Strategidagen 2022

8. september

Strategidagen 2022

Pris
medlem

2250,-

Meld på

Pris ikke
medlem

2950,-

Meld på

Earlybird: påmelding innen 30. juni gir deg 20% rabatt – påmelding innen 31. juli gir deg 15% rabatt

På Strategidagen 2022 belyser vi temaer i tiden,  viktigheten av analyse og innsikt inn i forretningsstrategi, forretningsutvikling og innovasjon og bærekraft.

Hvilke generelle trender treffer alle bransjer fremover? Hvordan jobber selskaper for å tilpasse forretningsmodeller til en stadig mer krevende kontekst? Hvordan skal bedrifter lykkes med dreining over til sirkulærøkonomi? Og hvilke betraktninger gjør en toppleder seg rundt utfordringer og suksesser gjennom en lang karrierereise? Dette er spørsmål vi skal få inspirasjon og kunnskap om for å bedre kunne svare på fremover.

På scenen har vi fått med oss konserndirektører, grundere, bærekraftsguruer og forretningsutviklere fra spennende og kjente bedrifter.

Vi lover en ettermiddag fylt med faglig påfyll, med hyggelig og ledig stemning på Mesh 8. september kl. 14 – 19 (registrering fra kl. 13:30) Vi avrunder det hele med mingling og litt godt i glasset.

Strategidagen arrangeres for andre gang fysisk i år, og er en dag rettet mot bedriftsledere, strateger og analytikere.

 

BEDRIFTSRABATT: 4 deltakere til prisen for 3!

 

PROGRAMINNHOLD

Pelle Stensson er konferansier på Strategidagen 2022. Han skal gi oss sine betraktninger, og lose oss igjennom dagens program.

Pelle Stensson har i over 20 år hatt en rekke sentrale stillinger i norsk kommunikasjons- og markedsføringsbransje. Han har vært rådgiver, kundedirektør og strategisk direktør i MEC (nå Wavemaker) før han startet i Dentsu i 2012. Der var han ansatt som CEO / Administrerende Direktør i Carat i 5 år før han høsten 2017 tok over ansvaret som leder for nettverkets byråer og kompetanseenheter i Norge (Agency President / COO). Pelle er for tiden i tenkeboksen ift egen fremtid men har ved flere anledninger signalisert tydelig at han vil jobbe mer med å utvikle kunder, konsepter og å hjelpe kunder med å lykkes. Innsikt, strategi og tydelig dokumentasjon av effekt er således det som engasjerer Pelle mest.

 

Hvordan kan kultur drive strategi for vekst i uforutsigbare tider? – Tone Ringstad, grunnlegger og Daglig leder i Culture Intelligence

Culture Intelligence er en norsk start up og SaaS plattform som jobber med kulturdrevet business vekst gjennom teknologi, innsikt og data. Misjonen er å gjøre kultur lettere å forstå, raskere å endre og mer rettet mot business for verdiskapning. Culture Intelligence er en del av start-up miljøet i Norge med en entreprenørs mindset og nytenkende teknologiløsninger som bidrar til at kunder og partnere kan bygge den kulturen de trenger for vekst.

Tone Ringstad har 20 års erfaring med verdier, teamkultur og lederskap. Tones bakgrunn er MSc i Geofysikk fra Universitetet i Oslo, Master of Change Management program fra BI og AI for Business Strategy fra MIT. Hun har ledet og bygget nettverket mellom Silicon Valley og Oslo i syv år. Gjennom egen ledererfaring fra Exxon og Wilh. Wilhelmsen, kombinert med internasjonal lederutviklingsleveranser for Center for Creative Leadership har hun lagt vitenskapelig og profesjonelt grunnlag for å lede endring i kultur og ledelse. Tone er en key-note speaker, produserer podcasten CultureCast der de snakker med de mest kulturintelligente lederne i landet. Resultat av datafangst og analyser er publisert i boken Developing Leaders for Positive Organizing, 2017, samt i BCI rapportene utgitt på Cultureintelligence.io.

 

Fra 0 til 500 på 5 år – Erik Ringen Skjærstad, Adm dir. Musti

Hør hvordan Musti gikk fra å være en helt ukjent aktør til å lede markedet på 5 år. Administrerende Direktør Erik Ringen Skjærstad, gir oss et innblikk i de strategiske grep Musti gjorde for å vinne kunden, bygge kulturen og ta kjæledyrmarkedet i Norge. Nøkkelordene er tempo, glød og kalkulert risiko.

