TikTok i søkelyset: Personvern, Brand safety og Etiske betraktninger

11. april

TikTok i søkelyset: Personvern, Brand safety og Etiske betraktninger

Du får en introduksjon til TikTok og vi vil belyse både muligheter og utfordringer plattformen gir – og inspirere til en ansvarlig tilnærming til bruk og annonsering på den stadig voksende sosiale medieplattformen.

Pris
medlem

0,-

Meld på

Pris ikke
medlem

750,-

Meld på

Tid: Frokostseminar, torsdag 11. april kl. 08:30 – 10:00 – Frokost fra kl. 08:15
Sted: Kongens gt. 6
Pris: Medlemmer går gratis – ikke medlemmer kr. 750 eks mva

I en tid hvor TikToks vekst byr på nye muligheter, vil vi dykke ned i de strategiske og etiske aspektene ved reklame på denne plattformen.
Foredraget vil belyse hvordan TikTok håndterer personvernet til sine brukere, og hvordan merkevarer kan navigere i dette landskapet for å både ivareta brand safety og opptre etisk. Det vil belyse hvordan datainnsamling og -deling håndteres, og konsekvensene dette medfører. Hvilke implikasjoner representerer dette for oss som brukere og annonsører?

Målet er å gi en introduksjon til TikTok og belyse både muligheter og utfordringer plattformen gir – og inspirere til en ansvarlig tilnærming til bruk og annonsering på den stadig voksende sosiale medieplattformen.

Karoline Høsflot er dag Head of Media Strategy i EssenceMediacom. Hun har jobbet 12 år i mediebransjen og har vært innom flere fagdisipliner, alt fra kjøp på tvers av ulike digitale plattformer deriblant sosiale medier, til rådgiver. Karoline jobber med kunder på tvers av ulike bransjer, som for eksempel FMCG, Retail og Reiseliv.