiver
  • Kantar – Ole Fredrik Ugland, Forskningssjef for politikk og samfunn
  • Opinion – John Lauring Pedersen, Daglig leder
  • Ipsos – Maria Rosness, Rådgiver innen politiske målinger og analyse

10:30 Pause
10:45 NRKs politiske kommentator Magnus Takvam analyserer valgkampen ut fra et medieperspektiv
11:00 Paneldebatt – Magnus Takvam og representanter fra byråene svarer på spørsmål fra Aslak Bonde
11:30 Avslutning ved ordstyrer Aslak Bonde

 

Meld deg på ved å sende en e-post til nmf@nmf-org.no med dine kontaktdetaljer, og “Valgmøte” i emnefeltet. Eller bruk registreringsknappen nedenfor