Erik Ringen Skjærstad har 20 års erfaring fra bransjeledende aktører i Norsk Varehandel. I 2016 etablerte han Musti Norge AS, et datterselskap av Mustigroup som er Nordens største aktør innenfor kjæledyrmarkedet.

 

Fra taktikk til strategi – Derfor bør immaterielle rettigheter være en del av forretningsstrategien! – Petter Westnes, Daglig Leder i Protector IP AS

De fleste virksomheter må på en eller annen måte forholde seg til immaterielle rettigheter (IP-rettigheter) – enten fordi man skaper noe selv eller fordi andre har noe som kan få betydning for deg. Alt for mange virksomheter i Norge håndterer dette ad-hoc og reaktivt. En manglende bevissthet om hvordan egne og andres IP-rettigheter kan påvirke realiseringen av egne forretningsmål gjør det vanskelig å opptre strategisk.
Noen velger en defensiv tilnærming til IP, mens andre tar en mer offensiv tilnærming for å kontrollere en inntektsstrøm. Andre igjen kan være på jakt etter å oppnå en markedsposisjon eller for å få forhandlingsmakt i en konkret kommersiell situasjon. Uansett hensikt og valg av taktikk vil det for de aller fleste være hensiktsmessig med en bevisst, strategisk og helhetlig tilnærming til IP som er godt forankret i virksomhetens forretningsstrategi.

Petter Westnes er IP-strateg og Daglig Leder i Protector IP AS – et av Norges ledende rådgivningsmiljøer innen immaterielle rettigheter. Petter har lang fartstid fra Laerdal Medical AS der han, i tillegg til rollen som IP Manager, var kvalitetsdirektør med ansvar for internasjonale ledelsessystemer innen kvalitet, regulatorisk og informasjonssikkerhet. Petter har også erfaring som prosjektleder, samfunnsforsker og universitetslektor. Med et brennende ønske om å spre kunnskap om betydningen av IP-rettigheter ga han i fjor ut boken «IP-strategi – En guide for små og mellomstore virksomheter».

 

Hvordan oljeindustrien skal gjøre byggindustrien miljøvennlig – John Jacobsen, Daglig leder i Nordic Circles

At oljeindustrien satt på en løsning som kan spare byggebransjen for flere hundre tusen tonn CO2-utslipp årlig var kanskje ikke helt opplagt for alle. Men, det har Nordic Circles fått til. De oppsirkulerer norske skip og borerigger til nye byggevarer med minimale Co2-utslipp. Det har allerede gitt dem oppmerksomhet i inn- og utland, og deres «fiskehotell» SuperDock er anerkjent World Changing Idea av FastCompany. Strateg i Willder og daglig leder i Nordic Circles, John Jacobsen kommer til oss for å dele historien om hvordan de har gått frem for å skape en helt ny grønn industri, og hvordan deres fiskehotell kan være med å få tilbake livet i Oslofjorden.

John Jacobsen, Strategisk rådgiver / grunder. Han er partner i Willder og sjef i Nordic Circles. John har 20 års erfaring som strategisk rådgiver.

 

Hvordan forandre nordmenns apotekvaner i ekspressfart? – Hanne Kjærnes, CMO i Farmasiet

Hanne kommer for å fortelle om en bransje overmoden for digitale handlevaner og deres tro på kundeorientert strategi som hjerte for rask vekst.

Hanne Kjærnes, Chief marketing officer i Farmasiet. Hun har tidligere jobbet som ansvarlig for kommunikasjon i Vipps AS.

 

Bærekraftige og lønnsomme forretningsmodeller – Jørgen og Pedersen, Bærekraftseventyrere og førsteamanuenser ved Norges Handelshøyskole

De siste årene har bærekraft som tema klatret i etasjene i norsk næringsliv – det er tema som nå ligger på direktørenes og styrets bord. Samtidig har det flyttet seg fra festtalene til faktisk handling. Vi befinner oss midt i en bølge av forretningsmodell-innovasjon for å unngå bærekraftsrisikoer og gripe forretnings-mulighetene i det grønne skiftet.

Bærekraftseventyrerne Jørgensen og Pedersen har vært med på hele denne reisen, og de samarbeider tett med store og små bedrifter som forsøker å bli både bærekraftige og lønnsomme. Som forskere, rådgivere, styremedlemmer og gründere jakter de på de bærekraftige forretningsmodellene, og de kommer for å fortelle om hvordan komme seg fra prat til bærekraftsresultat.

Jørgensen og Pedersen er bærekraftseventyrere og førsteamanuenser ved Norges Handelshøyskole, hvor de leder Centre for Sustainable Business. Sammen har de den populære podcasten Bærekraftseventyr. De har i over 15 jobbet med forskningsbasert innovasjon sammen med bedrifter i inn- og utland som forsøker å forene bærekraft og lønnsomhet, og de leder store forskningsprosjekter med norske virksomheter som eksperimenterer med nye, grønne forretningsmodeller. De sitter videre i styrer og “advisory boards”, og driver rådgivning og lederopplæring på temaer knyttet til bærekraft, sirkulærøkonomi og forretningsmodellinnovasjon. Videre er de forfattere av en rekke bøker, artikler og et rikt monn av filmer og annet materiale om bærekraftig forretningsmodellinnovasjon, og vi er hyppige foredragsholdere og kursholdere. Les mer om dem på www.JorgensenPedersen.no

 

Innovasjon og strategi i start-up selskaper med sterk global konkurranse. – Agnete Fredriksen, Innovasjons- og strategidirektør i Nykode

Biotek er en industri som per definisjon skal innovere, bevege seg raskt og ta risiko og har stor overvekt av tidlig-fase studier, mens de store legemiddelfirmaene er spesialister i det store maskineriet legemiddelutvikling, store senfase-studier og markedsføring av godkjente produkter. Dette krever en arbeidsfordeling og samarbeid på rett tidspunkt mellom biotek og de store legemiddelfirmaene. Legemidler er også i stor grad utviklet som globale produkter, konkurransen er høy. Derfor er behovet til biotek-selskaper for å gjøre noe unikt og skille seg ut grunnleggende. Agnete skal snakke om hvordan dette utgangspunktet preger innovasjonsarbeidet og strategi-prosessene i biotek, etter hvert som selskapene utvikler seg innen data og finansiell situasjon.

Agnete Fredriksen er gründer og vaksineforsker. Siden 2007 har hun vært innovasjons- og strategidirektør i Nykode. Agnete har M.Sc., Ph.D. fra Institute of Immunology, University of Oslo, Rikshospitalet Medical Center, Oslo. Hun har i en årrekke jobbet knallhardt for å utvikle det som i dag er en av verdens mest lovende kreftvaksiner og har mottatt Kongens fortjenestemedalje for sin doktorgradsavhandling på området. Tidligere har Agnete jobbet som forsker hos Affitech AS, Oslo og Medinnova AS.

 

Hvordan kommuniserer man med hele Norge? Strategiske grep da pandemien traff – Live Bøe Johannessen, Seniorrådgiver i Helsedirektoratet

Da pandemien traff med full tyngde i mars 2020 og ingen visste hva fremtiden ville bringe, måtte Helsedirektoratet jobbe systematisk og strategisk for å nå en hel befolkning med livsviktige budskap. Johannessen vil fortelle om hvilke strategiske veivalg som ble gjort og hvordan oppdatert innsikt la føringer for kommunikasjonsarbeidet.

Live Bøe Johannessen er seniorrådgiver og ansvarlig for kommunikasjonsarbeid på folkehelseområdet i Helsedirektoratet. Under pandemien var hun teamleder for kampanjeteamet, som jobbet med forenkling av råd og budskap og markedsføring og målretting av disse i betalte kanaler.

 

Et skråblikk på strategi – Bjørn Erik Reinseth, CEO i Forskningsparken i Oslo

Er strategiarbeid viktig eller er det litt oppskrytt? Hvorfor er det vanskelig å få strategier ut av ledergruppen og ut i hele organisasjonen? Mangler vi gode verktøy eller er det nettopp verktøyene som er det største hinderet?

Bjørn Erik Reinseth er CEO i Forskningsparken i Oslo. Han er utdannet sivilingeniør fra UK og senere tatt Stanford Executive Program. Bjørn Erik startet sin karriere på CERN og har ledererfaring fra norsk telekombransje (NetCom, Brebåndsfabrikken, Sense). Foruten å ha drevet egen konsulentvirksomhet, har han i 15 år jobbet som partner/CEO i investormiljøer. Reinseth har også styreerfaring fra mange ulike virksomheter, inkludert styreleder i Norstat.